12 najčešćih pitanja u vezi prijava za EU fondove - Calluro.hr

12 najčešćih pitanja u vezi prijava za EU fondove

15.11.2021.


Financiranje projekata iz EU fondova je novčić s dvije strane. Može dati ogroman polet Vašem poduzeću. No, sam proces prijave za EU fondove može se pretvoriti u jednu veliku glavobolju. 

Poduzetnici teško nalaze potrebne informacije, stoga smo odlučili odgovoriti na 12 najčešćih pitanja koje nam klijenti postavljaju. 

Ovdje ćete pronaći najvažnije činjenice koje morate znati prije prijave za EU fondove. O samoj provedbi odobrenog EU projekta pisali smo u drugom članku.

 

1. Mogu li dobiti potporu iz EU fondova ako još nemam osnovano poduzeće ili obrt?

Ne. Bespovratna sredstva iz EU fondova možete dobiti samo ako imate već registriranu djelatnost (obrt, d.o.o. ili samostalnu djelatnost). 

Ako tek namjeravate pokrenuti vlastitu djelatnost, možete koristiti poticaje za samozapošljavanje.

 

2. Koliko dugo poduzeće mora postojati da bi se moglo prijaviti na EU natječaj?

Svaki natječaj zasebno propisuje uvjete prijave.

Neki EU natječaji zahtijevaju da budete registrirani za obavljanje djelatnosti minimalno godinu dana ili jednu fiskalnu godinu prije prijave na EU natječaj.

 No, postoje i natječaji poput „Bespovratne potpore za inovacije novoosnovanih poduzeća” za koji je dovoljno da samo imate registriranu djelatnost prije prijave na natječaj.

 

3. Trebamo li imati zaposlene da bismo se prijavili na EU natječaj?

Većina EU natječaja zahtijeva da imate minimalno jednog zaposlenog da biste se smatrali prihvatljivim prijaviteljem.

 

4. Koliko novih ljudi moram zaposliti?

Broj novih ljudi koje morate zaposliti zavisi od natječaja na koji se prijavljujete. Iako vas većina njih obavezuje na povećanje broja radnih mjesta, niti jedan natječaj ne definira točno koliko tih mjesta mora biti. 

Vi ćete navesti broj radnih mjesta koje namjeravate otvoriti u svojoj projektnoj prijavi i na temelju toga će vam se dodijeliti bodovi tijekom evaluacije projektne prijave. 

Imate dvije godine po završetku projekta da povećate broj radnih mjesta za onoliko koliko ste se inicijalno obvezali.

 

5. Mogu li dobiti potporu za provedenu investiciju?

Ne. Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga niti završiti prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Jedini prihvatljivi troškovi koji mogu nastati prije predaje projektnog prijedloga su:

 • troškovi konzultanata za pripremu projektnog prijedloga i
 • troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije.

 

6. Je li PDV prihvatljiv trošak u sklopu EU projekata?

Ovisi o tome jeste li kao poduzetnik uključeni u sustav PDV-a ili ne:
 • ako ste uključeni u sustav PDV-a – PDV nije prihvatljiv trošak u sklopu EU projekta
 • ako niste u sustavu PDV-a – PDV u pravilu jest prihvatljiv trošak u sklopu EU projekta

 

7. Kada možemo očekivati prvu isplatu potpore?

Prvu isplatu potpore možete zatražiti nakon što potpišete Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s nadležnim Posredničkim i/ili upravljačkim tijelom (ministarstva, državne agencije).

Dakle, nakon potpisa Ugovora, možete zatražiti isplatu potpore za troškove koji su nastali i plaćeni prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Svaka 3 mjeseca dostavljate Zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS) kojim potražujete potporu za troškove koje ste platili iz vlastitih sredstava.

Posredničko tijelo ima 30 dana da provjeri ispravnost dokumentacije temeljem koje tražite isplatu potpore. Ako je sve u redu s dokumentacijom, potpora se isplaćuje na vaš račun u roku od još 30 dana.

U sklopu svakog natječaja postoji mogućnost da zatražite isplatu predujma potpore, koja se najčešće kreće u visini između 20% i 40% potpore.

 

8. Od koga smijemo nabaviti imovinu koja se sufinancira iz EU sredstava?

U geografskom smislu, možete nabaviti imovinu iz bilo koje zemlje. Na primjer, ne morate nabavljati imovinu samo iz Europske Unije.

No, način na koji nabavljate robu, usluge i radove u sklopu projekta mora biti usklađen s Pravilima o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi.

Dobavljači u sklopu projekta nikako ne smiju biti društva ili obrti koji su vlasnički povezani s poduzetnikom.

 

9. Kada možemo krenuti s provedbom projekta?

S provedbom projekta kod većine natječaja možete krenuti nakon predaje projektne prijave.

Pritom je važno da se držite svih pravila provedbe (uključujući i Pravila o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi) kao da je potpora već odobrena. U protivnom riskirate da dio ili svi troškovi projekta budu proglašeni neprihvatljivima.

 

10. Možemo li dobiti potporu za razvoj novog proizvoda ili usluge?

Razvoj novog proizvoda ili usluge sufinancira se iz EU fondova ako je riječ o proizvodu ili usluzi koji predstavljaju inovaciju na tržištu (na hrvatskom tržištu, ali i šire – u regiji, EU i svijetu).
 
 Primjeri natječaja iz kojih se financiraju inovacije:
Kako bi ste odredili na kojem je stupnju razvoja vaša inovacija i koji bi bio najbolji natječaj za vas, pročitajte što su to Technology Readiness Levels (TRL-ovi).

 

11. Što znači inovacija?

Inovacija je implementacija novog ili značajno unaprijeđenog proizvoda, usluge, procesa, marketinške ili organizacijske metode u okviru postojećeg poslovnog procesa, radne organizacije ili druge vrste ugovornog odnosa.

Inovacije mogu imati različite stupnjeve noviteta. Na primjer, inovacija ne mora biti nova u svijetu. Može samo biti nova na tržištu ili u vašem poduzeću.

Inovacija općenito podrazumijeva da uvodite poboljšanu robu ili uslugu s obzirom na karakteristike ili planiranu upotrebu. To može uključivati poboljšanja u: 
 • tehničkim specifikacijama
 • komponentama
 • materijalima
 • ugrađenom softveru
 • korisničkoj prihvatljivosti
 • drugim funkcionalnim značajkama

 

12. Kolike su nam šanse za prolaz?

Šanse za prolaz možete procijeniti na temelju kriterija evaluacije objavljenih u sklopu svakog EU natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava.
 
Prvo trebate provjeriti je li Vaš projekt uopće u skladu s natječajem. Zatim možete izračunati preliminarne bodove. 

 

Kako Calluro može pomoći kod prijave projektnih ideja za EU fondove?

Prijava na EU natječaje za bespovratna sredstva započinje vašom projektnom idejom. 

Možete sami provoditi projekt, a u tom slučaju nas možete angažirati za usluge savjetovanja.

 
Ako se pak odlučite zajedno s nama provesti svoju projektnu ideju, mi ćemo: 
 • istražiti postoji li za vašu ideju adekvatan natječaj za dodjelu bespovratnih sredstva
 • analizirati i prilagoditi projektnu ideju uvjetima natječaja
 • provesti preliminarno bodovanje kako bi provjerili koji maksimalni broj bodova možete dobiti 
 • strukturirati projekt - definirati ciljeve, očekivane rezultate, projektni tim, aktivnosti, trajanje i sve troškove projekta
 • izraditi projektnu dokumentaciju koja uključuje detaljnu razradu projekta, ali i opis tržišta, marketinšku strategiju te poslovni plan
 • pomoći oko definiranja troškovnika kako bi se potpora maksimalno iskoristila u okviru prihvatljivih troškova
 • pojasniti vaše ugovorne obveze, uputiti u popratnu dokumentaciju koju trebate arhivirati te pripremiti dokumentaciju za provedbu projekta (kvartalna i završna izvješća, zahtjevi za nadoknadom sredstava i ostalo)
Ako ne možete adekvatno procijeniti svoje šanse za prolazak, zatražite besplatnu procjenu našeg stručnog tima. Iza sebe imamo 80 uspješnih EU projekata te preko 226 milijuna osiguranih potpora i znamo procijeniti što svaki natječaj traži. Za sva pitanja kontaktirajte nas s povjerenjem putem weba ili na info@calluro.hr.
vrh stranice