Dokazivanje inovativnog koncepta (PoC) - Calluro.hr

Dokazivanje inovativnog koncepta (PoC)

U sklopu natječaja Dokazivanje inovativnog koncepta (Proof of Concept – PoC), bespovratna sredstva se dodjeljuju:

 • mikro, malim i srednjim poduzećima te znanstvenim organizacijama,
 • za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa,
 • kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Projektom se financiraju industrijska istraživanja na razini tehnološke spremnosti TRL 3-4. Što to točno znači i kako procijeniti u kojoj je fazi vaš projekt možete saznati u našem članku o razinama tehnološke spremnosti (TRL).

Projekti mogu trajati maksimalno 12 mjeseci.
Još nam se stignete javiti za pripremu projektnih prijedloga!

Projektni prijedlozi se mogu podnositi do 31. siječnja 2023. godine.

 

 

Tko se može prijaviti?

Na natječaj za Dokazivanje inovativnog koncepta mogu se prijaviti:

 • mikro, mala i srednja poduzeća,
 • istraživačke organizacije (kao što su sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njihov pravni status odnosno način financiranja.

Poduzeća projekt provode samostalno, a javne istraživačke organizacije projekt provode u obveznom partnerstvu s Prepoznatim centrom.

 

Visina bespovratnih sredstava

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200.000,00 kn, a najviši iznosi 500.000,00 kn.

 

Prihvatljive aktivnosti projekta

U sklopu projekta se sufinanciraju sljedeće aktivnosti:

Grupa A:

 1. Izrada prototipa;
 2. Demonstracija tehničke izvedivosti.

Grupa B:

 1. Analiza tržišta;
 2. Izrada studije izvedivosti;
 3. Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);
 4. Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva.

Grupa C:

 1. Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom.

 

Na što se mogu utrošiti bespovratna sredstva?

MIKRO, MALI I SREDNJI PODUZETNICI

 1. Potpore za istraživanje i razvoj (intenzitet potpore iznosi 70% za mikro i mala poduzeća i 60% za srednja poduzeća)
 • Plaće zaposlenih (bruto 2) kod prijavitelja i novozaposlenih koji će raditi na provedbi projekta
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja
 • Troškovi savjetodavnih usluga podrške Prepoznatih centara u upravljanju inovacijskim ciklusom
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta
 • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
 • Neizravni troškovi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta
 1. Potpore za inovacije za MSP-ove (intenzitet potpore iznosi 50%)
 • Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva

ISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE (intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta)

 • Plaće zaposlenih (bruto 2) kod prijavitelja i novozaposlenih koji će raditi na provedbi projekta
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja
 • Troškovi kupnje opreme (uključujući i IT opremu i softverska rješenja) za istraživanje i razvoj
 • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
 • Troškovi vanjskih usluga analize tržišta, izrada studije izvedivosti, izrade studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva
 • Neizravni troškovi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta

 

Cilj natječaja za Dokazivanje inovativnog koncepta

 • Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.
 • Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja,
 • Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

Natječaj se provodi se u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti [2021. - 2026.].

 

Niste sigurni trebate li se prijaviti i ima li vaša ideja potencijala?  

Calluro svoje klijente uspješno vodi do bespovratnih sredstava kroz tri koraka: 

Preliminarno bodovanje  

Pripreme projekta  

Pomoć u provedbi projekta  

 Provjeravamo može li vaš projekt ostvariti dovoljan broj bodova za prolazak  Ako je vaša projektna ideja prihvatljiva, izradit ćemo za vas kompletnu projektnu dokumentaciju  Nakon pozitivne odluke o financiranju, vodimo vas kroz cjelokupni proces provedbe projekta
Javite nam se i procijenit ćemo vašu ideju.

 

 

vrh stranice