Dokazivanje inovativnog koncepta (PoC) - Calluro.hr

Dokazivanje inovativnog koncepta (PoC)

U sklopu natječaja Dokazivanje inovativnog koncepta (Proof of Concept – PoC), bespovratna sredstva se dodjeljuju:

 • mikro, malim i srednjim poduzećima te istraživačkim organizacijama,
 • za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa,
 • kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Projektom se financiraju industrijska istraživanja na razini tehnološke spremnosti TRL 3-4. Što to točno znači i kako procijeniti u kojoj je fazi vaš projekt možete saznati u našem članku o razinama tehnološke spremnosti (TRL).

Projekti mogu trajati maksimalno 12 mjeseci. 

Podaci o natječaju Dokazivanje inovativnog koncepta (PoC)

Tko se može prijaviti?

Na natječaj za Dokazivanje inovativnog koncepta mogu se prijaviti:

 • mikro, mala i srednja poduzeća,
 • istraživačke organizacije (kao što su sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njihov pravni status odnosno način financiranja,
 • fizička osoba koja nije poduzetnik u trenutku prijave na Poziv, ali koja će po evaluaciji projekta i prije donošenja Odluke o financiranju osnovati poduzeće koje će biti u 100% vlasništvu fizičke osobe prijavitelja i zadovoljavat će definiciju mikro, malog ili srednjeg poduzeća

Poduzeća i fizičke osobe projekt provode samostalno, a istraživačke organizacije projekt provode samostalno ili u partnerstvu s Prepoznatim centrom.

Prepoznati centri projekt provode samostalno.

 

Visina bespovratnih sredstava

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 26.500 eura, a najviši iznosi 66.000 eura.

 

Prihvatljive aktivnosti projekta

U sklopu projekta se sufinanciraju sljedeće aktivnosti:

 1. Istraživanje (TRL 3-4):
  1. Izrada prototipa;
  2. Demonstracija tehničke izvedivosti.

 2. Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom

 3. Izrada dokumenata u svrhu komercijalizacije inovacije:
  1. Analiza tržišta;
  2. Izrada studije izvedivosti;
  3. Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);
  4. Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva;
  5. Pretraga patenata
  6. Validacija ideje, tj. tržišne potrebe, analiza strategije zaštite intelektualnog vlasništva

 4. Administrativno vođenje projekta
 

 

Na što se mogu utrošiti bespovratna sredstva?

A. PRIJAVITELJI

MIKRO, MALI I SREDNJI PODUZETNICI I FIZIČKE OSOBE

1. Potpore za istraživanje i razvoj (intenzitet potpore iznosi 70% za mikro i mala poduzeća i 60% za srednja poduzeća)

 • Troškovi istraživačkog i projektnog osoblja (bruto 2) zaposlenih kod prijavitelja i novozaposlenih koji će raditi na provedbi projekta
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja
 • Troškovi savjetodavnih usluga podrške Prepoznatih centara u upravljanju inovacijskim ciklusom (do 7% prihvatljivih troškova projekta)
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta
 • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
 • Neizravni troškovi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta

2. Potpore za inovacije za MSP-ove (intenzitet potpore iznosi 50%)

 • Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva

 

ISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE (intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta)

 • Troškovi istraživačkog i projektnog osoblja (bruto 2) zaposlenih kod prijavitelja i novozaposlenih koji će raditi na provedbi projekta
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja
 • Troškovi kupnje opreme (uključujući i IT opremu i softverska rješenja) za istraživanje i razvoj
 • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
 • Troškovi vanjskih usluga analize tržišta, izrada studije izvedivosti, izrade studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva
 • Troškovi diseminacije istraživačkih rezultata proizašlih iz projekta
 • Troškovi upravljanja projektom
 • Neizravni troškovi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta

 

B. PARTNERI (max. 7% ukupnih prihvatljivih troškova projekta)

 • Troškovi osoblja (bruto 2) zaposlenih kod partnera i novozaposlenih koji će raditi na provedbi projekta.
 • Neizravni troškovi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja partnera uključenog u provedbu projekta

 

 

Cilj natječaja za Dokazivanje inovativnog koncepta

 • Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.
 • Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja,
 • Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

Natječaj se provodi se u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti [2021. - 2026.].

 

Niste sigurni trebate li se prijaviti i ima li vaša ideja potencijala?  

Calluro svoje klijente uspješno vodi do bespovratnih sredstava kroz tri koraka: 

Preliminarno bodovanje  

Pripreme projekta  

Pomoć u provedbi projekta  

 Provjeravamo može li vaš projekt ostvariti dovoljan broj bodova za prolazak  Ako je vaša projektna ideja prihvatljiva, izradit ćemo za vas kompletnu projektnu dokumentaciju  Nakon pozitivne odluke o financiranju, vodimo vas kroz cjelokupni proces provedbe projekta
Javite nam se i procijenit ćemo vašu ideju.

 

 

vrh stranice