Ostale usluge - Calluro.hr
Dosadašnje iskustvo nam je pokazalo da je u rješavanju izazova s kojima se susrećete često potreban multidisciplinarni pristup radi čega vam, u suradnji s odabranim odvjetničkim uredom, pružamo i dodatne usluge:
Izrada strategije zaštite intelektualnog vlasništva i zastupanje u postupcima zaštite intelektualnog vlasništva što uključuje definiranje ciljanog tržišta za zaštitu intelektualnog vlasništva, definiranje optimalnog načina zaštite (patent, žig, industrijski dizajn,…), procjenu troška zaštite, priprema i podnošenje prijava za zaštitu te upravljanje postupkom zaštite.
Zastupanje u postupcima u vezi sporova oko financijskih korekcija što uključuje asistenciju prilikom sporazumnog rješavanja spornih pitanja s provedbenim tijelom i zastupanje u sporovima pred nadležnim sudovima.
Uređenje odnosa s investitorima, priprema i savjetovanje u vezi ugovora o investiranju, definiranje ulaznih i izlaznih strategija u vlasničku strukturu, savjetovanje u vezi instrumenata osiguranja potraživanja i sl.
Savjetovanje u vezi uređenja pravnih odnosa između članova trgovačkog društva što između ostalog, uključuje uređenje povlaštenog položaja člana u d.o.o.-u, postavljanje strukture u kojoj članska prava nisu razmjerna veličini udjela, raspolaganje udjelima, pitanje nasljeđivanja udjela.
Definiranje ulaznih i izlaznih strategija u d.o.o. (pravo prvokupa, priključno pravo, istupanje i isključenje člana iz društva).

Savjetovanje u vezi izrade modela nagrađivanja zaposlenika (porezno povoljni tretmani nagrađivanja zaposlenika, uključenje zaposlenika u člansku strukturu društva).
vrh stranice