Potpora za istraživačko razvojne projekte - Calluro.hr

Potpora za istraživačko razvojne projekte

NAČIN KORIŠTENJA

Državna potpora za istraživačko-razvojne projekte se ostvaruje kao pravo na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit odnosno poreza na dohodak, za opravdane troškove istraživačko-razvojnih projekata odnosno troškove studije izvedivosti.

MAKSIMALNO DOZVOLJENO UMANJENJE POREZNE OSNOVICE

a) 200% prihvatljivih troškova projekta za temeljna istraživanja;
b) 150% prihvatljivih troškova projekta za industrijska istraživanja;
c) 125% prihvatljivih troškova projekta za eksperimentalni razvoj;
d) 150% prihvatljivih troškova za studiju izvedivosti.

DOZVOLJENO TRAJANJE PROJEKTA

Maksimalno 3 godine.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

a) troškovi osoblja, koji uključuju troškove placa i naknada istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačko-razvojnom projektu u razmjernom dijelu radnog vremena;
b) troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt;
c) troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili su licencijom ustupljeni od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt (dozvoljeni do maksimalnog udjela od 30% u ukupnim prihvatljivim troškovima projekta);
d) izdaci poslovanja (troškovi materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda), nastali izravno kao posljedica projekta;
e) dodatni režijski troškovi izračunavaju se primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja;
f) troškovi izrade studije izvedivosti.

INTENZITETI POTPORA (u odnosu na prihvatljive troškove projekta) i
MAKSIMALNA DOZVOLJENA VISINA POTPORE (po poduzetniku po projektu)

 Kategorija Veliki   Srednji  Srednji – dodatni uvjeti*  Mali  Mali – dodatni uvjeti*  Max visina potpore  Max visina potpore uz dodatne uvjete**
 Temeljna istraživanja  100%  100%  100%  100%  100%  300.000 EUR  40 milijuna EUR
 Industrijska istraživanja  50%  60%  75%  70%  80%  200.000 EUR  20 milijuna EUR
 Eksperimentalni razvoj  25%  35%  50%  45%  60%  100.000 EUR 15 milijuna EUR 
 Studija izvedivosti  50%  60%  -  70%  -  50.000
EUR
7,5 milijuna EUR 

 

Kontaktirajte nas za više informacija!

vrh stranice