Poslovni plan - Calluro.hr

Poslovni plan

Poslovni plan je dokument koji najčešće trebate priložiti uz svoj projektni prijedlog kad se prijavljujete za dodjelu bespovratnih sredstava ili drugih subvencija.

Sadržaj poslovnog plana

Poslovni plan je pisani dokument koji sadrži:

 • detaljnu analizu poslovnih rezultata,
 • sveobuhvatni prikaz budućeg ulaganja i
 • utjecaj ulaganja na poslovanje poduzeća.

Ako se obrazlaže veća investicija, poput projekta koji uključuje izgradnju, dokument će sadržavati više elemenata. Tad govorimo o investicijskoj studiji.

Svrha poslovnog plana

Osim opisa planirane investicije, svrha poslovnog plana jest dokazati da je plan ulaganja dobro osmišljen.

Poduzetnik to dokazuje provođenjem različitih analiza u poslovnom planu, poput:

 • identifikacije rizika,
 • analize tržišta i
 • prikaza financijskih projekcija.

Dakle, što su realističnije identificirane potencijalne prepreke planiranom ulaganju, to su šanse za postizanje zacrtanih ciljeva veće. To je upravo ono što evaluatori žele vidjeti u poslovnim planovima - da se poduzetnik informirao o potencijalnim problemima i osmislio rješenja.

Zašto je poslovni plan važan?

Poslovni plan je važan iz nekoliko razloga:

 1. Pomaže jasno definirati ulaganje i dobiti jasnu sliku buduće poslovne prilike.
 2. Olakšava odluku o usmjeravanju poslovnih aktivnosti kako bi se realizirala planirana investicija.
 3. Služi kao izvrsno sredstvo pri potrazi za investitorima i partnerima.
 4. Ukazuje na ozbiljnost tvrtke i planirane investicije.
 5. Pomaže pri dobivanju kreditnih sredstava od financijskih institucija.

Stoga savjetujemo da razvijete svoj poslovni plan bez obzira na to prijavljujete li se na neki natječaj ili ne.

Poslovni plan - primjeri kada je neophodan

Poslovni plan je najčešće potreban prilikom pripreme EU projekata, prijavu za sufinancirane kredite ili za poticaje za otvaranje poduzeća.

Ovo su primjeri situacija u kojima se od poduzetnika ili budućih poduzetnika može zatražiti izrada poslovnog plana:

Uobičajeno se traži da se u poslovnom planu navede procjena dobiti i gubitka, procjena potrebnih ulaganja za realizaciju poslovne ideje, osnovni podaci o poduzetniku (na primjer, predmet poslovanja i pregled postojeće imovine) i slično.

Osnovna načela za kvalitetan poslovni plan

Poslovni plan mora zadovoljavati pet kriterija kvalitete — mora imati jasnu strukturu, biti lako čitljiv, koristiti razumljiv jezik, biti realističan, orijentiran prema tržištu i prezentirati analizu konkurencije.

Jasna struktura

Poslovni plan mora imati jasnu strukturu u kojoj će se potencijalni investitor lako snaći.

U suprotnom se može dogoditi da investitor uopće ne želi pročitati vaš poslovni plan ili da plan ostavi dojam neozbiljnosti na investitora.

Stoga, važno je logički i smisleno prikazati različite segmente ulaganja.

Na primjer, pripazite na to da prvo opišete samu investiciju, a tek potom navedete financijske projekcije ulaganja.

 

Laka čitljivost i razumljiv jezik

Važne informacije moraju biti jasno istaknute u dokumentu te je ključno informacije predstaviti linearno – prema vremenskom, hijerarhijskom ili logičkom slijedu.

Tekst treba biti moguće razumjeti bez obzira na to tko ga čita, a jezik koji se koristi mora biti prikladan.

Primjerice, u financijskoj analizi treba koristiti adekvatne financijske izraze.

Realističnost

Investicija mora biti prikazana realistično, što znači da aktivnosti treba kvalitetno isplanirati, a troškove i rizike što točnije. Kako bi se osigurala realističnost investicije, tvrtka treba uzeti u obzir što više faktora tijekom planiranja ulaganja.

Orijentiranost prema tržištu

Plan investicije treba biti razrađen imajući u vidu trenutnu situaciju na tržištu, ali i potencijalne scenarije za razvoj tržišta u narednom periodu. U skladu s različitim predviđanjima, potrebno je identificirati najvjerojatnije rizike kako bi se u budućnosti moglo blagovremeno i prikladno reagirati na njih.

Analiza konkurencije

U svakom stadiju razvoja nove poslovne ideje, a posebice pri razvoju investicije koja je značajna za poslovanje poduzeća, ključno je biti svjestan trenutne i planirane tržišne pozicije. To znači da je nužno realistično analizirati postojeću konkurenciju, te potencijalnu i buduću konkurenciju ako se radi o razvoju novog proizvoda ili usluge i zauzimanju nove tržišne pozicije.

U sklopu analize tržišta, poduzetnik treba istražiti tržište prodaje kao i tržište nabave.

Trebate li za pripremu poslovnog plana angažirati konzultante?

Mnogi poduzetnici se suočavaju s dilemom kada se radi o temi pisanja poslovnog plana – samostalno ga pripremiti ili angažirati konzultante?

Angažman konzultanata ima razne prednosti, poput objektivnosti pri određivanju aktivnosti, ciljeva i rezultata, poznavanja načela pripreme poslovnih planova, pa tako i veće kvalitete pripremljenog dokumenta.

No, svaki poduzetnik treba odlučiti o angažmanu konzultanata ovisno o koristima koje tvrtki takva suradnja može donijeti, kompleksnosti investicije i kapacitetima kojima poduzeće raspolaže.

O ulaganju i kompleksnosti investicije ovisi i cijena poslovnog plana.

Kako vam Calluro može pomoći?

Osim što za vas izrađujemo poslovne planove, investicijske studije, studije izvodljivosti te druge slične elaborate, vodimo vas i kroz cijeli proces ishođenja kredita.

Evo što je sve uključeno u naše usluge:

 • utvrđujemo optimalnu vrstu kredita za vaše društvo ili projekt analizom postojećeg poslovanja;
 • pronalazimo najpovoljnije modele financiranja;
 • kontaktiramo banke, HBOR, HAMAG-BICRO, fondove i druge potencijalne investitore;
 • savjetujemo vas kako pristupiti pregovorima s kreditorima i drugim investitorima;
 • pripremamo traženu dokumentaciju.

vrh stranice