EIC Accelerator - Calluro.hr

EIC Accelerator

Imate li inovaciju koja bi mogla stvoriti nova tržišta ili poremetiti postojeća? Nedostaju vam sredstva za završetak razvoja te ne znate na koji način plasirati proizvod na tržište?

Rješenje je EIC Accelerator koji MSP-ima i startupima nudi financiranje za završetak razvoja inovativnih proizvoda ili usluga i pretkomercijalne aktivnosti.

 

Prihvatljivi prijavitelji za EIC Accelerator (2023.)

Prihvatljivi prijavitelji su startupi i MSP-i koji razvijaju disruptivne inovacijske proizvode ili usluge koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • Nalaze se na razini 5 TRL-a ili višoj,
 • Utemeljeni su na recentnim znanstvenim i tehnološkim otkrićima (deep tech),
 • Zahtijevaju značajna ulaganja tijekom dužeg vremenskog perioda, a preriskantni su za isključivo privatne investitore,
 • Usmjereni su prema tržištima koja postojeća rješenja ne mogu zadovoljiti ili predstavljaju jednostavniju ili jeftiniju alternativu postojećim rješenjima.

 

Jedinstven način financiranja

EIC Accelerator u 2023. godini MSP-ima i startupima nudi jedinstvenu kombinaciju financiranja koja se sastoji od bespovratnih sredstava (grant) + ulaganja u kapital + Business Acceleration usluga (coaching, pristup tržištima i partnerima i slično).

Na ovaj način se prijaviteljima pruža gotovo sva potrebna financijska, ali i intelektualna te društvena podrška potrebna za uspješan završetak i plasiranje inovativnih proizvoda i usluga.

 

Prihvatljivi troškovi

Sredstvima ostvarenima putem EIC Accelerator programa u 2023. godini možete financirati troškove vezane uz sljedeće aktivnosti:

 • Organizacija i/ili sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim konferencijama, sastancima i radionicama
 • Sudjelovanje na treninzima i sastancima povezanima s ugovaranjem EU projekata
 • Konzultantske usluge
 • Istraživački i laboratorijski rad, troškovi provođenja eksperimenata
 • Troškovi akvizicije, održavanja, popravaka i nadogradnje istraživačke opreme
 • Diseminacija rezultata istraživanja (npr. organizacija konferencija i radionica, publikacija i slično)
 • Zaštita intelektualnog vlasništva

 

Dostupna sredstva u 2023. godini i rokovi

U 2023. godini EIC Accelerator podržava poduzeća i startupe uz:

 • do 2.5 milijuna eura (2.500.000 €) bespovratnih sredstava te
 • do 15 milijuna eura (15.000.000 €) ulaganja u kapital.

Iako svoju kratku prijavu možete poslati bilo kad tijekom godine, punu prijavu morate poslati do zadnjeg kruga zaprimanja prijava. Naime, EIC Accelerator ima tzv. cut-off dates, odnosno rokove do kojih morate poslati punu prijavu kako biste ušli u određeni krug programa.

U 2023. godini preostali su sljedeći rokovi:

 • 7. lipanj 2023.
 • 4. listopad 2023.

 

Kako se prijaviti na EIC Accelerator

Proces prijave uključuje 3 faze: kratku prijavu, punu prijavu i intervju sa žirijem.

1. Kratka prijava

Može se podnijeti u bilo kojem trenutku.

Sastoji se od: odgovora na pitanja, prezentacije i kratkog videa.

2. Puna prijava

Podnosi se u roku od 12 mjeseci od odobravanja kratke prijave.

Sastoji se od: obrasca za prijavu, poslovnog plana i informacija o financijama i strukturi poduzeća.

3. Intervju sa žirijem EIC-a

Komisija čini najviše 6 članova žirija. Članovi žirija će na temelju intervjua i ukupne procjene odlučiti treba li vaš prijedlog financirati GO ili ne (NO-GO).

 

Korisni resursi

Izdvajamo članke s našeg bloga koji vam mogu pomoći u pripremi prijave za EIC Accelerator:

 

Dajte svojoj prijavi najbolju šansu. Zatražite pomoć stručnjaka!

Ako želite biti sigurni da ste ispravno poslali svoju prijavu, priložili svu potrebnu dokumentaciju i prikazali svoj projekt u najboljem svjetlu, zatražite pomoć našeg stručnog konzultantskog tima.

Specijaliziramo se za inovativne projekte te ćemo s lakoćom osigurati da je vaša prijava potpuna i usklađena sa svim uvjetima programa. Kontaktirajte nas danas kako bismo vašu prijavu poslali već do sljedećeg roka!

 

vrh stranice