Zakon o poticanju ulaganja - Calluro.hr

Zakon o poticanju ulaganja

Zakon o poticanju ulaganja (ZPU) je alat za poticanje novih investicija koji je dostupan poduzetnicima kroz oslobođenje plaćanja poreza na dobit.

Glavni cilj ZPU-a je povećati domaća i strana ulaganja te povećati konkurentnost hrvatskog gospodarstva.

Tko se može prijaviti i koji su minimalni uvjeti?

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • mikro, mali, srednji (MSP-i) i veliki poduzetnici koji su obveznici poreza na dobit

Minimalno potrebno ulaganje za ostvarenje poticaja ovisi o veličini poduzeća te niši:

 • Mikro poduzetnici = 50.000,00€ + otvaranje 3 novih radnih mjesta
 • MSP-i i veliki poduzetnici = 150.000,00€ + otvaranje 5 novih radnih mjesta
 • Centri za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera = 50.000,00€ + otvaranje 10 novih radnih mjesta
 • Projekti ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa = 500.000,00€, bez otvaranja novih radnih mjesta.

 

Intenzitet potpore ulaganja

  Mikro i mali poduzetnici  Srednji poduzetnici  Veliki poduzetnici 
 Grad Zagreb  55% 45%  45% 
 Panonska Hrvatska  70% 60%  50% 
 Sjeverna Hrvatska  70% 60%  50% 
 Jadranska Hrvatska  60% 50%  40% 
 

Od 01.01.2022., veliki poduzetnici na području Grada Zagreba regionalnu potporu temeljem Zakona o poticanju ulaganja mogu koristiti isključivo za početno ulaganje u novu ekonomsku djelatnost.

Minimalno razdoblje za korištenje poticaja je 5 godina za mikro i 10 godina za ostale prijavitelje.

 

Porezne potpore

Osnovice za izračun porezne potpore su:

 • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u trogodišnjem investicijskom ciklusu, ili
 • trošak dvogodišnjih bruto II plaća za nova radna mjesta otvorena u toku trogodišnjeg investicijskog ciklusa

U obzir se uzima veći iznos.

 

Porezne potpore za mikro poduzetnike

Mikro poduzetnicima se umanjuje stopa poreza na dobit za čak 50% za ulaganja od minimalno 50.000,00€ u razdoblju do pet godina od godine početka investicije.

Uvjet je da poduzetnik otvori minimalno 3 nova radna mjesta povezana s projektom ulaganja, u razdoblju od tri godine od početka ulaganja.

U opravdane troškove ulaganja za mikropoduzetnike spada i unos korištene opreme/strojeva do maksimalno pet godina starosti.

 

Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike

Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike ovise o visini ulaganja i broju novootvorenih radnih mjesta:

 • Ulaganje 150.000,00€ -1000.000,00€ + 5 novih radnih mjesta = stopa poreza na dobit se umanjuje za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 10 godina od godine početka investicije.
 • Ulaganje 1.000.000,00€ - 3.000.000,00€ + 10 novih radnih mjesta = stopa poreza na dobit se umanjuje za 75% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 10 godina od početka ulaganja.
 • Ulaganje 3.000.000,00€+ + 15 novih radnih mjesta = stopa poreza na dobit se umanjuje se za 100% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 10 godina od početka ulaganja.

Također postoje i posebni uvjeti za centre za razvoj informacijsko–komunikacijskih sustava i softvera. Njima se stopa poreza na dobit umanjuje za 50% za ulaganja od  50.000,00€ - 1.000.000,00€, uz uvjet otvaranja 10 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem.

Ovisno o visini investicije i veličini prijavitelja, moguće je ostvariti potporu u vidu smanjenja postotka poreza na dobit za 50%, 75% ili 100%.

Apsolutni iznos umanjenja poreza na dobit ovisi o veličini poduzetnika i lokaciji ulaganja.

Potporu je moguće iskoristiti u roku od 10 godina od početka ulaganja (5 godina u slučaju mikro poduzetnika). 

 

Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja

Metoda izračunavanja bespovratne potpore temelji se na stopi nezaposlenosti u prijavljenoj županiji:

 • Županije sa stopom nezaposlenosti do 10% = do 10% prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, maksimalno 3.000€ po novootvorenom radnom mjestu;
 • Županije sa stopom nezaposlenosti 10% - 20% = do 20% prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, maksimalno 6.000€ po novootvorenom radnom mjestu;
 • Županije sa stopom nezaposlenosti iznad 20% = do 30% prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, maksimalno 9.000€ po novootvorenom radnom mjestu.

 

Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja

Prihvatljivi troškovi usavršavanja uključuju:

 • Troškove predavača
 • Povezane troškove (npr. putni troškovi, troškovi materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme)
 • Troškove savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja
 • Popratne troškove (administrativni troškovi, najam, režijski troškovi)

Intenzitet potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova, no može se povećati do 70% u sljedećim slučajevima:

 • Usavršavanje se provodi za radnike s invaliditetom = +10 postotnih bodova
 • Potpora se dodjeljuje srednjem poduzetniku = +10 postotnih bodova
 • Potpora se dodjeljuje malom ili mikro poduzetniku = +20 postotnih bodova

 

Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja

Uvjeti za novčanu potporu za kapitalne troškove projekta ulaganja su sljedeći:

 • Ulaganje iznosi najmanje 5.000.000,00€
 • Ulaže se u dugotrajnu imovinu
 • Otvara se najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja

Potpora se dodjeljuje u trajanju od tri godine od početka ulaganja.

Prihvatljivi troškovi u sklopu potpore za kapitalne troškove uključuju:

 • Troškove izgradnje nove tvornice
 • Troškove izgradnje industrijskog postrojenja
 • Troškove kupnje novih strojeva ili proizvodne opreme

Visina bespovratne potpore i u ovom slučaju ovisi o stopi nezaposlenosti u prijavljenoj županiji:

 • Županije sa stopom nezaposlenosti do 10% - 20% = 10% prihvatljivih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu u ukupnom iznosu do 500.000,00€
 • Županije sa stopom nezaposlenosti 20%+ = 20% prihvatljivih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu u ukupnom iznosu do 1.000.000,00€

 

Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja

Ako će projekt rezultirati velikim broj novootvorenih radnih mjesta, može ostvariti i višu potporu:

 • Otvaranje 100 novih radnih mjesta = povećanje potpore za 25%
 • Otvaranje 300 novih radnih mjesta = povećanje potpore za 50%
 • Otvaranje 500 novih radnih mjesta = povećanje potpore za 100%

 

Potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske

Ova potpora se dodjeljuje poduzetnicima koji će gospodarski aktivirati zemljište ili građevine u vlasništvu RH koje dosad nisu u funkciji te se na njima ne obavljaju nikakve gospodarske aktivnosti.

Potpore se odnosi na dugotrajnu imovinu korisnika potpore te može iznositi minimalno 3.000.000,00€.

Uvjet je da se popuni najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja.

 

Potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa

Osnovna namjena potpore za modernizaciju poslovnih procesa jest:

 • unapređenje postojeće tehnološke razine poslovnih procesa unutar proizvodno-prerađivačke industrije
 • njezina transformacija postojeće razine prema tehnološkoj razini industrije 4.0

U sklopu potpore, poduzetniku se umanjuje stopa poreza za postotak koji ovisi o visini ulaganja.

Propisane su tri kategorije ulaganja:

 • Prva kategorija: Visina ulaganja iznosi 500.000,00€ – 1.000.000,00€; stopa poreza na dobit se umanjuje za 50%
 • Druga kategorija: Visina ulaganja iznosi 1.000.000,00 – 3.000.000,00€; stopa poreza na dobit se umanjuje za 75%
 • Treća kategorija: Visina ulaganja iznosi 3.000.000,00€+; stopa poreza na dobit se umanjuje za 100%

U svim slučajevima se stopa poreza umanjuje u trajanju od maksimalno deset godina od godine početka ulaganja.

Osnovica za izračun poticaja najčešće uključuje i materijalnu i nematerijalnu imovinu:

 • Materijalna imovina: vrijednost nekretnina i zgrada te opreme ili strojeva 
 • Nematerijalna imovina: patenti, licence, know-how ili nepatentirano stručno znanje

Umjesto toga, ona može uključivati:

 • Trošak plaća novootvorenih radnih mjesta: bruto II plaća u dvogodišnjem razdoblju

U osnovicu za izračun ne ulaze sljedeći troškovi investicije:

 • zemljište
 • ranije izgrađene zgrade/građevine
 • ranije korištena oprema/strojevi

Pročitajte cijeli tekst Zakona.

 

Niste sigurni trebate li se prijaviti i ima li vaša ideja potencijala?

Calluro svoje klijente uspješno vodi do bespovratnih sredstava kroz tri koraka:

Preliminarno bodovanje

Priprema projekta

Pomoć u provedbi projekta 

Provjeravamo može li vaš projekt ostvariti dovoljan broj bodova za prolazak  Ako je vaša projektna ideja prihvatljiva, izradit ćemo za vas kompletnu projektnu dokumentaciju   Nakon pozitivne odluke o financiranju, vodimo vas kroz cjelokupni proces provedbe projekta
Javite nam se i procijenit ćemo vašu ideju.

 

 

vrh stranice