Zakon o poticanju ulaganja - Calluro.hr

Zakon o poticanju ulaganja

 

 Visina ulaganja u tri godine Minimalan broj novih radnih mjesta  Umanjenje stope poreza na dobit   Maksimalno razdoblje korištenja poticaja
 Minimalno 50.000 EUR (za mikropoduzetnike)  3   za 50%   5 godina
 Minimalno 50.000 EUR (za Centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera)  10   za 50%   10 godina
 150.000 – 1.000.000 EUR  5   za 50%   10 godina
 1.000.000 – 3.000.000 EUR  10   za 75%   10 godina
 preko 3.000.000  EUR  15   za 100%   10 godina

OSNOVICA ZA IZRAČUN POTPORE

Osnovica za izračun potpore su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u trogodišnjem investicijskom ciklusu ili trošak dvogodišnjih bruto II plaća za nova radna mjesta otvorena u toku trogodišnjeg investicijskog ciklusa - pri čemu se u obzir uzima onaj iznos koji je veći.

INTENZITET POTPORE:

PRIHVATLJIVA SU ULAGANJA U SLJEDEĆIM AKTIVNOSTIMA:

  • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima; 
  • razvojno-inovacijskim aktivnostima;
  • aktivnostima poslovne podrške (Centri za odnose s kupcima/korisnicima; Centri izdvojenih poslovnih aktivnosti; Logistički i distribucijski centri; Centri za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera);
  • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti (Aktivnosti kreativnih usluga; Aktivnosti ugostiteljsko-turističkih usluga; Aktivnosti upravljačkih, savjetodavnih, edukativnih usluga; Aktivnosti usluga industrijskog inženjeringa).
  •  

    Kontaktirajte nas za više informacija!

    vrh stranice