EUREKA - Calluro.hr

EUREKA

Europska inicijativa poticanja ulaganja u R&D aktivnosti s ciljem jačanja inovacijskog kapaciteta poduzetnika.

EUREKA potiče suradnju i ujedinjavanje resursa poduzetnika kako bi putem međunarodne suradnje razvili inovativne i globalno konkurentne proizvode.

Nadležno tijelo za provedbu EUREKA programa u RH je HAMAG-BICRO.

Prihvatljivi natjecatelji i korisnici EUREKA programa su:

  • mala, srednja i velika trgovačka društva.
  • znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu. Znanstveno-istraživačke institucije su javne visokoškolske i javni istraživački instituti.

Partnerstvo je obavezno, a partneri na projektu moraju biti iz najmanje dvije različite zemlje od kojih barem jedna mora imati status punopravnog člana.

Iznosi i intenziteti potpore:

  • Mikro i mala poduzeća ukupno do 60% udjela hrv. partnera na projektu ili do 1.500.000 kn (200.000 EUR);
  • Srednja poduzeća ukupno do 50% udjela hrv. partnera na projektu ili do 1.500.000 kn (200.000 EUR);
  • Velika poduzeća ukupno do 40% udjela hrv. partnera na projektu ili do 1.500.000 kn (200.000 EUR).

Prihvatljivi troškovi:

1. Troškovi bruto II plaća djelatnika uključenih u projekt;
2. Indirektni troškovi (troškovi najma i održavanja prostora): 15% uk. troškova zaposlenih;
3. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme u opsegu i razdoblju u kojem se koristi za projekt;
4. Troškovi razvojnih usluga (npr. laboratorijske usluge) koje zaposleni na projektu nisu u mogućnosti izvesti bez podugovaranja stručnih usluga;
5. Troškovi putovanja koja su neophodna za provođenje projekta.


vrh stranice