EUROSTARS - Calluro.hr

EUROSTARS

Imate malo ili srednje poduzeće te sa svojim inozemnim partnerima želite bespovratna sredstva za financiranje svoje inovativne ideje za razvoj novog proizvoda ili usluge?

Za Vas je program Eurostars!

Što je program EUROSTARS?

Svrha Eurostarsa je suradnja međunarodnih MSP-ova na stvaranju inovativnih proizvoda, usluga ili procesa koja za cilj imaju komercijalizaciju.

Projekt se može odnositi na bilo koje tehnološko područje, ali mora imati civilnu namjenu i biti usmjeren na razvoj novog proizvoda, procesa ili usluge.

Prihvatljiva razina razvoja je TRL-a je 4-6. Više o TRL razinama pročitajte u našem blogu Što su razine tehnološke spremnosti (TRL) i zašto su bitne u istraživačko – razvojnim projektima?

 

Tko se može prijaviti?

Glavni partner na projektu mora biti mikro, malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem.

U strukturi konzorcija minimalno dva partnera ne smiju imati, direktno ili indirektno, poslovni udjel/dionice u drugom projektnom partneru, odnosno, ne smiju biti povezana poduzeća.

Barem jedan partner mora biti iz EU zemlje članice ili Horizon Europe pridružene zemlje članice. Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu.

Prema hrvatskim nacionalnim pravilima, velika poduzeća, obrti i fizičke osobe nisu opravdani za sufinanciranje iz programa Eurostars.
Međutim, velika poduzeća mogu sudjelovati u programu uz 100 % samostalno financiranje projekta.
 

Kada je rok za prijavu?

Rok za podnošenje projektnih prijava je 14.07. - 14.09.2023.

 

Koji troškovi su prihvatljivi za financiranje?

Svaka zemlja sudionica financira svoje sudionike u skladu s nacionalnim pravilima i postupcima financiranja. Prihvatljivi troškovi razlikuju se među državama Eurostarsa zato provjerite na koje troškove ima prava Vaš partner. 

Prihvatljivi troškovi za hrvatske prijavitelje i partnere su:

  • plaće zaposlenih
  • amortizacija i sitni inventar
  • troškovi vanjskih usluga
  • troškovi putovanja
  • ostali razvojni troškovi
Maksimalan iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti hrvatskim partnerima na projektu iznosi 200.000 EUR.

Intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova je:

  • 50% za srednja poduzeća
  • 60% za mikro i mala poduzeća

Financijska sredstva koja se dodjeljuju kroz program ne smatraju se potporama male vrijednosti („de minimis“ potpore).

 

Koliko može trajati projekt? 

Projekt može trajati maksimalno 36 mjeseci, a u roku od 2 godine od završetka projekta, rezultat istraživanja treba biti spreman za stavljanje na tržište.

 

Niste sigurni trebate li se prijaviti i ima li vaša ideja potencijala?

Calluro svoje klijente uspješno vodi do bespovratnih sredstava kroz tri koraka:

Preliminarno bodovanje

Priprema projekta

Pomoć u provedbi projekta 

Provjeravamo može li vaš projekt ostvariti dovoljan broj bodova za prolazak  Ako je vaša projektna ideja prihvatljiva, izradit ćemo za vas kompletnu projektnu dokumentaciju   Nakon pozitivne odluke o financiranju, vodimo vas kroz cjelokupni proces provedbe projekta
Javite nam se i procijenit ćemo vašu ideju.
vrh stranice