EUROSTARS

EUROSTARS je međunarodna mreža za potporu tržišno usmjerenim projektima istraživanja i razvoja. 

Što je EUROSTARS? Program za istraživanje i razvoj nastao kao zajednička inicijativa EUREKA zemalja članica i Europske Komisije. Osnovni uvjet za prijavu na program je sudjelovanje minimalno dva partnera iz dvije EUROSTARS zemlje članice. Popis zemalja članica dostupan je ovdje.

Tko može sudjelovati u programu? Mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem, što znači da moraju zadovoljiti prag traženih Full-time equivalent (FTE) posvećenih istraživanju i razvoju ili godišnji promet posvećen istraživanju i razvoju.

Maksimalan iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti po projektu iznosi 200.000 €, a intenzitet sufinanciranje prihvatljivih troškova iznosi od 50% za srednja do 60% za mikro i mala poduzeća
Kakva se vrsta projekata može prijaviti? Oni projekti čiji je konačni cilj razvoj novog proizvoda, usluge i/ili procesa i koji traju maksimalno tri godine.

Opravdani troškovi u sklopu programa su plaće zaposlenih, amortizacija i sitni inventar, troškovi vanjskih usluga, troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi.

Financijska sredstva koja se dodjeljuju kroz program ne smatraju se potporama male vrijednosti („de minimis“ potpore).


Prijave je moguće podnijeti do 03. rujna 2020. godine.

vrh stranice