EUROSTARS

EUROSTARS je međunarodna mreža za potporu tržišno usmjerenim projektima istraživanja i razvoja. 

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Intenzitet potpore po projektu: mikro i mala poduzeća 60%, srednja 50%

Najviši mogući dodijeljeni iznos potpore po projektu: 200.000,00 €

Trajanje projekta maksimalno do 3 godine

Prihvatljivi troškovi u sklopu projekta su troškovi plaća djelanika, troškovi amoritzacije opreme, vanjske razvojne usluge, troškovi putovanja i ostali razvojni troškovi. 

Pretprijave na program primaju se do 20. srpnja 2020. 

Rok za pune prijave: 03. rujna 2020. 

vrh stranice