Program Horizon Europa - Calluro.hr

Program Horizon Europa

Horizon Europa (eng. Horizon Europe) je transnacionalni program za sufinanciranje istraživanja i inovacija, jačanje europskog istraživačkog prostora, osnaživanje europske konkurentnosti, usmjeravanje i ubrzavanje digitalne i zelene tranzicije, europskog oporavka, pripravnosti i otpornosti u razdoblju 2021. -2027. godine.

Horizon Europa raspolaže proračunom od 95,5 milijardi eura za razdoblje 2021.–2027.

Struktura Horizona Europa

Financijska sredstva iz Horizon Europa se dodjeljuju kroz  3 glavna stupa, te kroz Europski fond za obranu i program Euratom.

 

 

Tko se može prijaviti na Horizon Europe natječaje

Iako je program prvenstveno orijentiran na države članice EU, na pozive se može prijaviti svaki pravni subjekt, bez obzira ima li poslovni nastan u EU (sveučilišta, znanstveno-istraživački centri ili instituti, MSP-ovi i velika poduzeća, javne ustanove, civilne udruge i slično).

Partnerstva u okviru Horizon Europe

Konzorcij mora biti sastavljen od najmanje 3 neovisna pravna subjekta iz različitih država članica ili pridruženih zemljama. Uspješna partnerstva su u pravilu sastavljena od većeg broja partnera (5-8 organizacija).

Koje su aktivnosti prihvatljive za financiranje i kolika je stopa sufinanciranja

 

U pozivima koji se raspisuju kroz program Horizon Europe primjenjuje se metodologija Razina tehnološke spremnosti (TRL).

Koliki su prosječni iznosi financiranih projekata

Ne postoji propisani minimalni i maksimalni iznos projekta. U svakom pozivu nalazi se informacija o okvirnom broju projekata koji se planiraju financirati i predviđenom iznosu po projektu. Najčešće se financiraju projekti veličine 8.000.000 do 15.000.000 eura.

Koje se vrste troškova dozvoljene za financiranje

  • troškovi plaća zaposlenika
  • troškovi putovanja, sastanaka, konferencija, objavljivanja publikacija i slično
  • amortizacija opreme
  • podugovaranje vanjskih usluga
  • indirektni troškovi u iznosu do 25% direktnih troškova

Prijava za sudjelovanje u Horizon Europa

Programi za pojedina područja raspisuju se za razdoblje od dvije godine te se na taj način najavljuju područja istraživanja i inovacija koja će se financirati.

Pozivima na podnošenje prijedloga može se pristupiti putem portala za financiranje i natječaje u kojem svaki korisnik dobiva jedinstvenu identifikacijsku oznaku (PIC).

Putem službene stranice za pretraživanje poziva Horizon Europe moguće je pronaći precizne informacije o pitanjima istraživanja i inovacija kojima bi se podnositelji trebali baviti u svojim prijedlozima te pronaći organizacije zainteresirane za partnerstvo.

Koliko traje proces evaluacije i kada se može očekivati potpisivanje ugovora

U pravilu su rokovi za evaluaciju i pripremu ugovora o bespovratnim sredstvima sljedeći:

Informacije o ishodu evaluacije: oko 5 mjeseci od roka za podnošenje.

Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava: oko 8 mjeseci od roka za podnošenje.

Kad je riječ o pozivima u dvije faze, vrijeme za rezultat evaluacije:

  • 3 mjeseca za prvu fazu, 5 mjeseci za drugu fazu i
  • 8 mjeseci za potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

Vrijeme potrebno za uspostavu partnerstva i uspješnu prijavu na pozive iz programa Horizon Europa procjenjuje se na 8 mjeseci. Stoga ukoliko ste pronašli poziv koji odgovara Vašim idejama, započnite s pripremom već danas!

 Ako ste poduzeće koje je orijentirano na projekte istraživanja i razvoja inovativnih rješenja iz bilo kojeg polja, obratite nam se s povjerenjem putem weba ili na info@calluro.hr.

 

 

vrh stranice