Javna nabava - Calluro.hr

Javna nabava je nezaobilazan dio provedbe projekata financiranih iz EU sredstava. Svi projekti koji se financiraju EU sredstvima podliježu pravilima javne nabave koji su definirani ili Zakonom o javnoj nabavi RH ukoliko ste obveznik Zakona o javnoj nabavi ili pak Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike zakona o javnoj nabavi ukoliko ste poduzetnik, odnosno neobveznik javne nabave (NOJN).

Za poduzetnike, odnosno NOJN, Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, sastavni su dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te ste dužni strogo ih se pridržavati kako bi ste izbjegli financijske korekcije i u potpunosti iskoristili potporu koja vam je dodijeljena.

Pristigle ponude se pregledavaju, odabire se najpovoljnija ili najjeftinija koja zadovoljava sve definirane kriterije te se donosi Odluka o odabiru nakon koje slijedi potpis Ugovora. U cijelom procesu nabave važno je voditi računa o ispravnosti tehničkih specifikacija, dati potencijalnim ponuditeljima primjerene rokove za dostavu ponuda, izbjeći bilo kakvu diskriminaciju ili pogodovanje ponuditeljima, pravovremeno i adekvatno odgovoriti na pitanja ili prigovore ponuditelja te sveukupno voditi računa de je cijeli postupak usklađen s propisanim načelima javne nabave.

Što to konkretno znači za vas u provedbi projekta?

U prvom koraku je potrebno izraditi plan nabave projekta koji uključuje sve nabave roba, usluga i radova u sklopu projekta i prema potrebi ih grupirati kako ne bi došlo do umjetne podjele nabava i na taj način se izbjeglo provođenja postupka s javnom objavom.

Sama nabava se, ovisno o njezinoj vrijednosti, provodi putem dva osnovna postupka:

  • postupak nabave s jednim ponuditeljem za nabave roba i usluga do (uključujući i) 400.000 kn i nabave radova do (uključujući i) 1.000.000 kn
  • postupak nabave s obveznom objavom za nabave roba i usluga iznad 400.000 kn i radova iznad 1.000.000 kn.

Nakon definiranja postupka nabave koji će se primijeniti, slijedi izrada tehničkih specifikacija, izrada dokumentacije za nabavu i slanje ili objava poziva.


Naša usluga provedbe javne nabave uključuje:

  •  izradu plana nabave;
  • pomoć u pripremi i kontrolu tehničkih specifikacija za predmet nabave;
  • provođenja postupaka nabave temeljem Priloga 4. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi ili temeljem Zakona o javnoj nabavi;
  • pripremu odgovora, pojašnjenja i nadopuna dokumentacije za nadmetanje tijekom trajanja pojedinačnih nabava;
  • pripremu odgovora, pojašnjenja i nadopuna na zahtjev nadležnog tijela;
  • pregled/izradu ugovora o nabavi roba/usluga s odabranim ponuditeljem sukladno uvjetima definiranim u dokumentaciji za nadmetanje.

vrh stranice