Izjava o zaštiti privatnosti osobnih podataka - Calluro.hr


CALLURO d.o.o.
Predovečka 15
10000 Zagreb
+3851 1 2018 489
info@calluro.hr


IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA

 

1. O NAMA

Opća uredba o zaštiti podataka 2016/279 EU (dalje: «Uredba») propisuje mjere, obaveze, uloge, prava, svrhe, rokove čuvanja te preporuke zaštite osobnih i pseudo podataka. Povjerenje naših klijenata smatramo dragocjenim, a upravo zaštitom podataka koja je sukladna Uredbi podižemo opći standard zaštite osobnih podataka.

Zadovoljstvo klijenata te sukladnost sa najvišim standardima cilj su našega poslovanja. Stoga i usklađenost sa Uredbom te zaštitu osobnih podataka smatramo jednim od ključnih elemenata našeg poslovanja.

Voditelj obrade podataka:
CALLURO d.o.o.
Predovečka 15
10000 Zagreb


Kontakt za zaštitu osobnih podatka:
CALLURO d.o.o.

Predovečka 15
10000 Zagreb
e-mail: info@calluro.hr

2. NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

CALLURO d.o.o. Vaše osobne podatke obrađuje zakonito i transparentno. Prije obrade podataka obavještavamo Vas o svrsi obrade podataka, a podaci će biti prikupljeni za posebne, izričite i zakonite svrhe te se neće dalje obrađivati na način koji nije skladu s tim svrhama. Rok u kojem čuvamo osobne podatke je maksimalno ograničen na razdoblje potrebno da bi se ostvarila svrha obrade podataka.

3. OSOBNI PODACI KOJE OBRAĐUJEMO

Osobne podatke koje prikupljamo koristimo u sljedeće svrhe:

  • Ugovori s klijentima (ugovaranje i izvršavanje) - ime, prezime, OIB, kontakt telefon, email, adresa
  • Ispostava računa za obavljene usluge - ime, prezime, OIB i adresa nositelja računa
  • Dostava traženih informacija na zahtjev putem kontakt obrasca i slanje newslettera - ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona
  • Podaci kandidata za radno mjesto - ime, prezime, OIB, kontakt telefon, email, adresa, stručna sprema, radno iskustvo

4. PRAVA ISPITANIKA

Sva prava vezana za osobne podatke možete ostvariti podnošenjem pisanog zahtjeva putem pošte ili elektronske pošte.

Pravo pristupa osobnim podacima
Imate pravo na pristupa svim osobnim podacima koji se na Vas odnose, kao i na uvid u svrhe obrade te vrste podataka koji su prikupljeni o Vama. Dodatno, imate pravo na informaciju o tome koje treće strane sudjeluju u procesu obrade ili razmjene Vaših osobnih podatka. Imate pravo zatražiti sažetak procjene učinka na zaštitu podataka te tumačenje svih Vaših prava vezanih za osobne podatke.

Pravo na ispravak
Imate pravo zatražiti ispravak bilo koje netočne ili nepotpune informacije koja se odnosi na Vas, kako bi se sačuvala točnost informacije i prilagodila daljnjoj obradi.

Pravo na brisanje osobnih podataka (Pravo na zaborav)
Ostvarujete pravo brisanja podataka u slučajevima prestanka korištenja usluge ili prestanka postojanja drugog temelja čuvanja i obrade Vaših osobnih podataka. Pravo na brisanje ostvarujete u slučajevima kada se obrada Vaših podataka bazirala na privoli koju ste naknadno povukli ili prigovorite na obradu, a ne postoji niti jedna druga zakonita osnova obrade te u slučaju da su podaci prikupljeni i obrađivani suprotno odredbama Uredbe.

Pravo na ograničenje obrade
Temeljem prava na ograničenje obrade imate pravo zatražiti ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka i daljnjeg prikupljanja podataka, ukoliko postoji pravna osnova Vašeg zahtjeva.

Pravo na prenosivost podataka
Imate pravo podnijeti zahtjev temeljem kojih ćemo Vam dostaviti skupljene osobne podatke koji se odnose na Vas. Tražene podatke dostaviti ćemo Vam u strojno čitljivom formatu koji Vam omogućuje ponovnu upotrebu podataka.

Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka
Ovo pravo možete ostvariti tako da nam pošaljete pisani prigovor na obradu podataka, bez obveze obrazlaganja prigovora. Vaš prigovor ćemo obraditi te Vam u najkraćem mogućem roku dati obrazložen odgovor.

Prigovor na isključivu automatiziranu obradu osobnih podataka
CALLURO d.o.o. ne vrši automatiziranu obradu osobnih podatka, niti na temelju automatizirane obrade osobnih podataka donosi odluke.

5. ODNOSI SA TREĆIM STRANAMA

U poslovanju surađujemo sa trećim stranama s kojima imamo sklopljene ugovore o suradnji. Ugovore smo dopunili dodacima kojima su regulirane odgovornosti trećih strana sukladno odredbama Uredbe:

  • usluge vanjskog knjigovodstva: Računovodstvo Marinović d.o.o. Zagreb kao izvršitelj obrade, osigurali smo provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera u skladu sa Uredbom te kontinuiranom provjerom razine sigurnosti;
  • The Rocket Science Group, LLC , Atlanta, USA kao izvršitelj obrade za dostavu newslettera putem platforme Mailchimp (sklopljen je ugovor s izvršiteljem obrade, više na linku https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/);
  • TAU ON-LINE d.o.o. za informatiku, Zagreb kao izvršitelj obrade (pri objavi oglasa za posao na portalu www.moj-posao.net, više na linku https://www.moj-posao.net/HR/Info/TermsOfUse/)


6. ZAKONITOST OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Zakonitom smatramo onu obradu za koju smo dobili Vašu privolu, obradu nužnu radi izvršenja ugovora ili prethodne radnje za ostvarivanje ugovornog odnosa, izvršavanje zakonskih obveza čuvanja podataka, zaštitu legitimnih interesa klijenata, obradu nužnu za izvršavanje zadaće javnog interesa te ispunjenje legitimnog interesa CALLURO d.o.o. i trećih strana, a koji nije u suprotnosti sa Vašim pravima.

7. SIGURNOST OBRADE PODATAKA I OSIGURANJE PROVEDBE UREDBE

Zaštita pristupa računalima osigurava se zaporkama jedinstvenim za svakog ovlaštenog korisnika, pristup lokalnom i mrežnom poslužitelju zaštićeni su dodatnom jedinstvenom korisničkom zaporkom.
Provodi se kontinuirana edukacija uprave i radnika o odredbama Uredbe i postupanju sukladno uredbi uz konzultacije s odvjetničkim uredom.

Zaštita fizičkih (papirnatih) dokumenta u kojima su sadržani osobni podaci vrši se njihovom pohranom u prostor koji se zaključava i kojem je zabranjen pristup neovlaštenim osobama, a nakon proteka vremena čuvanja isti se fizički uništavaju.

8. ROKOVI ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke čuvamo do trenutka prestanka korištenja usluga CALLURO d.o.o. uz zatvaranje potraživanja i proteka zastranih rokova potencijalnih pravnih postupaka. Sukladno zakonskim obvezama, određene podatke dužni smo čuvati jedanaest godina ili trajno. U slučaju osobnih podataka koje obrađujemo temeljem Vaše privole, u trenutku povlačenja privole, izbrisat ćemo sve relevantne osobne podatke.

9. UPRAVLJANJE PRIVOLAMA

Od Vas tražimo privolu kako bismo Vam mogli pružati informacije i savjete o uslugama CALLURO d.o.o. a u privoli smo specificirali svaku od svrha i načina na koji Vas možemo kontaktirati. Danu privolu za bilo koji koju od svrha i načina kontakta možete povući slanjem zahtjeva na navedene kontakt adrese pošte ili elektroničke pošte.

10. ROK ZA OČITOVANJE O ZAHTJEVIMA ZA OSTVARENJE PRAVA I UPITIMA ISPITANIKA

Dužni smo na Vaše upite i zahtjeve vezane za zaštitu podataka odgovoriti u roku od mjesec dana. Rok za odgovor možemo produljiti na dodatnih mjesec dana u slučajevima složenih zahtjeva.

11. VERZIJA I AŽURIRANJE

 CALLURO d.o.o. revidira i po potrebi ažurira ovu Izjavu jednom godišnje te u slučaju promjena u procesima obrade osobnih podataka i drugih važnijih promjena u poslovanju.

Verzija 2.0. Izjave o zaštiti podataka, primjenjuje se od 11. rujna 2019. godine.


- KRAJ DOKUMENTA -

vrh stranice