EU projekti - priprema i provedba - Calluro.hr

EU projekti - priprema i provedba

Priprema projektnih prijedloga za prijavu na EU i ostale natječaje za dobivanje bespovratnih sredstava je prilično složen postupak, naročito kada se radi po prvi put. Sam postupak započinje generiranjem ideja za projekt, što najčešće radite vi, dok je naš zadatak da istražimo da li za financiranje vaše ideje postoji adekvatan natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava. Pri tome provjeravamo i da li ste vi, odnosno vaše društvo prihvatljivi prijavitelj na predmetnom natječaju.
Ukoliko takav natječaj postoji, u sljedećem koraku analiziramo u kojoj je mjeri vašu projektnu ideju potrebno prilagoditi uvjetima natječaja. U ovoj fazi radimo i preliminarno bodovanje vašeg potencijalnoga projektnog prijedloga kako bismo provjerili da li može zadovoljiti propisane bodovne pragove i koliki maksimalni broj bodova može dobiti. Po provedenom preliminarnom bodovanju, vi donosite konačnu odluku (uz naš savjet) da li želite nastaviti s pripremom projektnog prijedloga.
U slučaju pozitivne odluke, pristupamo strukturiranju projekta, što uključuje definiranje ciljeva i očekivanih rezultata projekta, projektnog tima, aktivnosti koje će se provoditi u toku projekta, samog trajanja projekta i svih troškova vezanih uz projekt.

Kad nam je poznata struktura projekta, pristupamo izradi projektne dokumentacije što, osim detaljne razrade i opisa projekta, najčešće uključuje detaljan opis tržišta na kojem poslujete, marketinšku strategiju te općenito poslovni plan s financijskim projekcijama za buduće razdoblje.
Za potrebe pripreme projektne dokumentacije, osim standardiziranih financijskih izvještaja, od vas prikupljamo podatke putem maila te najvećim dijelom kroz intervju uživo ili putem nekih od komunikacijskih kanala po vašem izboru. Također vam pomažemo u definiranju konačnog troškovnika projekta, kako biste maksimalno iskoristili bespovratnu potporu i kako bismo osigurali da svi troškovi u sklopu projekta budu prihvatljivi za financiranje.

Nakon što izradimo projektnu dokumentaciju, šaljemo vam je na čitanje i nakon vaše suglasnosti, projekt je spreman za predaju nadležnom tijelu nakon čega preostaje čekanje Odluke o financiranju.
Iz dosadašnjeg iskustva, provedba EU projekata je najčešće potpuno novo iskustvo za naše klijente pa čak i one koji su naviknuti na projektni način rada.

Provedba EU projekta u većini slučajeva smije započeti odmah po predaji projektnog prijedloga pri čemu je iznimno važno da se poštuju sva pravila i procedure vezane uz provedbu EU projekata, bez obzira što u tom trenutku još uvijek niste sigurni da li će odluka o odobrenju bespovratnih sredstava za vaš projekt biti pozitivna.
Naša uloga u tom procesu je da vam pojasnimo vaše (buduće) ugovorne obveze vezane uz Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, da vas uputimo u popratnu dokumentaciju koju morate arhivirati, poput narudžbenica, računa, izvoda, računovodstvenog praćenja projekta, otvaranja posebnog žiro-računa i ostalog te da pripremamo svu dokumentaciju vezanu uz provedbu projekta: početni plan zahtjeva za nadoknadom sredstava, kvartalna i završna izvješća odnosno zahtjeve za nadoknadom sredstava, zahtjeve za izmjenama u projektu i zahtjeve koji se odnos na promjene prethodno odobrenog proračuna projekta.
U slučaju da odlučite sami provoditi projekt, nudimo vam uslugu savjetovanja u provedbi projekata s ciljem otklanjanja potencijalnih financijskih korekcija te u slučaju potrebe, zastupanje u postupcima u vezi sporova oko financijskih korekcija, u suradnji s odabranim odvjetničkim uredom.

Također provodimo propisane postupke javne nabave kojih se strogo morate pridržavati ukoliko namjeravate u potpunosti iskoristiti potporu koja vam je dodijeljena.
vrh stranice