Europska Unija

O projektu

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta:
Povećanje konkurentnosti i jačanje tržišne pozicije društva Calluro d.o.o. implementacijom mrežnog marketinškog rješenja

Kratki opis projekta:
U sklopu projekta „Povećanje konkurentnosti i jačanje tržišne pozicije društva Calluro d.o.o. implementacijom mrežnog marketinškog rješenja“, izrađena je nova web stranica, cilj koje je kvalitetnije informirati postojeće i potencijalne klijente o mogućnostima financiranja investicijskih projekta koji ime se nude na tržištu, o uslugama koje Društvo pruža malim i srednje velikim poduzetnicima te adekvatno istaknuti svoje reference, kvalitete i kompetencije. Dodatnom promocijom palete vlastitih usluga, Društvo će povećati vlastitu konkurentnost, povećati priljev novih klijenata i posljedično povećati prihode od prodaje.

Cilj projekta:
Cilj projekta je bio stvoriti kvalitetnu i ažurnu web stranicu koja omogućuju informiranost posjetitelja te predstavljaju primarni kontakt Društva s javnošću, klijentima, potencijalnim klijentima, medijima i drugima. Kroz implementaciju nove web stranice, cilj je bio stvoriti kvalitetno i ažurno web rješenje koje posjetiteljima pruža aktualne i lako dostupne informacije, omogućava uštede vremena i resursa u komunikaciji s potencijalnim klijentima, postići što bolju komunikaciju s javnošću te veću informiranost iste, postići što bolju i bržu prezentaciju Društva na Internetu, te ostvariti dvosmjernu komunikaciju s posjetiteljima web stranica.

Očekivani rezultati projekta:
Izrađena je, implementirana i stavljena u funkciju nova web stranica društva Calluro d.o.o.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 115.217,63 kn
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 64.521,86 kn
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 10.10 2018. – 10.10.2019.
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA:

  • Monika Stankić
  • Kontakt: +385 91 6001 539
  • Mail: monika@calluro.hr


Više informacija na www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Calluro d.o.o.

   

vrh stranice