O projektu - Calluro.hr

O projektu

Podaci o projektu:

  • Korisnik: CALLURO d.o.o., Predovečka 15, 10 000 Zagreb
  • Ukupna vrijednost projekta: 115.217,63 kn
  • Bespovratna sredstva: 64.521,86 kn
  • Vrijeme provedbe: 10.10.2018. - 10.10.2019.

Opći cilj projekta:
Jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti društva CALLURO d.o.o. poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja prisutnosti na tržištu te vidljivosti proizvoda i usluga Društva, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Hrvatskoj.

Specifični cilj projekta:
Stvoriti kvalitetnu i ažurnu web stranicu koja omogućuje informiranost posjetitelja te predstavlja primarni kontakt Društva s javnošću, klijentima, medijima i drugima. Kroz implementaciju nove web stranice, cilj je bio stvoriti kvalitetno i ažurno web rješenje koje posjetiteljima pruža aktualne i lako dostupne informacije, omogućava uštede vremena i resursa u komunikaciji s javnošću te veću informiranost iste, postići što bolju komunikaciju s javnošću te veću informiranost iste, postići što bolju i bržu prezentaciju Društva na Internetu, te ostvariti dvosmjernu komunikaciju s posjetiteljima web stranice. 

Rezultati projekta:
Izrađena je, implementirana i stavljena u funkciju nova web stranica društva Calluro d.o.o.

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA:

  • Marija Sitar
  • Kontakt: +385 1 2018 489
  • Mail: marija@calluro.hr 


Više informacija na www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Calluro d.o.o.

   

vrh stranice