Što su razine tehnološke spremnosti (TRL) i zašto su bitne u istraživačko – razvojnim projektima? - Calluro.hr

Što su razine tehnološke spremnosti (TRL) i zašto su bitne u istraživačko – razvojnim projektima?

15.09.2021.

 

Istraživanje, razvoj i inovacije su već jedno vrijeme jedan od glavnih prioriteta Europske unije, a takav trend će biti sve više prisutan u budućnosti. Razlog tome je činjenica da su visoko inovativna gospodarstva ona koja postižu najveću razinu konkurentnosti, a inovacije su danas osnovna poluga društveno-ekonomskog razvoja.  

Upravo se zbog toga raspisuju brojni natječaji koji za cilj imaju financiranje opsežnih i ambicioznih istraživačko-razvojnih projekata. Razvoj novog rješenja prolazi kroz niz aktivnosti koje obično teku utvrđenim vremenskim redoslijedom i zbog toga je moguće govoriti o procesu razvoja novog proizvoda.

Kako bi svi uključeni u proces istraživanja i razvoja bili upoznati što obuhvaća pojedina aktivnost u istraživanju, kao opis stupnja razvoja u EU projektima koristiti se metodologija koja se zove Razina Tehnološke Spremnosti (eng. Technology Readiness Levels  TRL) te koja vrijedi za sve pozive koji se raspisuju na nacionalnoj, kao i na europskoj razni (program Obzor Europa.

 

Kakva je povezanost TRL razina s prijavom na EU fondove?

Proces razvoja neke tehnologije može biti brži ili sporiji. Neke tehnologije prolaze pojedine razine u nekoliko tjedana, a za druge taj proces može trajati mjesecima pa čak i godinama. Tijekom pisanja istraživačko-razvojnih projekata bitno je predvidjeti trajanje svake od faza obzirom da su pozivi za istraživačko- razvojne projekte vremenski ograničeni te se do kraja projekta mora imati razvijen finalni proizvod.

U svakom pozivu financiranom EU sredstvima u dokumentu Upute za prijavitelje nalazi se pojašnjene koje faze razvoja je moguće financirati u okviru tog specifičnog poziva.

PRIMJER prijašnjih natječaja u kojima se koristila TRL metodologija

 

Kod poziva „Jačanje kapaciteta za istraživanja i razvoj“ i poziva „Povećanje razvoja noih proizvoda koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“ prijavitelj je mogao odabrati želi li financiranje za obje faze (industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj) ili samo za jednu od faza, ovisno o stupnju razvoja koji je postigao prije predaje projekta.

Kao što je vidljivo iz prikazanog, u pozivima koji se odnose na inovacije novoosnovanih MSP moguće je djelomično financiranja eksperimentalne faze koje uključuje aktivnosti koje obuhvaćaju minimalno TRL 7.

Nakon što ste odredili svoju TRL razinu, odredite i svoju razinu poslovne spremnosti (BRL) kako biste utvrdili je li vaše poslovanje utemeljeno na novoj tehnologiji spremno za pokretanje.

 

9 razina tehnološke spremnosti

Riječ je o mjernom sustavu u kojem svaka TRL razina karakterizira stupanj u razvoju tehnologije. Korištenje TRL metode omogućuje standardizaciju poimanja tehničke zrelosti različitih vrsta tehnologije. Sustav TRL se primjenjuje u svim vrstama istraživanja bez obzira je li riječ o inovaciji koja obuhvaća proizvod ili uslugu. Postoji 9 razina tehnologije spremnosti; TRL 1 je najniža, a TRL 9 najviša, najzrelija tehnologija.

 

 

Kako se pripremiti za natječaje koji se baziraju na TRL metodologiji

Za svaku od faze potrebno je, uz vremensko trajanje, odrediti i potrebne financijske i operativne resurse (zaposlenici i potrebna oprema, postojeća ili koju je potrebno nabaviti).

Uspješan projekt istraživanja i razvoja zahtjeva pomnu i pravovremenu pripremu koja može trajati i do nekoliko mjeseci, osobito ukoliko projekt obuhvaća partnerstva (ovisno o pozivu) te je ključno s inicijalnim radnjama započeti što ranije, čak ako konkretan poziv nije otvoren.

 

Ako ste poduzeće koje je orijentirano na projekte istraživanja i razvoja inovativnih rješenja iz bilo kojeg polja, obratite nam se s povjerenjem za pomoć pri utvrđivanju TRL-a i pripremu prijave za natječaje putem weba ili na info@calluro.hr.

 

 

vrh stranice