Razine poslovne spremnosti: Što je BRL i zašto je važan? - Calluro.hr

Razine poslovne spremnosti: Što je BRL i zašto je važan?

24.03.2023.

Tijekom posljednjih nekoliko godina faze tehnološke spremnosti (TRL) su stigle u fokus poduzetnika kada je riječ o financiranju inovacija i istraživanja i razvoja iz EU fondova.

Prvi put razvijena od strane NASA-e 1970-ih, TRL ljestvica je jedinstvena metoda za razumijevanje tehnološke zrelosti inovacije.

No, u centraliziranim europskim natječajima, poput EIC Acceleratora, osim razine tehnološke spremnosti gleda se i ocjenjuje i razvoj poslovne i tržišne spremnosti za nove tehnologije.

To je dovelo do povećanog interesa za drugačiju ljestvicu spremnosti za inovacije: Razinu poslovne spremnosti (BRL).

 

Što je BRL (Business Readiness Level - razina poslovne spremnosti)?

Razina poslovne spremnosti koncept je koji se odnosi na zrelost poslovnih ideja i poduhvata razvijenih uz tehnički razvoj inovacije. To je vrijedan alat za procjenu inovatora koji nastoje uspostaviti tehnologiju koja je i financijski održiva i komercijalno izvediva.

Dakle, dok se TRL koristi za definiranje je li tehnologija spremna za izlazak na tržište, BRL bilježi je li poslovanje temeljeno na takvoj tehnologiji spremno za pokretanje. Stoga TRL i BRL idu ruku pod ruku, međusobno su komplementarni i paralelno rade kada se uzme u obzir tržišna spremnost inovacije.

Poslovna spremnost uključuje nekoliko različitih komercijalnih aspekata ulaganja:

 • razvoj poslovnog koncepta, modela i strategije,
 • timsku i upravljačku strukturu,
 • svijest o konkurentima,
 • financijske aspekte kao što su kapital, novčani tok, skalabilnost i održivost tijekom vremena.

Poznavanje razine poslovne spremnosti tehnologije i praćenje njezine promjene kroz vrijeme je važno jer omogućuje:

 • Ocjenu zrelosti, objektivno praćenje napretka i planiranje idućih koraka,
 • Identifikaciju potrebnih vještina i resursa potrebnih da bi se dostigla iduća razina zrelosti,
 • Procjenu razine rizika za potencijalne ulagače i tijela koja dodjeljuju bespovratna sredstva.

 

Kako se BRL uklapa u koncept inovacijske spremnosti?

Ono što je započelo s TRL-om sada se razvilo u niz različitih modela od kojih svaki mjeri različite aspekte spremnosti za inovacije. To uključuje nekoliko ljestvica i alata za procjenu spremnosti tržišta, komercijalne spremnosti, spremnosti za proizvodnju, spremnosti za ulaganja i tako dalje. Međutim, manjak standardiziranog sustava procjene različitih razina zrelosti inovacije djeluje zbunjujuće na inovatore i investitore.

Dosadašnji napori u promicanju standardizacije i korištenju mjerljivih podataka za određivanje stupnja razvoja inovacija rezultirali su u šest ključnih područja fokusa:

 1. Razina spremnosti kupaca (Customer Readiness Level – CRL) – Određuje potrebu tržišta i interes ciljanih kupaca za inovacijom.
 2. Razina tehnološke spremnosti (Technology Readiness Level – TRL) – Ocjenjuje razinu tehnološkog razvoja, testiranja i demonstracije tehnologije.
 3. Razina poslovne spremnosti (Business Readiness Level – BRL) – Služi za validaciju poslovnog modela i poslovnog potencijala inovacije.
 4. Razina spremnosti za zaštitu intelektualnog vlasništva (IPR Readiness Level (IPRL) – Procjenjuje potencijal i potrebe za zaštitu, te razvoj odgovarajuće strategije za zaštitu intelektualnog vlasništva inovacije.
 5. Razina spremnosti tima (Team Readiness Level – TMRL) – Ocjenjuje razinu uspostavljenosti, razvoja i usklađenosti tima potrebnog za razvoj i plasiranje inovacije na tržište.
 6. Razina spremnosti za financiranje (Funding Readiness Level - FRL) – Pruža pregled dostupnih opcija za financiranje te služi kao priprema za privlačenje ulaganja i osiguravanje financiranja razvoja inovacije.

Svrha navedenih ljestvica jest omogućiti objektivnu procjenu trenutnog statusa inovativne ideje. Također može poslužiti kao vrijedan alat za usmjeravanje i praćenje napretka različitih aspekata razvoja inovacije, a ovaj proces počinje od najranije faze – formulacije ideje, nastavlja se tijekom razvoja i završava s komercijalizacijom inovacije.

 

9 razina poslovne spremnosti: od ideje do pristupa tržištu

Sve ljestvice kojima se određuje spremnost inovacija, uključujući BRL, se sastoje od 9 razina. Unutar svake razine identificiran je set povezanih etapa i radnji koje je potrebno ostvariti da bi inovacija dosegla iduću razinu.

BRL ljestvica se često smatra paralelnom s TRL ljestvicom, a donji prikaz omogućava pregled njihovog međuodnosa.

 

 

 

Primjena BRL ljestvice u kontekstu EU fondova

Sa sve većom pozornošću na stupanj spremnosti projekata, posebice inovacijskih, europske institucije i ugovorna tijela također posvećuju sve veću pozornost razini poslovne spremnosti, uz već ustaljenu metodologiju za procjenu tehnološke spremnosti. Jedno od takvih tijela je i European Innovation Council (EIC), koje od prijavitelja unutar EIC programa zahtijeva da provedu samoprocjenu BRL razine spremnosti projekta.

Svrha samoprocjene po BRL ljestvici je jest informirati potencijalnog investitora o spremnosti inovacije za komercijalizaciju, posebice kada se radi o poznavanju i već uspostavljenim odnosima s ciljanim tržištima i kupcima. Pritom se stupnjevi poslovne spremnosti svrstavaju u sljedeće kategorije:

 • BRL 1-3: Fokus je na tehničkoj izvedivosti
 • BRL 4-6: Procjena segmentacije tržišta i izbor strateškog pristupa za pozicioniranje na tržištu
 • BRL 7-9: Lansiranje inovacije na tržište, pri čemu je BRL 8 dosegnut kada je proizvod prilagođen tržištu, a BRL 9 kada je cjelokupni poslovni model prilagođen tržištu
U okviru EIC Accelerator programa, prihvatljivi su projekti za koje je moguće dokazati da su dosegli BRL 4-8. To, primjerice, znači da su već uspostavljeni odnosi s ključnim dionicima iz sektora na koji se inovacija odnosi, makar se radilo o malim poduzećima koja imaju visok interes u navedenom području. Dapače, većina projekata u okviru EIC Accelerator programa treba uključivati provedbu pilot projekata s kupcima kao važan dio aktivnosti.

 

Primjer tablice samoprocjene BRL razine u okviru EIC programa:

 

Primjer grafikona samoprocjene u EIC Accelerator prijavi:

 

Provedena samoprocjena TRL i BRL razine razvoja inovacije pomaže pri identifikaciji faze razvoja projekta i, kao posljedica toga, u kojoj je mjeri poslovanje tvrtke razvijeno i prilagođeno za prijavu projekta na neki od EIC programa. Ispravna procjena TRL i BRL razine je ključna za sve EIC programe, ali i Eurostars program, budući da se pristup tim sredstvima uvelike povećava predstavljanjem pravog projekta, prave tehnologije te odgovarajućih razina zrelosti komercijalnih i tehničkih aspekata inovacije.

 

Kontaktirajte naše konzultante za pomoć

Želite pomoć pri odredbi BRL ili TRL razine svoje inovacije? Ili želite surađivati sa stručnjacima kako biste se uspješno prijavili na programe poput EIC Acceleratora? Kontaktirajte nas već danas i dogovorite termin besplatnog prvog sastanka.

  

vrh stranice