Kako se priprema EU projekt? - Calluro.hr

Kako se priprema EU projekt?

19.03.2021.


Priprema projekta je vrlo širok pojam pod kojim se svašta može podrazumijevati i stoga ovdje donosimo ključne korake u pripremi poduzetničkih projekata za prijavu na EU natječaje. 

Nakon što ste provjerili prihvatljivost vaše projektne ideje i napravili 4 kontrolna koraka, možete krenuti u razradu projekta i pripremu projektne dokumentacije. Svaka od faza razvoja projekta mora dati odgovore na niz pitanja…

 

Zašto?

Radi čega želite provesti projekt i koji su vam dugoročni ciljevi? 

Kako se projekt uklapa u strategiju vašeg poslovanja? 

Kako ćete nakon provedbe projekta dokazati jeste li postigli željene rezultate i ciljeve?

Jesu li svrha i cilj vašeg projekta usklađeni sa svrhom i ciljevima natječaja za dodjelu potpore?

Važno: iako vam to možda nije u fokusu, ključno je da svrha i ciljevi vašeg projekta bude usklađen sa svrhom i ciljevima natječaja. 

Svaki opis projekta zahtijeva razradu problema koji želite riješiti provedbom projekta, razloge zašto ste odabrali upravo ovakav način rješavanja problema, neposredne rezultate koje namjeravate postići provedbom projekta, kao i opis dugoročnih ciljeva čijem ostvarenju vaš projekt doprinosi. 

I za sve navedeno je potrebno definirati pokazatelje čije će ostvarenje potvrditi da ste uspješno proveli projekt.

 

Kako?

Nakon što jasno definirate razloge ulaska u projekt, potrebno je razraditi aktivnosti putem kojih ćete realizirati projekt. Aktivnosti obuhvaćaju konkretne korake, kao što su izvođenje radova, nabava određene robe/usluge, aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija, promjene u procesima, razne analize, edukacije, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja, organizacije događaja, odlasci na sajmove…

Važno: detaljna razrada aktivnosti je preduvjet za kasnije kvalitetno i sveobuhvatno planiranje proračuna projekta. Vjerujem da ne želite propustiti isplanirati neki od važnih troškova projekta i kasnije ga financirati isključivo iz vlastitih sredstava.  

Detaljna razrada projektnih aktivnosti pokazuje zrelost vašeg projekta i spremnost da krenete u provedbu.

 

Kada i koliko dugo?

Kad planirate krenuti u provedbu projekta? 

Važno: kod većine natječaja, provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektne prijave. 

Koliko dugo će trajati provedba svake od aktivnosti? Morate li neku aktivnost završiti da biste mogli krenuti u provedbu sljedeće aktivnosti ili ih možete provoditi paralelno? Je li trajanje vašeg projekta u skladu s maksimalnim mogućim rokom predviđenim u natječaju?

 

Tko?

Članovi projektnog tima su najčešće zaposlenici poduzeća, a njihov pravilan odabir govori o tome kakav je operativni kapacitet poduzeća za provedbu projekta. Potrebno je definirati koje su to uloge ključne za uspješnu provedbu projekta, opisati zaduženja i kompetencije svake od uloga, obrazložiti imaju li članovi tima potrebne kompetencije te koliki će dio svog radnog vremena utrošiti na provedbu projekta.

Važno: ako unutar poduzeća ne postoje sve potrebne kompetencije, važno je predvidjeti angažman vanjskih stručnjaka na projektu, kako bi se osigurala pravodobna i uspješna provedba projekta.  

Neki natječaji predviđaju pa čak i promoviraju partnerstva na projektima, što znači da uključivanjem u projekt drugog poduzeća, ustanove, znanstveno-istraživačke institucije ili slično, možete pojačati svoj projektni tim.

 

S kojim resursima i koliko košta provedba projekta?

Ovisno o tome što smo predvidjeli u projektnim aktivnostima,  planiramo resurse koji će nam biti potrebni u provedbi projekta.

To se prije svega odnosi na radne sate članova projektnog tima i ostalih zaposlenika poduzeća, upotrebu postojeće imovine poduzeća – prostor, oprema, strojevi, nabavu nove imovine (izgradnja, oprema, strojevi, hardver, softver) i s njom povezane edukacije, razne vanjske usluge (stručni i projektantski nadzor, razne savjetodavne, oglašivačke i PR usluge), komunalne i druge naknade, mjerne uređaje, repromaterijal nužan u fazi istraživanja i razvoja, pristup bazama podataka, nabava patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva, zaštita intelektualnog vlasništva nastalog u sklopu projekta…

Kad znamo koji su nam sve resursi potrebni, valja ih kvantificirati izradom proračuna projekta. Za to su potrebne informativne ponude potencijalnih dobavljača, detaljniji troškovnici građevinskih radova, platne liste djelatnika….

Važno: iako (informativne) ponude dobavljača više nisu dio obvezne dokumentacije, dobro ih je prikupiti  radi realnijeg planiranja proračuna projekta te kako vas u fazi provedbe ne bi iznenadili dodatni troškovi na koje niste računali.

 

Što sve stoji na putu uspješne provedbe projekta?

Koji su sve rizici vezani uz provedbu vašeg projekta? Odlazak nekog od članova tima, nemogućnost dobivanja kredita za zatvaranje financijske konstrukcije, kašnjenja u isporuci roba/usluga/radova, nedostatak raspoloživih stručnjaka….

Važno: ignoriranje rizika neće umanjiti njihov značaj već će vas dočekati nespremne, utjecati na trajanje, proračun i kvalitetu projekta te u najgorem slučaju, na ostvarenje planiranih rezultata i ciljeva. 

Postoje li neke preventivne mjere kojima možete smanjiti vjerojatnost rizika ili pak ublažiti posljedice, ako se oni dogode? Takve mjere je mudro planirati još u fazi pripreme projekta. 

 

Dodatno

Najčešće se u natječaju dobivaju dodatni bodovi za aktivnosti koje doprinose promicanju jednakih mogućnosti, socijalne uključenosti i održivog razvoja te je u fazi pripreme projekta važno i njih razraditi i osigurati potrebne resurse za njihovu provedbu.


Opisani postupak je iterativni proces i gotovo u 100% slučajeva promjena u jednoj fazi planiranja uzrokuje promjenu u drugim fazama i to svakako treba imati na umu prilikom pripreme projekta.


Dokumentacija

Sve prethodno navedeno ćete morati detaljno opisati u prijavnom obrascu čija je forma uvijek javno objavljena uz svaki natječaj.

Ovisno o vrsti natječaja, uz svaki prijavni obrazac treba priložiti i dodatnu dokumentaciju koja je, između ostalog:

investicijska studija u kojoj dokazujete ekonomsku i financijsku održivost projekta i marketinške ciljeve  

izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i usklađenosti s uputama za prijavitelje

skupna izjava

dokaz zatvaranja financijske konstrukcije

životopisi članova projektnog tima

ugovori o radu i platne liste

glavni projekt s troškovnicima

pravomoćna građevinska dozvola / važeća potvrda glavnog projekta

sporazum o partnerstvu

……….

Vrlo je važno priložiti sve obavezne obrasce i priloge, potpisane i u traženom formatu jer vas nedostatak samo jednog obveznog dokumenta može eliminirati iz procesa dodjele bespovratne potpore.

Priprema EU projekta je poprilično kompleksan proces koji traje i po nekoliko mjeseci, no s obzirom na benefite koje donosi, svakako zaslužuje da mu se posveti dužna pažnja.

 

A ako vam se čini da za sve ovo nemate vremena i radije biste se bavili svojim poslom, slobodno nam se javite za pomoć u pripremi projekta OVDJE ili na info@calluro.hr 


 

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice