ESIF krediti za rast i razvoj - Calluro.hr

ESIF Krediti za rast i razvoj financijski su instrument za koji su sredstva osigurana iz izvora ESI fondova i poslovnih banaka u omjeru 50:50 i iz kojih se financiraju nove dugoročne investicije malih i srednjih poduzetnika.

Korisnici kredita: mali i srednji poduzetnici koji posluju min. 2 godine na teritoriju RH i udovoljavaju svim uvjetima prihvatljivosti definiranim od strane HBOR-a.

Namjena kredita:

  • ulaganje u osnovna sredstva (osnivačka ulaganja, kupnja zemljišta, građevinski objekti-kupnja i/ili gradnja, oprema i uređaji i nabava nematerijalne imovine);
  • ulaganje u obrtna sredstva s ciljem poboljšanja likvidnosti poslovanja (max. 30% uk. iznosa kredita)

Način kreditiranja: putem poslovnih banaka (Erste & Steiermärkische bank d.d., Privrdna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d.)

Iznos kredita: kredit se sastoji od sredstava iz izvora ESIF-a i sredstava iz izvora poslovne banke u omjeru 50:50. Iznos kredita je od 100.000 €do 3.000.000 € u kunskoj protuvrijednosti osim za sektor turizma gdje je najviši iznos kredita 10.000.000 €.

Kamatna stopa:

  • na dio glavnice iz ESIF-a: 0%;
  • na dio glavnice kredita poslovne banke: u skladu s odlukom banke.

Rok otplate kredita: ovisno o namjeni kredita, a maksimalno do 17 godina, uključujući poček do 4 godine.

vrh stranice