BESPOVRATNA SREDSTVA - Calluro.hr

BESPOVRATNA SREDSTVA

Ne propustite priliku za financiranje sredstvima Europske unije! U nastavku donosimo pregled aktualnih natječaja po kategorijama:

 • Natječaji u najavi
 • Otvoreni natječaji

Natječaji za bespovratna sredstva u najavi

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

 • Natječaj je namijenjen MSP-ima sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7+).
 • U sklopu natječaja moguće je dobiti bespovratna sredstva za prilagodbu i lansiranje svoje inovacije na tržište.

Inovacije novoosnovanih MSP-ova

 • Ideja natječaja je sufinanciranje MSP – ova ne starijih od 5 godina koji imaju investiciju zreliju od faze dokazivanja koncepta (TRL 5+).
 • Prihvatljive su aktivnosti dovršetka razvoja i opremanje novim marketinškim alatima.

Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma

 • Cilj natječaja je doprinijeti razvoju održivog turizma kroz zelenu i digitalnu tranziciju poslovanja poduzetnika sa do 3000 zaposlenika u sektoru turizma.
 • Dozvoljena ulaganja su izgradnja i rekonstrukcija objekata, nabava opreme, energetsku obnovu

Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

 • Natječaj pruža podršku poduzetnicima do 3000 zaposlenih prilikom ulaganja u zelene i/ili digitalne tehnologije.
 •  U sklopu natječaja moguće je dobiti bespovratna sredstva za izgradnju i modernizaciju objekata, opremanje, instalaciju OIE.

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

 • Svrha natječaja je jačanje kapaciteta MSP - a kulturnih i kreativnih industrija s ciljem razvoja novih inovativnih proizvoda ili usluga.
 • Prihvatljive aktivnosti su unaprjeđenje poslovanja, ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, distribucija novih proizvoda.

Bespovratne potpore za digitalizaciju

 • Ova bespovratna potpora osigurava financijska sredstva za ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi.

EUREKA

 • EUREKA potiče suradnju i ujedinjavanje resursa poduzetnika kako bi putem međunarodne suradnje razvili inovativne i globalno konkurentne proizvode.
 • Prihvatljivi korisnici su mala, srednja i velika trgovačka društva te znanstveno-istraživačke institucije kao vanjski suradnici. 

Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

 • Svrha ovog vaučera je pomoći zaposlenicima u stjecanju vještina potrebnih za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije, što može uključivati jedan ili više programa obrazovanja i usavršavanja.

Vaučer za strategiju digitalne transformacije

 • Svrha ovog vaučera je omogućiti provjeru potencijala za digitalizaciju u MSP-ovima, pomoći MSP-ovima da ispitaju održivost ideja i oblikuju strategije za moguću digitalnu transformaciju.
 • Prihvatljivi troškovi uključuju izradu strategije digitalne transformacije, opće troškove i vanjske usluge.

Vaučer za digitalni marketing

 • Svrha ovog vaučera je omogućiti razvoj i provedbu strategija digitalnog marketinga MSP-ova.
 • Prihvatljivi troškovi uključuju izradu web stranica, izradu i testiranje mobilnih aplikacija, uporabu podataka za poboljšanje interakcije s kupcima, izradu online trgovina i platformi za rezervacije.

Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga

 • Ovaj vaučer podržava istraživačke i razvojne pilot-projekte za uvođenje složenih digitalnih proizvoda i usluga.
 • Prihvatljivi troškovi uključuju usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa.

Vaučer za kibernetičku otpornost

 • Svrha ovog vaučera je povećati kibernetičku sigurnost uvođenjem sigurnosnih provjera sustava.
 • Prihvatljivi troškovi uključuju izradu sigurnosnih i tehničkih izvješća, provjeru propusnosti podataka i penetracijska ispitivanja.

 

Otvoreni natječaji za bespovratna sredstva

Program Obzor Europa

 • Ideja natječaja je pružanje podrške MSP i velikim poduzetnicima prilikom ulaganja u istraživanje i razvoj inovativnog proizvoda ili usluge.
 •  Bespovratna sredstva se mogu dobiti za aktivnosti razvoja inovacija, nužna istraživanja, komercijalizaciju svoje inovacije na tržište.

EIC Accelerator

 • Natječaj je namijenjen poduzetnicima do 500 zaposlenih koji imaju investiciju na razini minimalno TRL 5+, odnosno prototip više razine.
 • U sklopu natječaja moguće je dobiti bespovratna sredstva za daljnje aktivnosti razvoja i realizacije radikalnih inovacija.

EUROSTARS

 • Svrha Eurostarsa je suradnja međunarodnih MSP-ova na stvaranju inovativnih proizvoda, usluga ili procesa koja za cilj imaju komercijalizaciju.
 • Projekt se može odnositi na bilo koje tehnološko područje, ali mora imati civilnu namjenu i biti usmjeren na razvoj novog proizvoda, procesa ili usluge.

 

 

Niste sigurni trebate li se prijaviti i ima li vaša ideja potencijala?

Calluro svoje klijente uspješno vodi do bespovratnih sredstava kroz tri koraka:

Preliminarno bodovanje

Priprema projekta

Pomoć u provedbi projekta 

Provjeravamo može li vaš projekt ostvariti dovoljan broj bodova za prolazak  Ako je vaša projektna ideja prihvatljiva, izradit ćemo za vas kompletnu projektnu dokumentaciju   Nakon pozitivne odluke o financiranju, vodimo vas kroz cjelokupni proces provedbe projekta
Javite nam se i procijenit ćemo vašu ideju.
vrh stranice