Kreditna jamstva - Calluro.hr

Kreditna jamstva HAMAG-BICRO-a su instrument osiguranja poduzetničkih investicija u onom slučaju kada poduzetnik traži kreditna sredstva, a nedostaje mu instrumenata osiguranja.

Jamstva se izdaju za osiguranje dijela glavnice kredita kojeg izdaju poslovne banke ili HBOR.

Prije odobrenja jamstva HAMAG-BICRO vrši provjeru statusno financijske dokumentacije i provjerava ekonomsku opravdanost projekta kroz detaljan pregled i evaluaciju poslovnog plana (investicijske studije), a koji predstavlja nezaobilazan dokument prilikom predavanja Zahtjeva za jamstvo. 

HAMAG-BICRO u svom portfelju ima nekoliko vrsta jamstva: 

Jamstveni program Plus koji obuhvaća tri mjere: 

Mjera A "Investicije" - za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu i kratkotrajnu imovinu (max. 30% od iznosa kredita). Max. iznos jamstva iznosi 2 mil. kn, a najviša stopa jamstva 50%. 

Mjera B "Obrtna sredstva" - za kredite odobrene za obrtna sredstva, odnosno financiranje poslovnih aktivnosti i refinanciranje. Max. iznos jamstva iznosi 1 mil. kn, a najviša stopa jamstva 50%.

Mjera C "Kupnja poslovnih udjela" -  isključivo za kupnju 100% vlasničkih udjela u drugom gospodarskom subjektu po modelu: najmanje 30% ulaganja – equity, a 70% kredit (od čega jamstvom može biti osigurano do 60%, odnosno do 80% glavnice kredita, ovisno o statusu subjekta malog gospodarstva). Iznos jamstva iznosi od 50 tis. do 2 mil. kn. 

ESIF pojedinačno jamstvo koje obuhvaća dvije mjere:

Mjera A – "ESIF pojedinačna jamstva za investicijske kredite" - max. iznos jamstva iznosi 2 mil. €, uz max. stopu jamstva od 80%. Maksimalno trajanje jamstva je 10 godina, ovisno o predmetu ulaganja i investiciji. 

Mjera B – ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva max. iznos jamstva iznosi 1 mil. €, uz max. stopu jamstva od 60%. Maksimalno trajanje jamstva je 5 godina. 

ESIF ograničeno portfeljno jamstvo namijenjen je pokrivanju glavnice i ugovorene kamate za kredite namijenjene ulaganju u investicije i obrtni kapital. Max. iznos jamstva iznosi 1 mil. € uz max. stopu jamstva od 60%. Jamstvo može trajati do 10 godina. 

vrh stranice