Kako izbjeći financijske korekcije EU projekata? [4 primjera nepravilnosti] - Calluro.hr

Kako izbjeći financijske korekcije EU projekata? (4 primjera nepravilnosti)

22.11.2021.

U razdoblju od drugog tromjesečja 2008. do drugog tromjesečja 2020. godine, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) prijavljeno je čak 425 slučajeva nepravilnosti. 


Od toga je zatvoreno 305 slučajeva - ili 71.76% - što znači da se ostali još razmatraju, barem prema zadnjim dostupnim podacima.

Ukoliko vam bude donesena odluka o financijskoj korekciji, to u prijevodu znači da će vam odobrena bespovratna sredstva biti umanjena.

Kako biste to izbjegli, upoznat ćemo vas s četiri najčešće nepravilnosti u provedbama EU projekata. Tako ćete lakše izbjeći financijske korekcije i povući puni iznos odobrenih bespovratnih sredstava.

 

Projekt je odobren za financiranje EU sredstvima, što sad?

Vaš projekt je napisan i predan, evaluacija je trajala nekoliko mjeseci i napokon vam je EU projekt odobren. Odlično!

Trud se isplatio i sada samo čekate da uplate na račun počnu pristizati. No, dobivanje EU bespovratnih sredstava ne predstavlja kraj posla. Potrebno je provesti nabavu svega što ste napisali u proračunu.

Provedba je završna faza projekta koja počinje onog trena kada se potpiše ugovor o dodjeli sredstava. 

Većina poduzeća se dosad nije susrela s brojnim pravilima koja moraju poštivati pri provedbi EU projekata.

 

Problem poduzeća koja se prvi puta susreću s bespovratnim sredstvima EU

Potpisom Ugovora o financiranju vašeg projekta dobili ste mogućnost dobivanja EU sredstava, a na vama je hoćete li cijeli iznos uspješno opravdati. 

Velika količina informacija i pravila već stvar čine dovoljno kompliciranom. No, dodatan izazov vam može predstavljati i provođenje postupka nabave za radove, usluge ili robe koje sufinancirate EU sredstvima. On mora biti usklađen s Pravilima o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi.

Ovaj korak je najzahtjevniji. Traži pedantnost, poštivanje rokova i zakonodavnih propisa. Poduzećima je najčešće potreban stručan tim koji će provesti sve planirane aktivnosti u rokovima i prema zadanim pravilima.

 

Razlozi i primjeri najčešćih pogrešaka u EU nabavama

Rijetko koje poduzeće se odlučuje na samostalno provođenje projekta zbog nepoznavanja „pravila igre“ i neiskustva u složenim procedurama provedbe. Postoje brojna pravila za uspješno provođenje EU projekata i samo iskusni stručnjaci mogu osigurati potpunu iskoristivost dobivenih sredstava.

Do nepravilnosti najčešće dolazi kad poduzeća pokušavaju odraditi sve samostalno. 

Pogreške u provođenju projekta, a osobito postupaka nabava za radove, usluge ili robe mogu rezultirati nastankom nepravilnosti. To dovodi do neprihvatljivih troškova, a time i do umanjenja bespovratnih sredstava koja su vam dodijeljena.

Prilikom nabave hardvera, softvera ili stroja, najvažnije je zadovoljiti tehničke specifikacije koje su inicijalno i navedene. Upravo je nepodudarnost navedenih i stvarnih tehničkih specifikacija najčešći razlog donošenja financijskih korekcija.

No, postoje i drugi razlozi. Njih ćemo vam predstaviti kroz četiri najčešća primjera nepravilnosti i financijskih korekcija.

 

 

Prvi primjer nepravilnosti

Nepravilnost: nepoštivanje rokova u jamstvima

Opis: Korisnik je s dobavljačem potpisao Ugovor o nabavi robe s datumom 19.7.2021.

Ugovorom je propisano da se kao jamstvo dostavlja bankarska garancija u roku 10 radnih dana od potpisivanja ugovora, prema tome, zadnji rok za dostavu garancije je 2.8.2021. Dobavljač je dostavio bankarsku garanciju 9 dana izvan roka.

Financijska korekcija

5-25%. Točan postotak ovisi o ozbiljnosti nepravilnosti. Na primjer, na iznos nabave od 500.000,00 kn, iznos se može umanjiti za do 125.000,00 kn.


 

Drugi primjer nepravilnosti

Nepravilnost: dobavljač je ugovorio podugovaratelja koji nije naveden u postupku nabave.

Opis: Dobavljač softvera nije imao licencu za softver koji je predmet nabave, svejedno je ponudio softver, a paralelno je podugovorio drugu tvrtku koja ima pravo licenciranja. Druga tvrtka nije bila navedena kao podugovaratelj u ponudi koja je dostavljena u postupku nabave.

Financijska korekcija

25% ugovorene cijene. Na primjer, iznos se umanjuje za 75.000,00 kn na nabavu u iznosu od 300.000,00 kn.

 

Treći primjer nepravilnosti

Nepravilnost: Ponuđene tehničke specifikacije nisu nedvojbeno usporedive.

Opis: Ponuđene tehničke specifikacije bilo je potrebno dokazati katalogom, linkom na web stranicu ponuditelja ili brošurom. Pregledom kataloga na koji se ponuditelj pozvao nije dokazano da ponuđeni proizvod sadrži tražene tehničke specifikacije.

Financijska korekcija

25% vrijednosti nabave. Na primjer, iznos se umanjuje za 162.500,00 kn na nabavu vrijednosti 650.000,00 kn.

 

Četvrti primjer nepravilnosti

Nepravilnost: Nepoštivanje roka za isporuku stroja.

Opis: Ugovorom o isporuci stroja definiran je rok za isporuku od 8 tjedana. Dobavljač je stroj isporučio sa zakašnjenjem od 3 dana u odnosu na ugovoreno.

Financijska korekcija

25% vrijednosti nabave. Na primjer,  iznos se umanjuje za 312.500,00 kn na nabavu vrijednosti 1.250.000,00 kn.  

 

 

 

Kako možete izbjeći gubitak dobivenih EU sredstava?

Gubitak dobivenih EU sredstava možete izbjeći poštivanjem strogih pravila za nabavu i provedbu EU projekata. Ona su tu kako bi osigurala da sredstva trošite transparentno i odgovorno.

U teoriji, to zvuči vrlo jednostavno. Samo treba igrati po pravilima, zar ne? 

No, praksa je često drukčija. Prvo se morate upoznati sa svim tim pravilima, a zatim i osigurati da ih ispoštujete pri provedbi. Za to možda nemate ni vremena ni motivacije ni resursa.

Ipak, ne morate sve raditi sami. Može vam pomoći stručnjak koji se bavi savjetovanjem u provedbi EU projekata i javnom nabavom. Angažiranje stručnjaka je u gotovo svim EU pozivima prihvatljiv trošak, što znači da će vam i taj trošak biti sufinanciran.

Uloga stručnjaka je provedba projekta - uključujući i postupak nabave - prema pravilima kako bi se izbjegle nepravilnosti i financijske korekcije.

 

Osigurajte maksimalnu iskoristivost sredstava uz Calluro

Bavimo se savjetovanjem za EU projekte od 2014. Posljednjih smo godina uspješno proveli više od 80 projekata u kojima je pojedinačna vrijednost nabave bila i do 30 milijuna kuna.

Detaljno se posvećujemo svakom projektu, njegujemo izvrsnost, razumijevanje potreba naših klijenata i dugoročnu održivu suradnju. 

Naša ekspertiza pomoći će vam da minimalizirate mogućnost pogreške i osigurate maksimalnu iskoristivost dobivenih sredstava.

 

 


vrh stranice