Inovacije novoosnovanih poduzeća - Calluro.hr

Bespovratne potpore za inovacije novoosnovanih poduzeća

Svrha natječaja je financiranje projekata razvoja inovativnih proizvoda i usluga u visokotehnološkim sektorima čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište tj. TRL 5-8.

Prihvatljivi prijavitelji 

Inovativni MSP-ovi do 5 godina starosti

(a)  koji mogu dokazati da će u dogledno vrijeme razvijati proizvode, usluge ili postupke koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s najnovijim dostignućima u svojoj industriji, koji nose rizik tehnološkog ili industrijskog neuspjeha i imaju tržišni potencijal

ili

(b)  čiji troškovi istraživanja i razvoja predstavljaju najmanje 10% njegovih ukupnih operativnih troškova u najmanje jednoj od tri godine koje prethode dodjeli potpore (ili u slučaju pokretanja poduzeća bez ikakve financijske povijesti, u reviziji tekućeg fiskalnog razdoblja, ovjeren od strane vanjskog revizora).

 

Visina potpore

 Maksimalni iznos potpore po projektnom prijedlogu je 1.000.000 kn.

 

Prihvatljive aktivnosti

Projektne aktivnosti se moraju završiti u roku 18 mjeseci, a odnose se na predkomercijalni razvoj koji može i ne mora biti uspješan i za koji se ne očekuje da će u kratkom roku donijeti prihode.
To uključuje nadogradnju, osmišljavanje, provjeru izvedbe, validaciju tržišta, ispitivanje, razvoj pilot-linija, zaštitu intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvod, postupak, usluga itd.), kao i obuku o ublažavanju i procjeni rizika potreba financiranja.
Aktivnosti također mogu uključivati dio troškova pristupa globalnim poslovnim mrežama / klasterima, usvajanje novih marketinških alata i pristup novim tržištima.
 
Prihvatljivi troškovi uključuju kupnju opreme, materijala, zapošljavanje osoblja i ugovaranje vanjskih usluga. 

Info o natječaju

Cilj natječaja je potaknuti rast novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u predkomercijalnoj fazi kroz:

  • podršku za razvoj proizvoda 
  • povećanje proizvodnih kapaciteta i 
  • spremnosti poduzeća za investicije. 

Naglasak u je na:

  • novoosnovana poduzeća s donekle definiranim timom sposobnim za postizanje postavljenih ciljeva 
  • projektima s visokom razinom inovativnosti i vjerodostojnim putem prema komercijalizaciji 
  • prednost će imati projekti koji doprinose zelenoj tranziciji.

Prijave će se predavati na hrvatskom jeziku, uz mogućnost podnošenja dijela dokumentacije na engleskom jeziku, što će podići kvalitetu postupka odabira omogućavanjem sudjelovanja nacionalnih ili međunarodnih stručnjaka u Odboru za ulaganja.

Odabir će provesti Investicijski odbor sastavljen od nacionalnog i/ili međunarodnog tima evaluatora projekata. Nakon provedbe administrativne provjere, Investicijski odbor ocjenjuje prijedlog projekta.

Kriteriji za odabir uključivat će razinu inovativnosti prijedloga, stvarni tržišni potencijal, tržišnu strategiju i poslovni model, potencijal za prihod ili novo partnerstvo u roku od dvije do tri godine od početka projekta i kapacitet projektnog tima (ljudi i njihove reference).

Dodatni bodovi dodijelit će se prijedlozima koji doprinose zelenim ciljevima.

Za sva pitanja o prihvatljivosti vaše ideje za natječaj te načinu prijave kontaktirajte nas putem weba ili na info@calluro.hr
vrh stranice