POC9_Državne potpore za inovacije - Calluro.hr

POC9_Državne potpore za inovacije

PoC (Proof of Concept) je program za financiranje pred-komercijalnog kapitala poduzetnika za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta.

Program je u najavi te još nisu poznati točni uvjeti natječaja. U nastavku su uvjeti iz PoC8 te se slični uvjeti očekuju i u PoC9.

Prihvatljivi prijavitelji

Fizičke osobe koje imaju namjeru osnovati trgovačko društvo i mikro, mali i srednji poduzetnici.

Iznos potpore je od 100.000 kn do 500.000 kn

Intenzitet potpore:

 • mikro i mala poduzeća do 70% prihvatljivih troškova projekta;
 • srednja poduzeća 60% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive projektne aktivnosti:

 • Izrada prototipa
 • Demonstracija tehničke izvedivosti
 • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva
 • Analiza tržišta ili izrada studije isplativosti
 • Izrada koncepta i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda

 Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi bruto II plaća osoblja zaposlenog na projektu;
 • Troškovi vanjskih usluga i konzultanata;
 • Troškovi instrumenata i opreme;
 • Troškovi materijala i sitnog inventara;
 • Ostali troškovi (administrativni i nepredvidivi troškovi).

 Projekt mora biti postavljen tako da mu je u fokusu PoC tj. provjera ili dokazivanje inovativnog koncepta ili ideje za koju se ne zna i nema dokaza da li uopće funkcionira.

Programom se financiraju projekti koji odgovaraju razini tehnološke spremnosti TRL 3-4.

Prihvatljivi su i negativan i pozitivan ishod potvrđivanja PoC-a.

Za sva pitanja o prihvatljivosti vaše ideje za natječaj te načinu prijave kontaktirajte nas putem weba ili na info@calluro.hr
vrh stranice