Što trebate znati prije pisanja poslovnog plana?  - Calluro.hr

Što trebate znati prije pisanja poslovnog plana? 

07.02.2022.

Ako se prijavljujete za dodjelu bespovratnih sredstava ili drugih subvencija, vjerojatno ste primijetili da uz projektni prijedlog morate priložiti i poslovni plan.

Nažalost, izrada poslovnog plana mnogim poduzetnicima predstavlja problem. Nisu sigurni što u njega uvrstiti niti kako ga učiniti vjerodostojnim.

No, bilo bi šteta propustiti priliku za sufinanciranje samo zato što je izrada poslovnog plana komplicirana.

Uz prave informacije možete izraditi poslovni plan koji će zadovoljiti sve kriterije evaluatora. U tome će vam pomoći ovaj članak.

Krenimo od toga što je uopće poslovni plan te kako možete poboljšati vaš.

Što je poslovni plan?

Poslovni plan je pisani dokument koji sadrži:

 • detaljnu analizu poslovnih rezultata
 • sveobuhvatni prikaz budućeg ulaganja
 • utjecaj ulaganja na poslovanje poduzeća

Kada se radi o ulaganju s više elemenata i većim budžetom, poput izgradnje novog objekta, tada se priprema investicijska studija koja detaljnije opisuje ulaganje.

Što je svrha poslovnog plana?

Poslovni plan ima dvije svrhe:

 • opisati planiranu investiciju
 • dokazati da je plan ulaganja dobro osmišljen

Što bolje poslovni plan ostvaruje ta dva cilja, to ima veće šanse za pozitivnu ocjenu evaluatora.

No, poduzetnike često muči sljedeće pitanje: kako dokazati da je poslovni plan dobro osmišljen?

Najučinkovitiji način da to učinite jest provođenjem poslovne analize, poput:

 • identifikacije rizika
 • analize tržišta
 • prikaza financijskih projekcija
 • drugih vrsta poslovnih analiza

Ako ste uspješno identificirali potencijalne prepreke planiranom ulaganju, lakše ćete postići zadane ciljeve.

To je korisno znati ne samo evaluatorima vašeg poslovnog plana, već i vama.

Naime, poduzetnici bi trebali imati poslovni plan bez obzira na to prijavljuju li se na natječaje ili ne. Plan vam omogućava da podignete nivo svog poslovanja na novu razinu povlačeći namjerne poteze – umjesto da se oslanjate na puku sreću.

U nastavku otkrijte kako poslovni plan može unaprijediti vaše poslovanje.

Zašto pripremati poslovni plan?

Kao što smo već rekli, poslovni plan vam je potreban ako pripremate EU projekt, prijavljujete se za sufinancirane kredite ili za poticaje za otvaranje poduzeća.

No, poslovni plan će vam koristiti i na brojne druge načine:

 • Moći ćete jasno definirati ulaganja i vaše poslovne ideje — jednostavnije ćete ostvariti svoje ciljeve ako ih prvo jasno definirate;
 • Lakše ćete odlučivati o poslovnim aktivnostima jer ćete u vidu imati realizaciju planirane investicije — lakše je odabrati put i pratiti zadane ciljeve kad unaprijed znamo željeno odredište;
 • Ostavit ćete dojam ozbiljnog poduzeća na potencijalne investitore i partnere — investitori i partneri znat će da su vaše odluke namjerne, svjesne i razumne, umjesto da se vodite "osjećajem":
 • Sami ćete biti sigurniji u ozbiljnost svog poduzeća i planirane investicije — uvjerenost u vlastite projekte doprinijet će njihovom uspjehu.
Upravo zato savjetujemo da razvijete svoj poslovni plan bez obzira na to prijavljujete li se na neki natječaj ili ne.

Poslovni plan - primjeri kad je isti neophodan

Poslovni plan je, dakle, potreban kod pripreme EU projekata te kod prijave za sufinancirane kredite ili za poticaje za otvaranje poduzeća.

Od poduzetnika ili budućih poduzetnika se može zatražiti ovakav dokument za opis poslovne ideje prilikom prijave za:

Takvi poslovni planovi često uključuju elemente poput planiranog prihoda, planiranih troškova, opisivanja cilja poduzeća i slično.

Elementi poslovnog plana [5 kriterija kvalitete]

Kvalitetan poslovni plan zadovoljava sljedećih pet kriterija:

 • jasna struktura
 • laka čitljivost i razumljiv jezik
 • realističnost
 • orijentiranost prema tržištu
 • analiza konkurencije

U nastavku ćemo opširnije opisati svaki od navedenih kriterija.

1) Jasna struktura

Vaš poslovni plan mora imati jasnu strukturu u kojoj će se potencijalni investitor lako snaći.

U suprotnom se može dogoditi da:

 1. investitor uopće ne želi pročitati vaš poslovni plan
 2. vaš poslovni plan ostavi dojam neozbiljnosti na investitora.

Stoga, važno je logički i smisleno prikazati različite segmente ulaganja.

Na primjer, pripazite na to da prvo opišete samu investiciju, a tek potom navedete financijske projekcije ulaganja.

2) Laka čitljivost i razumljiv jezik

Vaš tekst mora biti razumljiv onome tko će ga čitati. To možete postići korištenjem razumljivog jezika, ali i prikladnim predstavljanjem informacija.

Na primjer, važne informacije trebali biste predstaviti linearno – prema vremenskom, hijerarhijskom ili logičkom slijedu.

Iako je jednostavnost plus, ipak pripazite na to da koristite prikladan jezik koji će investitora uvjeriti da znate o čemu pričate.

Na primjer, poželjno je da koristite adekvatne financijske izraze u financijskoj analizi.

3) Realističnost

Vaša investicija treba biti prikazana realistično. To znači da trebate:

 • kvalitetno isplanirati aktivnosti
 • što točnije prikazati troškove i rizike

Kako bi osigurala realističnost investicije, tvrtka treba uzeti u obzir što više faktora tijekom planiranja ulaganja.

Na primjer, razmislite o potencijalnim problemima poput:

- mogućnosti kašnjenja predviđenih aktivnosti (npr. kašnjenje u izgradnji, kašnjenje u isporuci proizvoda ili usluge)
- mogućem manjku kvalificiranih radnika i radnica na tržištu
- potencijalnoj promjeni cijene sirovina

4) Orijentiranost prema tržištu

Tijekom planiranja investicije trebate u obzir uzeti trenutnu situaciju na tržištu te potencijalne scenarije za razvoj tržišta u narednom periodu.

Na temelju tih predviđanja zatim identificirajte najvjerojatnije rizike.

Tako ćete u budućnosti moći blagovremeno i prikladno reagirati na njih, a investitora uvjeriti u opstojnost vašeg plana.

5) Analiza konkurencije

U svakom stadiju razvoja nove poslovne ideje, a posebice pri razvoju investicije koja je značajna za poslovanje poduzeća, ključno je biti svjestan trenutne i planirane pozicije na tržištu.

To znači da je nužno realistično analizirati postojeću konkurenciju, ali i potencijalnu i buduću konkurenciju ako razvijate novi proizvod ili uslugu ili zauzimate novu poziciju na tržištu.

Na primjer, bilo bi dobro da identificirate vaše konkurente te analizirate prednosti i nedostatke njihovih rješenja u usporedbi s vašim.

Ako je vaše rješenje manjkavo u usporedbi s onim vaših konkurenata, savjetujemo da ga pokušate unaprijediti prije predaje poslovnog plana potencijalnom investitoru.

Trebate li za pripremu poslovnog plana angažirati konzultante?

Mnogi poduzetnici se suočavaju s dilemom kada se radi o pripremi poslovnog plana – samostalno ga pripremiti ili angažirati konzultante?

Na to pitanje nema jednostavnog odgovora. To prvenstveno ovisi o kapacitetima poduzeća.

Ipak, angažman konzultanata ima razne prednosti, poput:

 • objektivnosti pri određivanju aktivnosti, ciljeva i rezultata
 • poznavanja načela pripreme poslovnih planova
 • veće kvalitete pripremljenog dokumenta.

Dakle, svaki poduzetnik treba odlučiti o angažmanu konzultanata ovisno o koristima koje tvrtki takva suradnja može donijeti te kompleksnosti investicije i kapacitetima kojima raspolaže.

O ulaganju i kompleksnosti investicije ovisit će i cijena poslovnog plana.

Želite saznati kako pripremiti poslovni plan ili tražite idealnog konzultanta za pripremu investicijske studije?

Više informacija dostupno vam je na našoj web stranici, a za dodatne upite nam se obratite s povjerenjem putem web obrasca.
vrh stranice