Kako IRI projekti mogu povećati konkurentnost vašeg MSP-a - Calluro.hr

Kako IRI projekti mogu povećati konkurentnost vašeg MSP-a

22.12.2021.

Priprema IRI projekata je odličan način za povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća.

No, IRI projekt tradicionalno slovi i kao najkompleksnija vrsta projekta u koje se poduzetnik može upustiti.

Navedeno je istinito iz više razloga. Riječ je o vrsti projekta koji objedinjuje veći broj kompleksnih aktivnosti, kroz potencijalno nekoliko faza istraživanja i razvoja i dug period implementacije s velikim popratnim troškovima.

Ipak, provođenje takvog projekta se poduzećima može itekako isplatiti.

Takvim se inovativnim proizvodima i uslugama MSP može nametnuti kao najbolje ili čak jedino rješenje na tržištu.

Ovaj vodič će vam pomoći bolje razumjeti što IRI projekti uopće jesu, ali i kako ih trebate pripremiti ako se prijavljujete na natječaje za bespovratna sredstva.

Što su IRI projekti?


Kako bismo to pojasnili, prvo ćemo pojasniti kraticu u samom nazivu. Kratica "IRI" označava:

  • istraživanje
  • razvoj
  • inovaciju

Dakle, IRI projekt je istraživačko - razvojno - inovacijski projekt.

Cilj IRI projekta je razvoj novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja. Osim potpuno novih proizvoda i usluga, IRI projekt može biti usmjeren i na znatno poboljšanje postojećih proizvoda i usluga.

Ako projekt ne rezultira takvim proizvodima i uslugama, on se ne može smatrati IRI projektom.

Elementi IRI projekata

IRI projekt se može sastojati od jedne ili kombinacije nekoliko prihvatljivih kategorija istraživanja i razvoja, odnosno istraživačko-razvojnih faza.

Svaka od faza ima vlastite prihvatljive aktivnosti, kao i intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova (postotak potpore u odnosu na prihvatljive troškove).

Dakle, svaki IRI projekt može se svrstati u neku od sljedećih triju faza:

  • faza temeljnog istraživanja (TRL 1)
  • faza industrijskog istraživanja (TRL 2 – 4)
  • faza eksperimentalnog razvoja (TRL 5 – 8)

TRL (Technology Readiness Level) označava razinu tehnološke spremnosti proizvoda ili usluge. Ove razine nam pomažu definirati u kojoj se istraživačko-razvojnoj fazi nalazi proizvod ili usluga.

Sukladno tome, projekt će spadati u neku od tri faze (ili više njih) koje smo naveli gore.

Upravo je uparivanje projektnih aktivnosti i troškova s fazama razvoja najveći izazov prilikom pripreme projektnog prijedloga.

Eventualne greške u tom koraku mogu rezultirati neželjenim izbacivanjem troškova, kao i dovođenjem u opasnost opstojnost projekta.

Kako IRI projekt može povećati konkurentnost MSP-a

Prvo, IRI projekti se financiraju sredstvima iz EU fondova.

Pristup bespovratnim sredstvima poduzetnicima uvelike olakšava ili čak u potpunosti omogućuje kretanje u investicije i „projekte“ u koje se inače ne bi upuštali.


Čak i ako izuzmemo tu činjenicu, IRI projekti sami po sebi mogu povećati konkurentnost MSP-ova. Na to nas je podsjetila i pandemija.

Vidjeli smo da poduzeća koja razvijaju nove proizvode i usluge opstaju čak i u kriznim situacijama.

Štoviše, brojna poduzeća koriste krizne situacije kako bi se pozicionirali kao tržišni lideri.

Tako smo tijekom pandemije vidjeli da su poduzeća ostvarila profit inovacijama u virtualnom podučavanju, pružanju njege i liječničke pomoći, dostavi hrane i brojnim drugim područjima.

Uz to, anketa tvrtke McKinsey & Company pokazala je da preko 90% ispitanika smatra da će COVID-19 kriza uzrokovati iskonske promjene u načinu poslovanja.

Ovaj podatak nam ukazuje na to da će se od poduzeća zahtijevati kontinuirano ulaganje u inovativna rješenja, a ne samo u trenutku krize. Odnosno, poduzeća koja kontinuirano ulažu u R&D aktivnosti mnogo će spremnije reagirati na novonastale situacije, kao i prilike koje mogu proizaći iz njih.

Iz sveg toga proizlazi sljedeći zaključak: kontinuirano ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja omogućuje poduzećima da se bolje nose s kriznim situacijama i čak ostvare značajan profit.

Naposljetku, cilj svake inovacije u poduzetništvu je da se ista može komercijalizirati.

Već time bi poduzeća trebala ostvariti profit — naravno, ukoliko je projekt kvalitetan.

IRI projekt: Financiranje bespovratnim sredstvima

Ako imate kvalitetnu inovativnu projektnu ideju koju je potrebno dodatno razviti, možete proučiti prilike za sudjelovanje na natječajima na našim stranicama.

Informacije o natječaju pomoći će vam odrediti kako trebate nastaviti razvijati svoju ideju.

Uskoro očekujemo poziv na dostavu projektnih prijedloga za sljedeće natječaje:

Priprema IRI projekta zahtijeva dosta vremena i posvećenosti.

Osim predaje opsežne projektne dokumentacije za dodjelu sredstava, očekuje se i da koncizno obrazložite logiku projekta — zašto ga provodite, kojim će promjenama rezultirati, kako će se odraziti na konkurentnost vašeg poduzeća i slično.

Calluro je brojnim poduzećima pomogao pripremiti IRI projekte, razviti nove proizvode i usluge koje proizlaze iz aktivnosti istraživanja i ostvariti bespovratna sredstva.

Ako i vama treba pomoć, možete nas kontaktirati.

Terminologija istraživačko-razvojnih projekata

  • Inovacija: Uvođenje novog ili značajno poboljšanog proizvoda, usluge ili procesa, unutar postojećeg poslovnog procesa, radne organizacije ili druge vrste ugovornog odnosa.
  • Inovacija proizvoda/usluge: Uvođenje dobra ili usluge koje je novo ili znatno poboljšano s obzirom na karakteristike ili planiranu upotrebu. To uključuje značajna poboljšanja u tehničkim specifikacijama, komponentama i materijalima, ugrađenim softverom, korisničkoj prihvatljivosti ili drugim funkcionalnim značajkama.
  • Inovacija procesa: Provedba novih ili znatno poboljšanih metoda proizvodnje ili isporuke (uključujući znatne promjene u tehnikama, opremi ili softveru). Konkretno, metoda proizvodnje uključuje primjenu tehnike, opreme i softvera koji se koriste za proizvodnju različitih dobara ili usluga, dok se metoda isporuke odnosi na logistiku tvrtke i obuhvaća opremu, softver i tehnike za izvorne inpute, raspored zaliha unutar tvrtke ili isporuku konačnih proizvoda. Također, inovacija procesa je nezaobilazno povezana s educiranjem postojećih zaposlenika za rad na novim alatima i prekvalifikacijom zaposlenika za rad na novim proizvodnim procesima.


  • Više o vrstama inovacija možete pročitati u Oslo priručniku, službenom dokumentu Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).
vrh stranice