Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu | Vodič za MSP - Calluro.hr

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Bespovratna sredstva za aktivnosti prilagodbe i lansiranja gotovog proizvoda (TRL 7 i više).

 

Vrsta poziva i rokovi

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva.

 

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 20. svibnja 2022. godine u 11:00 sati.


Tko se može prijaviti?

Mala i srednja poduzeća sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili 8) koji su blizu lansiranja na tržište.

 

Visina bespovratnih sredstava

Između 760.000 kn i 5.320.000 kn po projektu.

 

Na što se mogu utrošiti bespovratna sredstva?

Bespovratna sredstva možete utrošiti na:

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezana s aktivnostima projekta

Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima

 • troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi

Potpore za inovacije za MSP-ove

 • troškovi dobivanja, potvrđivanja i obrane patenata i ostale nematerijalne imovine
 • troškovi savjetodavnih i pomoćnih usluga za inovacije

Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

 • troškovi osoblja
 • troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt
 • troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima
 • dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja

Potpore male vrijednosti (de minimis)

 • Revizija projekta
 • Usluge vanjskog stručnjaka za pripremu natječajne dokumentacije
 • Upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge

 

Cilj natječaja za komercijalizaciju inovacija

U sklopu projekta se želi pružiti potpora MSP-ovima u:

 • internacionalizaciji marketinških, prodajnih i distribucijskih aktivnosti povezanih s inovativnim proizvodom lansiranim na domaće tržište
 • predstavljanju proizvoda ili usluge potencijalnim kupcima, pri kojem se generira korisničko iskustvo koje se u budućnosti može prenijeti na druge potencijalne klijente.
 • izgradnji kanala prodaje, organiziranju prodaje u inozemstvu, organiziranju promocijskih aktivnosti i stjecanju prvih kupaca u inozemstvu.
Prioritet će imati projektni prijedlozi koji doprinose zelenoj tranziciji, a projekti mogu trajati najviše dvije godine.

 

Niste sigurni trebate li se prijaviti i ima li vaša ideja potencijala?

Calluro svoje klijente uspješno vodi do bespovratnih sredstava kroz tri koraka:

 

Preliminarno bodovanje

 

Priprema projekta

 

Pomoć u provedbi projekta 

Provjeravamo može li vaš projekt ostvariti dovoljan broj bodova za prolazak  Ako je vaša projektna ideja prihvatljiva, izradit ćemo za vas kompletnu projektnu dokumentaciju   Nakon pozitivne odluke o financiranju, vodimo vas kroz cjelokupni proces provedbe projekta
Javite nam se i procijenit ćemo vašu ideju.

 

vrh stranice