Želite investicijski zajam iz NPOO? Uskladite projekt s DNSH načelom - Calluro.hr

Želite investicijski zajam iz NPOO? Uskladite projekt s DNSH načelom

02.12.2022.

Investicijski zajam iz NPOO dostupan je svim subjektima koji provode projekte zelene i digitalne tranzicije i/ili projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti.

No, znate li da svaki prijavljeni projekt mora poštivati i tzv. DNSH načelo ili će u suprotnom HAMAG-BICRO odbiti prijaviteljev zahtjev za zajmom?

Osim toga, HAMAG-BICRO pri odobrenju zahtjeva prednost daje projektima koji značajno doprinose klimatsko-ekološkim ciljevima definiranima Europskim zelenim planom i Uredbom o taksonomiji. Više o tome doznajte u nastavku.

 

Dva koraka do investicijskog zajma iz NPOO

Nastojte svoj projekt prilagoditi dvjema smjernicama koje ćemo navesti u nastavku kako bi vam HAMAG-BICRO odobrio investicijski zajam iz NPOO.

 

1. Poštujte DNSH načelo

Prijavitelji za Investicijski zajam iz NPOO trebaju poštovati takozvano DNSH načelo (Do No Significant Harm), inače ključno načelo Europskog zelenog plana.

DNSH načelo, ili načelo “na nanosi bitnu štetu”, nalaže da aktivnosti poduzeća ne smiju značajno naštetiti niti jednom od šest ciljeva održivosti definiranih EU Taksonomijom:

  1. ublažavanje klimatskih promjena (nZEB – smanjenje emisija CO2),
  2. prilagodba klimatskim promjenama (zelena i plava infrastruktura),
  3. održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa (rješenja za uštedu vode),
  4. prijelaz na kružno gospodarstvo (odvajanje i recikliranje otpada),
  5. sprečavanje i kontrola onečišćenja (izbjegavanje korištenja štetnih tvari),
  6. zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava (odgovornost u zaštićenoj prirodi).
❗ HAMAG-BICRO prije odobrenja zajma provjerava je li prijavljeni projekt usklađen s DNSH načelom. Ukoliko nije, prijaviteljev zahtjev neće biti odobren.

 

Ako prijavitelj u zahtjevu tvrdi da prijavljeni projekt ne nanosi bitnu štetu okolišu, prije i tijekom provođenja projekta mora prikupiti i odgovarajuću dokaznu dokumentaciju kojom će tu tvrdnju i potkrijepiti.

 

Dokazna dokumentacija

Dokumentacija kojom možete dokazati poštivanje DNSH načela uključuje:

●     EU izjavu o sukladnosti – Izjava kojom proizvođač garantira da je određeni proizvod usklađen s primjenjivim propisima EU-a

●     CE Certifikat EK –  Oznaka CE nije obvezna za sve proizvode, već samo za one koje EU izričito navodi. Ovom oznakom proizvođač jamči da je ispitao proizvod te da on ispunjava zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša.

●     Dokaz o posjedovanju ISO 14001 standarda (sustavi upravljanja zaštitom okoliša)

●     Izjava o svojstvima u građevinarstvu

❗ Minimalno bi 50% predmeta nabave iz zajma trebalo imati neke od ovih certifikata kako bi se moglo smatrati da projekt ne nanosi bitnu štetu okolišu.

 

2. Značajno doprinesite klimatsko-ekološkim ciljevima

Poštivanje DNSH načela je uvjet za dobivanje investicijskog zajma iz NPOO, dok je značajan doprinos klimatsko-ekološkim ciljevima, pak, ostavljen prijaviteljima na izbor.

Drugim riječima, nije nužno da vaš projekt značajno doprinosi “zelenim” ciljevima, no to vam ipak može dati dragocjenu prednost pred drugim prijaviteljima.

Klimatsko-ekološki ciljevi kojima bi projekti trebali značajno doprinijeti definirani su EU Taksonomijom te smo ih već spomenuli gore u tekstu.

Ovi ciljevi navedeni su i u Izjavi o usklađenosti koju prijavitelji moraju ispuniti prije  podnošenja zahtjeva HAMAG-BICROu. Ako prijavitelj tvrdi da njegov projekt znatno doprinosi navedenim klimatsko-okolišnim ciljevima, mora i obrazložiti na koji način to čini.

Provjera usklađenosti potrebna za dobivanje investicijskog zajma iz NPOO

Crtica iz Izjave o usklađenosti koju je potrebno predati HAMAG-BICROu pri prijavi za investicijski zajam.

Važno je naglasiti da prijavitelji ne mogu sami obrazlagati kako njihov projekt doprinosi označenom cilju, već moraju odabrati neko od raspoloživih obrazloženja.

Primjerice, prijavitelji koji smatraju da njihov projekt doprinosi prilagodbi klimatskim promjenama mogu izabrati jedno od dvaju postojećih objašnjenja:

a) uključuje rješenja kojima se znatno smanjuje rizik od štetnog učinka trenutačne/buduće klime na tu gospodarsku djelatnost ili se znatno smanjuje taj štetan učinak, bez povećanja rizika od štetnog učinka na ljude, prirodu ili imovinu

b) pruža rješenja kojima se znatno doprinosi sprečavanju ili smanjenju rizika od štetnog učinka trenutačne/buduće klime na ljude, prirodu ili imovinu, bez povećanja rizika od štetnog učinka na druge ljude, prirodu ili imovinu

 

Dokazna dokumentacija

Kao i u slučaju DNSH načela, značajan doprinos odabranim klimatsko-ekološkim ciljevima potrebno je dokazati prilaganjem odgovarajuće dokumentacije.

Potrebna i odgovarajuća dokazna dokumentacija će bitno ovisiti o vašem projektu, aktivnostima i nabavljenoj opremi, no ovo su neki primjeri koje na svojim stranicama navodi i sam HAMAG-BICRO:

● Službena dokumentacija samog uređaja ili opreme o energetskom razredu
● Ponuda ili certifikat iz kojeg je vidljiv:
○     energetski razred,
○     postignuta ušteda energije,
○     sukladnost opreme ili uređaja s ekološkom prihvatljivošću,
○     korištenje recikliranih materijala, korištenje materijala koji su ekološki prihvatljivi ili oznaka o ekološkoj prihvatljivosti
● Dokaz o sukladnosti Projekta sa standardima održive i zelene prakse, na primjer:
○     sukladnost s principima i standardima zelene gradnje (certifikati: LEED, BREEAM i sl.)
○     upotreba recikliranih građevinskih materijala, materijala s manjim nepovoljnim utjecajem na okoliš i zdravlje ljudi te proizvoda kojima se poboljšava energetska učinkovitost građevina
○     zahtjevi ekološke proizvodnje (eko-oznaka: EU Eco Label, Prijatelj okoliša i sl.) 

● Vodopravna dozvola za korištenje voda, na primjer:
○     javna vodoopskrba
○     navodnjavanje
○     korištenje vodne snage za pogonske namjene
○     korištenje voda i vodenih površina za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata ili za splavarenje (uključujući rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima)   

● Dozvola vezana uz djelatnost skupljanja, skladištenja, oporabe ili zbrinjavanja otpada i/ili Dozvola za gospodarenje otpadom
○     npr. trgovina koja prodaje pića čiji je prostor veći od 200 m2 obvezna je tijekom radnog vremena preuzimati od potrošača pripadajuću ambalažu
● Dozvola vezana uz odlaganje otpada
○      npr. Ugovor s davateljem javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
● Drugi slični primjenjivi dokazi kojima poduzetnik može potkrijepiti doprinos cilju kojeg je označio u Izjavi

 

Što ako vaš projekt ne zadovoljava ove dvije smjernice?

Kao što smo već spomenuli, neusklađenost projekta s DNSH načelom automatski diskvalificira prijavitelja, budući da je poštivanje DNSH načela nužan uvjet za dobivanje investicijskog zajma.

S druge strane, značajan doprinos klimatsko-ekološkim ciljevima nije uvjet, no može vam pomoći da lakše dođete do zajma.

 

Ostvarite investicijski zajam iz NPOO iz prve - surađujte s našim stručnjacima!

Naš tim s dugogodišnjim iskustvom u provedbi projekata može vam pomoći zadovoljiti ove i druge uvjete i smjernice HAMAG-BICROa.

Vaš projekt rado ćemo prilagoditi DNSH načelu i načelu značajnog doprinosa klimatsko-ekološkim ciljevima, ali vas i savjetovati u vezi potrebne dokazne dokumentacije. Kontaktirajte nas na vrijeme.

 

Pošaljite upit za suradnju

vrh stranice