Vodećoj očnoj klinici gotovo 3,7 milijuna kuna za komercijalizaciju inovativne usluge liječenja bolesti i ozljeda rožnice - Calluro.hr

Vodećoj očnoj klinici gotovo 3,7 milijuna kuna za komercijalizaciju inovativne usluge liječenja bolesti i ozljeda rožnice

24.03.2022.

Saznajte kako smo pomogli Klinici Svjetlost povući bespovratna sredstva u sklopu natječaja Komercijalizacija inovacija. Natječaj je namijenjen MSP-ima sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili više) koji su blizu lansiranja na tržište. Klinika je na natječaj prijavila inovacijsku uslugu za koju smo im pomogli izraditi, pripremiti i provesti projekt. Projektu je dodijeljena potpora od gotovo 3,7 milijuna kuna.

Sažetak


⚫ Klinika Svjetlost željela je podići svijest o Cornea Lux protokolu kojim se mogu riješiti neke bolesti, poput distrofije rožnice, i ožiljaka uslijed ozljeda.

⚫ Izazov je bio pripremiti i izraditi projekt za natječaj “Komercijalizacija inovacija” kojim bi Klinika ostvarila potrebna financijska sredstva.

⚫ Naš tim im je pomogao izraditi kvalitetan projekt za koji je Klinika dobila 3,7 milijuna kuna sredstava. Do danas je Cornea Lux protokolom izliječilo 130 pacijenata, a poslovanje Klinike je unaprijeđeno na nekoliko razina.

⚫ Ponovno smo surađivali i na drugim pozivima. Do danas je naša suradnja rezultirala s preko 10 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

 

Klinika Svjetlost: predstavnik najnovije tehnologije u oftalmološkoj praksi

Inovativnost u hrvatskoj oftalmologiji počela je prije gotovo 24 godine vizijom prof. dr. sc. Nikice Gabrića i osnivanjem Specijalne bolnice za oftalmologiju Svjetlost. Danas Klinika Svjetlost u suradnji s najvećim i najboljim kompanijama razvija inovacije na svjetskoj razini. Kvaliteta, iskustvo, znanje, tradicija, najnovija i najbolja tehnologija su ono što ih razlikuje od konkurencije. S preko 450 000 pacijenata, više od 150 000 obavljenih operacija i 7 centara u 4 različite države, Svjetlost se profilirala kao savršen partner vodećoj svjetskoj kompaniji u području oftalmologije, Johnson & Johnson Vision.

 

Izazovi u oftalmološkoj praksi — transplantacija rožnice kao jedino rješenje zadržavanja vida

Tim stručnjaka Klinke Svjetlost u svom svakodnevnom radu susreće se s brojim složenim zahvatima i izradom potrebnih terapija kod bolesti oka. Jedan od najzahtjevnijih zahvata je transplantacija rožnice.

Transplantacija rožnice je zahtjevan postupak, s rokom trajanja i dugim vremenom oporavka. Uz moguće komplikacije i teškom potragom odgovarajućeg transplantanta ti postupci su vrlo rijetki.

No, liječnici Klinike Svjetlost nisu odustali već su svoje multidisciplinarno kliničko znanje usmjerili na pronalazak alternativnog rješenja koje bi trebalo spriječiti napredovanje bolesti i tako eliminiralo potrebu za transplantacijom.

 

Glavni problemi s kojima se pacijenti s oštećenom rožnicom susreću su posljedice operativnog zahvata transplantacije

 • Izrazito dugi oporavak i bolovanje (min. 3 mjeseca)
 • Potreba za stalnim doživotnim nadzorom liječnika nakon operacije
 • Potreba za imunosupresivnom terapijom nakon operacije zbog visokog rizika odbacivanja transplantata
 • Mogućnost potrebe za ponovnom transplantacijom rožnice zbog vijeka trajanja transplantata (ovisno o lokalnom stanju oka nakon zahvata).

 

Alternativno rješenje i cilj Klinike

Klinika Svjetlost željela je ljude osvijestiti da se neke bolesti, poput distrofije rožnice, i ožiljci nastali usred ozljede mogu riješiti inovativnim Cornea Lux protokolom. Cornea Lux obuhvaća niz postupaka i protokola koje je Klinika Svjetlost trebala implementirati u svoje poslovanje, a koji su usmjereni na pacijentove specifične potrebe i mogu se detektirati preciznom dijagnostikom.

  

 

EU fondovi su pomogli Klinici ostvariti svoje ciljeve

Budući da je riječ o višemilijunskoj investiciji za rješavanje prepoznatih izazova izrade protokola inovativne usluge, Klinika Svjetlost je odlučila dio potrebnih sredstava pokušati prikupiti kroz EU fondove.

Tako je nastao projekt „Komercijalizacija inovativne usluge Cornea Lux“ vrijedan 9.946.204,98 za koji je Svjetlost dobila 3.683.661,35 kn bespovratne potpore.

Ovaj EU projekt poboljšao i cjelokupno poslovanje Klinike Svjetlost. Klinika je:

 • Uvela dva nova, inovativna poslovna procesa — Ovim je procesima Klinika komercijalizirala usluge Cornea Lux.
 • Nabavila i implementirala visokotehnološku opremu — Uključujući refraktivni laser s dijagnostičkim paketom, dijagnostički uređaj za slikovno prikazivanje rožnice, integriranu oftalmološku kameru, endotelni mikroskop, dijagnostički uređaj za određivanje stanja oka i napredni mikroskop.
 • Educirala zaposlenike za uspješno korištenje novonabavljene opreme — U sklopu čega su zaposlenici stekli nova znanja i vještina. Tako će vlastitim poslovnim razvojem doprinijeti cjelokupnom poslovanju Klinike.
 • Provela intenzivne marketinške aktivnosti — Ključ uspješnosti projekta bila je intenzivna marketinška kampanja na GoogleAdsu, Facebooku, YouTubeu i Instagramu, objava niza članaka u digitalnim medijima i objava display oglasa na relevantnim portalima.
 
Projekt je završio 01.01.2022., a do ovog trenutka novim protokolom je izliječeno 130 pacijenata. To su pacijenti od posebnog značaja jer njihov bolji vid prije inovativnog zahvata nije bio opcija, a samo poboljšanje vida je ostvareno s puno manje invazivnim zahvatom i bitno kraćim vremenom oporavka.

 

„Cornea Lux je rezultat dugogodišnjeg djelovanja liječnika Klinike Svjetlost. Kroz komercijalizaciju inovativne usluge, ljudima koji su do sada prolazili nekoliko različitih tipova pregleda i procedura, sve to smo objedinili u jednu jedinstvenu uslugu. Fondovi Europske unije pomogli su nam da pomognemo ljudima vratiti bolji pogled na svijet pomoću ovog integriranog dijagnostičko terapijskog postupka“. — Dr. Ivan Gabrić

 

Osim na poslovanje Klinike, inovacija ima pozitivan učinak i na širu zajednicu:

 • pojedinca (pacijenta) čija je kvaliteta života uvelike poboljšana
 • učinkovitost zdravstvenog sustava RH i EU kroz smanjenje ekonomskog tereta
 • smanjenje nejednakosti kvalitete zdravstvenih usluga u različitim državama članicama EU
 • povećanje opće razine konkurentnosti HR i EU zdravstva kroz povećanje izvrsnih zdravstvenih usluga i inovativnosti cjelokupnog zdravstvenog sustava

 

 

Kako je suradnja s Callurom pomogla u realizaciji investicije Klinike Svjetlost

Zahvaljujući ranijim pozitivnim rezultatima, ponovno smo surađivali s Klinikom Svjetlost na projektu „Povećanje konkurentnosti i unaprjeđenje poslovanja Specijalne bolnice SVJETLOST implementacijom IKT-a“.

Prijava na poziv zahtijevala je opsežnu dokumentaciju. Istu smo u potpunosti pripremili i izradili za Kliniku. Također smo izradili investicijsku studiju, savjetovali kliniku tijekom postupka vrednovanja  i ugovaranja projekta i provedbe javne nabave te kontinuirano vodili i upravljali projektom tijekom 18 mjeseci (ukupno trajanje projekta).

Usprkos velikom broju prijavljenih projekata, Klinika Svjetlost uspjela je dobiti financiranje u okviru poziva koji je usmjeren na komercijalizaciju inovativnih proizvoda ili usluga.

Suradnja s našim timom osigurala je Klinici Svjetlost:

 • značajna bespovratna sredstva iz EU fondova
 • uštedu vremena u pripremi i provedbi projekta
 • otklanjanje mogućnosti pogreške uslijed složenih procedura koje prate postupak pripreme, provedbe i javne nabave u sklopu EU projekta.

Uspješna višegodišnja suradnja Klinike Svjetlost i Callura rezultirala je s preko 10 milijuna kuna bespovratnih sredstava kroz nekoliko poziva kojima se, između ostalog financirala nabava moderne informatičke opreme te istraživanje i razvoj inovativnih usluga u području zdravstva.

vrh stranice