P2P financiranje: Zašto se poduzeća odlučuju na uzajamno financiranje? - Calluro.hr

P2P financiranje: Zašto se poduzeća odlučuju na uzajamno financiranje?

17.03.2022.

U svijetu je P2P (peer-to-peer) financiranje već dobro poznat pojam te zadovoljava potrebe mnogih poduzeća i poduzetnika.

Odnedavno se njime mogu okoristiti i poduzeća u Hrvatskoj, zahvaljujući novoj P2P platformi iz radionice poduzeća P2P Finance.

Saznajte što je uzajamno financiranje te kako može pomoći vašem poduzeću u nastavku.

 

Što je peer-to-peer (P2P) financiranje?

Peer-to-peer (P2P) financiranje je alternativni izvor financiranja putem kojeg se pojedincima ili poduzećima novac posuđuje izravno, tj. bez posredništva službene financijske institucije.

Pojedinci ili poduzeća mogu dobiti:

 • Osigurane pozajmnice — One su rijetke i najčešće se odnose na luksuzna dobra
 • Neosigurane (kratkotrajne) pozajmnice — Većina pozajmnica.

Obično se financiranje provodi putem P2P platforme. P2P platforma je platforma za uzajamno financiranje koja spaja zajmodavce i potencijalne zajmoprimce. Više o tome govorit ćemo u nastavku.

Moderni oblik P2P financiranja uspostavljen je 2005. godine kada je osnovana Zopa u Ujedinjenom Kraljevstvu. Uskoro nakon toga P2P se proširio u SAD putem tvrtki Prosper i LendingClub (koji je kasnije obustavio svoj P2P program).

 

P2P financiranje = alternativa bankovnim zajmovima

Europska komisija P2P financiranje definira kao izravnu alternativu bankovnim zajmovima. Glavna razlika je u tome što putem P2P platforme tvrtke mogu izravno posuditi novac od desetaka, ponekad stotina, pojedinaca umjesto od samo jednog izvora.

Evo nekoliko osnovnih činjenica o tome kako P2P financiranje obično funkcionira:

⚫ Zajmodavci se često natječu za zajmove tako da nude kamatnu stopu po kojoj će posuđivati novac.

⚫ 
Zajmoprimci prihvaćaju ponude s najmanjom kamatnom stopom.

⚫ Internetske P2P platforme spajaju zajmodavce i zajmoprimce.

 Svaki zahtjev za ponudu prolazi procjenu sigurnosti ulaganja jer P2P platforme moraju štititi i zajmodavce i zajmoprimce.

⚫ P2P platforme obično zahtijevaju financijske izvještaje i praćenje rezultata poslovanja.

 

Glavne karakteristike P2P financiranja

 • Veća fleksibilnost kad se radi o kamatama — Ako je poduzeće zajmoprimac popularno, investitori se mogu natjecati kako bi ponudili zajmoprimcima što bolju kamatnu stopu.
 • Mogućnost dobivanja zajma bez obzira na banku — Pojedinci i poduzeća mogu dobiti zajam čak i kada banka odbije odobriti isti.
 • Širi spektar zajmova — To omogućava većem broju poduzeća da dobiju baš onakav zajam kakav im treba. Također, minimalni iznos zajma je vrlo mal. Stoga je ponekad moguće tražiti zajam od samo nekoliko tisuća kuna, što ohrabruje široki spektar zajmoprimaca na sudjelovanje.
 • Vraćanje zajmova izravnim uplatama — Zajmoprimci rade izravne uplate na P2P platformu koja distribuira plaćanja zajmodavcima. To znatno olakšava proces.

 

Kako izgleda peer-to-peer financiranje u praksi?

Sam proces je jasno definiran, a transakcije se određuju preko P2P platforme putem sljedećih koraka:

1) Potencijalni zajmoprimac ispunjava online obrazac na P2P platformi.

2) Platforma ocjenjuje prijavu te određuje rizik i kreditni rejting prijavitelja. Tada se prijavitelju dodjeljuje pripadajuća kamatna stopa.

3) Nakon što je prijava odobrena, zajmoprimac dobiva dostupne opcije investitora s obzirom na njegov kreditni rejting i kamatnu stopu.

4) Zajmoprimac može evaluirati predložene opcije i odabrati jednu od njih.

5) Zajmoprimac je odgovoran za periodično otplaćivanje (najčešće na mjesečnoj bazi) kamata i glavnice.

Tvrtka koja održava online platformu naplaćuje naknadu zajmodavcima i zajmoprimcima za pružene usluge.

 

Prednosti i rizici P2P financiranja

Svi članovi P2P platforme — i zajmodavci i zajmoprimci — mogu uživati brojne prednosti uzajamnog financiranja. No, svi se oni suočavaju i s određenim rizicima kojih treba biti unaprijed svjestan.

Evo glavnih prednosti i nedostataka P2P financiranja:

Prednosti Nedostaci 
 Visoka stopa povrata investitorima u odnosu na druge vrste investicija

Dostupniji izvor financiranja od konvencionalnih zajmova od financijskih institucija, pogotovo kada se radi o niskom kreditnom rejtingu ili netipičnoj namjeni kredita

Niže kamatne stope zbog kompetitivnosti zajmodavaca i manjih naknada za obradu financijske dokumentacije

 Zajmodavci su izloženi većem kreditnom riziku jer zajmoprimci imaju niže kreditne rejtinge nego što bi imali u slučaju pozajmica od strane banaka

Država ne štiti zajmodavce od zajmoprimaca

Zakonodavstvo ponekad ne dozvoljava ovakvu vrstu financiranja, pa u nekim državama P2P financiranje nije moguće

   

Još jedan potencijalan nedostatak jest da neke P2P platforme pružaju zajmove putem malih banki i kreditnih unija. Na pojedinim platformama kao zajmodavci mogu sudjelovati samo institucionalni i akreditirani investitori (npr. Peerform i Upstart).

 

Kako funkcionira P2P financiranje u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj je P2P namijenjen pravnim subjektima, ali ne i fizičkim osobama.

Postoji samo jedna P2P platforma u Hrvatskoj. Iza nje stoji poduzeće P2P Finance, a evo kako ju opisuju:

Putem P2P platforme ulagači mogu jednostavno i transparentno plasirati novac u kvalitetna potraživanja i kratkoročne zajmove besplatnom registracijom i otvaranjem računa za trgovanje. - priopćenje P2P Finance

Evo nekoliko najznačajnijih obilježja ove P2P platforme:  

 • Financijski benefit — Na P2P platformi se mogu postići atraktivni fiksni prinosi od 5 do 11% godišnje. Visina prinosa najviše ovisi o investicijskoj politici pojedinačnog ulagača, tj. odabranim kriterijima prema kojima se njihova sredstva plasiraju dalje u odgovarajuće tražbine. Investiranje u tražbine nižeg bonitetnog razreda automatski znači više očekivane prinose, ali i veći rizik. Vrijedi i obratno.
 • Jednostavnost — Članovi mogu poslovati bez troškova otvaranja i održavanja računa te bez nepotrebne administracije.
 • Sigurnost — U potpunosti je usklađena sa zakonodavstvom koje uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, zaštitu osobnih podataka, ustup tražbina, zajam i online trgovinu.
 • Autonomija ulagača — Svaki ulagač na P2P platformi sam postavlja svoju investicijsku politiku (minimalni kreditni rejting financiranih tražbina, traženi prinosi, stopa diverzifikacije portfelja, maksimalno dospijeće, vrsta produkta u koje želi plasirati…). Ulagač u svakom trenutku može promijeniti svoje investicijske preferencije, zaustaviti trgovanje i zatražiti isplatu ili povećati svoj portfelj ulaganjem dodatnih sredstva na račun za trgovanje.
 • Manji rizik — Rizik ulaganja na P2P platformi je manji u odnosu na klasično kreditiranje. Svaka se tražbina usitnjuje na manje dijelove (frakcije) pa ulagač nikada nije vlasnik cijele tražbine. Njegovo vlasništvo sukladno je njegovoj maksimalno dopuštenoj izloženosti portfelja do svakog pojedinog dužnika. Tu mjeru određuje sam ulagač.


 

Kakva su ulaganja moguća?

Platforma P2P Finance namijenjena je prvenstveno dvjema vrstama ulagača:

 • Kratkoročni ulagači — Poduzetnici koji zbog prirode poslovanja imaju višak novca ili je njihovo poslovanje sezonsko, te novčana sredstva žele i mogu kratkoročno plasirati uz nizak rizik.
 • Pasivni ulagači — Poduzeća koja traže ulaganje u klasu imovine koja nije pod utjecajem dnevnih volatilnosti burzovnih tržišta. To su najčešće „pasivni“ ulagači koji nemaju potrebu neprestanog upravljanja svojim investicijama nego to prepuštaju algoritmu koji to radi umjesto njih prema unaprijed definiranim kriterijima.
vrh stranice