Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija - Calluro.hr

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Cilj poziva je jačanje kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Tko se može prijaviti?

Mikro, mala i srednja poduzeća te ostale pravne i fizičke osobe koje se bave gospodarskom djelatnošću u području kulturnih i kreativnih industrija:

 • Arhitektura
 • Audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre
 • Mediji
 • Baština
 • Dizajn
 • Izvedbene umjetnosti
 • Knjige i nakladništvo
 • Primijenjene i vizualne umjetnosti


Bespovratna sredstva i intenzitet potpore

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava će iznositi 250.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore će iznositi:

 • Za regionalne potpore: od 45 do 70%.
 • Za potpore male vrijednosti: do 100%.


Koliko dugo projekt može trajati?

Planirano razdoblje trajanja provedbe projekata je 6 do 36 mjeseci, najkasnije do 31.12.2025.

 

Na što se mogu utrošiti bespovratna sredstva? 

Prihvatljive aktivnosti Prihvatljivi troškovi 
 • unaprjeđenje organizacije poslovanja kulturnih i kreativnih industrija u svrhu komercijalizacije novih proizvoda i usluga 
 • unaprjeđenje procesa kulturnih i kreativnih industrija u svrhu prilagodbe jedinstvenom digitalnom tržištu 
 • aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta i stvaranja novih inovativnih proizvoda i usluga u cilju reformiranja poslovanja

 • plasman i distribucija novih proizvoda i usluga uključujući promociju i promidžbu
 • ulaganja u materijalnu imovinu

 • ulaganja u nematerijalnu imovinu

 • savjetodavne usluge - vanjski konzultanti

 • sudjelovanje na sajmovima

 • usavršavanje djelatnika


Cilj natječaja za transformaciju i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Pozivom se poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija želi omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta s ciljem održivog razvoja.

Bit će podržana ulaganja koja doprinose navedenom cilju i jasno definiraju digitalni doprinos i napredak u segmentu poslovnih procesa, proizvodnje, distribucije i dostupnosti sadržaja i usluga.


Niste sigurni trebate li se prijaviti i ima li vaša ideja potencijala?

Calluro svoje klijente uspješno vodi do bespovratnih sredstava kroz tri koraka:

Preliminarno bodovanje

Priprema projekta

Pomoć u provedbi projekta 

Provjeravamo može li vaš projekt ostvariti dovoljan broj bodova za prolazak  Ako je vaša projektna ideja prihvatljiva, izradit ćemo za vas kompletnu projektnu dokumentaciju   Nakon pozitivne odluke o financiranju, vodimo vas kroz cjelokupni proces provedbe projekta
Javite nam se i procijenit ćemo vašu ideju.

Zatražite procjenu

vrh stranice