Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo - Calluro.hr

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi su prijavitelji mala i srednja poduzeća i MID-CAP poduzeća s udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ei=≥2,00% u godini koja prethodi godini podnošenja projektnog prijedloga.

  • Najmanje 10 zaposlenih
  • Pozitivna EBITDA
  • Udio kapitala u pasivi najmanje 15%

Projekt se mora odvijati u nekim od sljedećih prihvatljivih djelatnosti (po NKD-u):

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda

11 Proizvodnja pića

13 Proizvodnja tekstila

14 Proizvodnja odjeće

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira

18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

24 Proizvodnja metala

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

31 Proizvodnja namještaja

 

Bespovratna sredstva i intenzitet potpore

Ukupno raspoloživa sredstva: 150.000.000,00 €

Visina potpore:

Mala i srednja poduzeća:

70.000,00 € - 995.421,06 €

MID-CAP poduzeća:

265.445,62 € - 4.645.298,29

 

Prihvatljive aktivnosti projekta

Na što se mogu utrošiti bespovratna sredstva:

Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti osim za zgrade

Potpore se dodjeljuju za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje poboljšanje energetske učinkovitosti osim za zgrade (potiče se energetska učinkovitost proizvodnog procesa).

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

 

 

Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora, obnovljivog vodika i visokoučinkovite kogeneracije

Potpore se dodjeljuju za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora.

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

 Potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada

Potpore se dodjeljuju za sljedeće vrste ulaganja:

(1)ulaganja u poboljšanje učinkovitosti resursa na jedan ili oba sljedeća načina:

  • neto smanjenje sredstava potrošenih u proizvodnji određene količine outputa u usporedbi s postojećim proizvodnim procesom kojim se korisnik koristi ili alternativnim projektima.
  • zamjenom primarnih sirovina sekundarnim (ponovno upotrijebljenim ili oporabljenim, uključujući recikliranim) sirovinama.

(2) ulaganja u sprečavanje i smanjenje stvaranja otpada, pripremu za ponovnu upotrebu, dekontaminaciju i recikliranje otpada koji je proizveo korisnik.

 Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Cilj natječaja

Doprinos zelenim ciljevima

Projekt doprinosi smanjenju štetnih emisija za najmanje 20% u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije, i / ili povećanju korištenja sekundarnih sirovina (reciklata i oporabljivih materijala) u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji od najmanje 20%.

 

Trajanje projekta

Najkasnije do 30.06.2026.

 

Niste sigurni trebate li se prijaviti i ima li vaša ideja potencijala?

Calluro svoje klijente uspješno vodi do bespovratnih sredstava kroz tri koraka:

Preliminarno bodovanje  

Pripreme projekta  

Pomoć u provedbi projekta  

 Provjeravamo može li vaš projekt ostvariti dovoljan broj bodova za prolazak  Ako je vaša projektna ideja prihvatljiva, izradit ćemo za vas kompletnu projektnu dokumentaciju  Nakon pozitivne odluke o financiranju, vodimo vas kroz cjelokupni proces provedbe projekta
Javite nam se i procijenit ćemo vašu ideju.

 

Kontaktirajte nas!

vrh stranice