Inovacijski vaučeri za MSP-ove - Calluro.hr

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Predmet ovog poziva je jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama, uključujući organizacije za istraživanje i širenje znanja, istraživačke infrastrukture, infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje ili inovacijske klastere u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

 

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik.

 

Visina bespovratnih sredstava

 Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 4.874.214,00 EUR

 

Najniži iznos: 2.000,00 eur
Najviši iznos: 10.000,00 eur

 

 Maksimalni intenzitet potpore za savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije iznosi do 85% prihvatljivih troškova.

 

Prihvatljive aktivnosti projekta

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje rezultiraju novim proizvodima, uslugama ili procesima koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:

  • Testiranje proizvoda, usluge ili procesa,
  • Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa,
  • Demonstracijske aktivnosti,
  • Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.

 

Na što se mogu utrošiti bespovratna sredstva?

Prihvatljivi troškovi su troškovi testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i troškovi pružanja stručnih tehničkih znanja, u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa na temelju ugovornog pružanja usluge.

 

Podnošenje projektnog prijedloga

Projektni prijedlog podnosi se putem sustava u elektroničkom obliku najranije od 10. lipnja 2024. godine od 11:00 sati.

 

Niste sigurni trebate li se prijaviti i ima li vaša ideja potencijala?

Calluro svoje klijente uspješno vodi do bespovratnih sredstava kroz tri koraka:

 

Preliminarno bodovanje  

Pripreme projekta  

Pomoć u provedbi projekta  

 Provjeravamo može li vaš projekt ostvariti dovoljan broj bodova za prolazak  Ako je vaša projektna ideja prihvatljiva, izradit ćemo za vas kompletnu projektnu dokumentaciju  Nakon pozitivne odluke o financiranju, vodimo vas kroz cjelokupni proces provedbe projekta
Javite nam se i procijenit ćemo vašu ideju.

 

Kontaktirajte nas!

 

vrh stranice