Europska Unija

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Cilj Poziva je jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda/usluga. 

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici.
Iznos potpore: od 10.000 do 75.000 kn.
Intenzitet potpore: od 70% do 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o sjedištu prijavitelja:

 • 70% -> IV. skupina JLRS;
 • 75% -> III. skupina JLRS;
 • 80% -> II. skupina JLRS;
 • 85% -> I. skupina JLRS.
 • Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti namijenjene inovacijama koje rezultiraju novim proizvodima, uslugama ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:

 • testiranje proizvoda, usluge ili procesa;
 • ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa;
 • demonstracijske aktivnosti; stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluge ili procesa.

 • Projektni prijedlozi primaju se do 29. lipnja 2020.

  Za informacije o prihvatljivosti Vašeg projekta i načinu prijave – KONTAKTIRAJTE NAS.

  vrh stranice