Planirani Pozivi za poduzetnike

09.03.2020.

Na prezentaciji HUP-a u Osijeku održanoj prije nekoliko dana dan je osvrt na dosadašnja ostvarenja u Prioritetnoj osi 3 - Poslovna konkurentnost OPKK u sklopu koje je objavljeno 27 poziva i ugovoreno više od 3.500 projekata ukupne vrijednosti investicija 7,9 milijardi kn.

 

Poduzetnike se također podsjetilo na trenutno otvorene EU Pozive do 29.06.2020. (Certifikacijom proizvoda do tržišta, Internacionalizacija poslovanja MSP-ova Faza II, Znakovi kvalitete i Inovacijski vaučeri), a predstavljeni su i Pozivi koji se planiraju otvoriti u ovoj godini: 

Planirani Poziv 3d2 - Inovativnost MSP-ova

Indikativna alokacija za Poziv iznosi 150 milijuna kn, a Poziv se odnosi na podršku MSP-ovima iz S3 područja za uvođenje tehnologija industrije 4.0 sa svrhom uspostavljanja i unaprjeđenja proizvodnih procesa i tehnoloških kapaciteta temeljenih na visoko razvijenim tehnologijama.

Planirani Poziv 3d1 - Rast i razvoj MSP-ova "Kreativne industrije"

Indikativna alokacija za Poziv iznosi 50 milijuna kn, a Poziv se odnosi na ulaganje MSP-ova iz područja kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom u područjima audiovizualnih djelatnosti, glazbe, arhitekture, dizajna i sl.

Osim toga, najavljen je  i novi financijski instrument za poduzetnike "ESIF krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike" s ukupnom alokacijom u iznosu od 511 milijuna kn. 

Cilj ovog financijskog instrumenta je financiranje ulaganja u energetsku učinkovitost i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama proizvodnih i uslužnih industrija u svrhu postizanja energetskih ušteda. Krajnji korisnici su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici iz:

  • Proizvodnih industrija (uvjet je min. 20% uštede energije u proizvodnom procesu i min. 40% u pratećim administrativnim zgradama);
  •  Uslužnih djelatnosti (turizam i trgovina): min 20% uštede.

Najniži iznos kredita je 10.000 €, najviši 10 milijuna €.

Rok otplate je do 17 godina uz poček do 4 godine uz rok korištenja u pravilu do 18 mjeseci.

Kamatna stopa: budući da kamatna stopa za dio kredita iz sredstava ESIF-a iznosi 0%, kamatna stopa će biti definirana u visini fiksne kamatne marže koju je financijski posrednik ponudio u postupku javne nabave uvećane za referentnu kamatnu stopu EURIBOR te ovisno o indeksu razvijenosti JLS

Početak plasmana: 04/2020.

vrh stranice