Otvoren Javni Poziv Inovacije u S3 područjima

03.07.2019.

Poziv za komercijalizaciju inovacija u S3 područjima.

Svrha Poziva je financiranje ulaganja u inovacije procesa i/ili organizaciju poslovanja poduzetnika koji ulažu u provedbu novih rješenja - inovativnih proizvoda ili usluga u S3 područjima.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici koji ulažu unutar 5 tematskih prioritetnih područja S3:

 • Zdravlje i kvaliteta života; 
 • Energija i održivi okoliš;
 • Promet i mobilnost;
 • Sigurnost;
 • Hrana i bio-ekonomija.
 • Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iznosi 634 mil. kn;
 • Min. iznos potpore iznosi 750 tisuća, a max. 20 milijuna kn po projektu;
 • Prihvatljive aktivnosti i intenzitet potpore:
  Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga - max 50% uk. prihvatljivih troškova projekta;
  Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga - max 50% uk. prihvatljivih troškova projekta;
  Aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu - 35% za male i 45% za srednje poduzetnike;
  Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta - max. do 75% prihvatljivih troškova i 10% uk. vrijednosti projekta.

Javni Poziv je otvoren do 15.11.2019. godine.

vrh stranice