Uskoro otvaranje Poziva Integrator

29.07.2019.

Otvoreno Javno savjetovanje o nacrtu UZP za prijavitelje.

Cilj Poziva je uspostava dobavljačkih odnosa s Integratorima, poduzećima koja su prisutna na više tržišta, imaju struktuiran dobavni lanac vrijednosti te svoje proizvode i usluge pružaju krajnjim korisnicima.

Kroz Poziv se podržava suradnja MSP-ova i Integratora kroz (su)financiranje proizvodnih / uslužnih/ organizacijskih/ marketinških inovacija konzorcija MSP-ova koji se mora sastojati od min. 3 poduzeća

Projekt mora biti usklađen sa jednim od pet tematskih područja S3 strategije.!

 • Prihvatljivi korisnici: mikro, mali i srednji poduzetnici;
 • Prihvatljivi partneri: MSP-ovi koji doprinose svojim znanjem, resursima i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekta sukladno predmetnom Pozivu; kao i stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima;
 • Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iznosi 100 mil kn;
 • Min. iznos potpore iznosi 5 mil kn, a max. 38 mil kn po projektu.

Vrste i intenzitet potpore

A) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

Intenzitet potpore: 50% prihvatljivih troškova.
Maksimalni iznos potpore ne može preći prag od 38 mil HRK.

Prihvatljivi troškovi u sklopu Potpora za inovacije procesa i organizacije poslovanja:

 • Troškovi plaća osoblja;
 • Neizravni troškovi - 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja (najam prostora, režijski troškovi);
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se koriste za projekt;
 • Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama;
 • Troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima;
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat.

B) Potpore male vrijednosti

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi u sklopu potpora male vrijednosti: 

 • Troškovi obaveznog informiranja i vidljivosti do 15.000,00 HRK;
 • Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv prihvatljivi su do 60.000,00 HRK;
 • Troškovi upravljanja projektom;
 • Troškovi revizije projekta;
 • Troškovi pomoćnih usluga za inovacije;
 • Troškovi usluga poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga, itd;
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat.

 Indikativni datum objave Poziva je 31. srpanj 2019. godine

vrh stranice