Otvoren Poziv za dodjelu državnih potpora POC8

02.05.2019.

HAMAG-BICRO otvorio Javni Poziv za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata.

Prihvatljivi prijavitelji su subjekti malog gospodarstva:

 • fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo;
 • mikro, mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti:

 • izrada prototipa;
 • demonstracija tehničke izvedivosti;
 • provjera i zaštita intelektualnog vlasništva.

Dodatne aktivnosti: analiza tržišta/izrada studije isplativosti te izrada koncepta i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda. 

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi osoblja koje radi na projektu;
 • troškovi materijala i sitnog inventara;
 • troškovi vanjskih usluga i konzultanata;
 • amortizacija opreme koja se koristi za potrebe projekta;
 • putovanja povezana s provedbom projekta;
 • PDV ukoliko korisnik ne može zatražiti povrat istoga.

Ukupna alokacija sredstava: 21.968.750 kn.
Min. iznos potpore: 100.000 kn.
Max. iznos potpore: 500.000 kn.
Intenzitet (su)financiranja: mikro i mala poduzeća do 70% prihvatlijvih troškova, srednja do 60%

Način prijave: slanje projektnog prijedloga sa svom pratećom dokumentacijom el. poštom jednom od 11 partnera, odnosno prepoznatih centara

 1. Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije;
 2. Tehnološki park Varaždin d.o.o.;
 3. STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o.;
 4. Tehnološko-inovacijski Centar Međimurje d.o.o. (TICM);
 5. TERA Tehnopolis d.o.o.;
 6. Sveučilište u Splitu, Ured za transfer tehnologije;
 7. Zagrebački inovacijski centar d.o.o. (bivša Razvojna agencija Zagreb d.o.o.);
 8. Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije;
 9. Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije Inovacija;
 10. Institut Ruđer Bošković;
 11. Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.

Projektni prijedlozi se zaprimaju do 02. rujna 2019. 

vrh stranice