Nacrt Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2021.-2027. - Calluro.hr

Nacrt Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2021.-2027.

02.07.2021.

Hrvatska dostavila Europskoj komisiji prve nacrte Sporazuma o partnerstvu, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa (ITU) 2021. – 2027. 
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. sadrži ukupno 6 prioritetnih osi ukupne alokacije 35,2 milijarde eura, a za poduzetnike su svakako najzanimljivije dvije Prioritetne osi: 

 

1. Prioritetna os 1: JAČANJE GOSPODARSTVA ULAGANJEM U ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE, PODUPIRANJEM POSLOVNE KONKURENTNOSTI, DIGITALIZACIJE I RAZVOJEM VJEŠTINA ZA PAMETNU SPECIJALIZACIJU
 
Alokacija na razini prioriteta iznosi 8,7 milijardi kuna.
 
Primjeri projekata koji su predloženi u okviru operacija za financiranje uključuju:
 • Financiranje pojedinih strateških projekata MZO.
 • Inovacijske vaučere.
 • Ulaganja u poduzeća koja rezultiraju povećanjem produktivnosti, stvaranjem novih radnih mjesta i usvajanjima principa zelene i digitalne tranzicije.
 • Žensko poduzetništvo.
 • Digitalizacija MSP-ova.
 • Jačanje S3 i poduzetničkih kompetencija i vještina.
 • Poticanje poduzetničke kulture mladih.
 • TETRA sustav.
 • Uspostavu jedinstvenih upravnih mjesta (JUM 1 i 2).
 • Modernizacija sustava digitalnih geodetskih elaborata.
 

2. Prioritetna os 3. PROMICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, PRILAGODBE NA KLIMATSKE PROMJENE, SPRJEČAVANJE RIZIKA, ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVOSTI RESURSA

 
Alokacija na razini prioriteta iznosi 12 milijardi kuna.
 
Primjeri projekata koji su predloženi u okviru operacija za financiranje uključuju: 
 • Ulaganje u OIE za krajnje korisnike (mikrosolari, dizalice topline i sl. za građane i ustanove).
 • Ulaganje u geotermalnu energiju.
 • Ulaganje u razvoj vodikove ekonomije.
 • Ulaganje u pohranu energije i pametne energetske mreže.
 • Ulaganje u infrastrukturu za alternativni prijevoz - pilot projekti.
 • Promicanje ulaganja malih, srednjih i velikih poduzetnika u istraživanje, razvoj i inovacije s ciljem  razvoja novih proizvoda i usluga koji su usklađeni s načelima i doprinose prelasku na kružno gospodarstva.

U procesu finalizacije programskih dokumenata predviđeno je savjetovanje s javnošću koje će se održati putem on-line portala e-savjetovanje u kojem će zainteresirana javnost moći sudjelovati s komentarima.

Više o nacrtu Partnerskog sporazuma, OPKK i ITU mehanizma možete saznati na https://razvoj.gov.hr/vijesti/europskoj-komisiji-poslani-prvi-nacrti-sporazuma-o-partnerstvu-opkk-2021-2027-i-itp-2021-2027/4632 


vrh stranice