Sufinanciranje energetski učinkovitih vozila - Calluro.hr

Sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

07.06.2021.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila vrijedan 90.000.000,00 kn.

Vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologiranoza cestovni promet u Republici Hrvatskoj koje će nakon kupnje u Republici Hrvatskoj biti prvi put registrirano.

Energetski učinkovitim vozilima smatraju se:

  • vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,
  • vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,
  • vozila kategorija M2, M3,N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik,

pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju sljedeća ograničenja za:

  • električna vozila: emisija onečišćujućih tvari CO2iznosa 0 g/km,
  • vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1:emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa do najviše 50 g/km,
  • vozila na vodik: emisija onečišćujućih tvari CO2iznosa 0 g/km.

 

Tko se može prijaviti?

1. punoljetne fizičke osobe (građani)

2. pravne osobe  

Visina i intenzitet potpore

Fizičke osobe mogu ostvariti sredstva za kupnju najviše jednog vozila, sukladno tablici u nastavku:

Kategorija

Pogon

Najviši iznos sredstava Fonda po vozilu

Najviše postotno učešće

L1 - L7

električni

20.000,00

40%

M1

70.000,00

plug - in hibridni

40.000,00

vodik

70.000,00

 Pravne osobe mogu ostvariti sredstva za kupnju jednog ili više vozila, pri čemu ukupan iznos sredstava Fonda ne može biti viši od 400.000,00 kuna, dok su ograničenja po pojedinom vozilu u skladu sa tablicom u nastavku:

Kategorija

Pogon

Najviši iznos sredstava Fonda po vozilu

Najviše postotno učešće

L1 - L7

električni

20.000,00

40%

M1

70.000,00

plug - in hibridni

40.000,00

vodik

70.000,00

N1

plug - in hibridni

40.000,00

električni, SPP, UPP, vodik

70.000,00

M2, M3, N2, N3

električni, plug-in hibridni, SPP, UPP, vodik

-

 Način prijave

Fond za zaštitu okoliša je proveo Poziv za iskaz interes temeljem kojeg je utvrđena lista energetski učinkovitih vozila i prodajnih mjesta raspoloživih za provođenje ovog Poziva koju možete pronaći OVDJE.

Prijava na Poziv podnosi se isključivo na prodajnim mjestima s liste prodajnih mjesta za vozila s liste energetski učinkovitih vozila.

Za prijavitelja prijavu podnosi prodajno mjesto elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u mrežnu aplikaciju Fonda za prijavu na Poziv.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 10. lipnja 2021. godine u 8:00 sati i traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava.

 

vrh stranice