Eurostars 2021 je otvoren za prijave! - Calluro.hr

Eurostars 2021 je otvoren za prijave!

10.09.2021.

Imate malo ili srednje poduzeće te sa svojim inozemnim partnerima želite bespovratna sredstva za financiranje svoje inovativne ideje za razvoj novog proizvoda ili usluge?

Za Vas je program Eurostars!

Što je program EUROSTARS?

Program podržava tržišne inovativne proizvode, procese i usluge te potiče suradnju između malih i srednjih poduzeća iz svih zemalja Eurostarsa.

Projekt se može odnositi na bilo koje tehnološko područje, ali mora imati civilnu namjenu i biti usmjeren na razvoj novog proizvoda, procesa ili usluge.

Tko se može prijaviti?

Nositelj projekta mora biti MSP iz zemlje Eurostars područja koji se bavi istraživanjem i inovacijama. Konzorcij mora uključivati najmanje 2 subjekata neovisna jedan o drugome i s poslovnim nastanom u najmanje 2 različite države Eurostars područja.

 

 

Partneri mogu biti:

  • drugi MSP-ovi
  • istraživački instituti
  • sveučilišta
  • velika poduzeća

Kada je rok za prijavu?

Prijedlozi se mogu podnositi od 2. rujna 2021. do 4. studenog 2021. putem online portala myeureka.

Koji troškovi su prihvatljivi za financiranje?

Svaka zemlja sudionica financira svoje sudionike u skladu s nacionalnim pravilima i postupcima financiranja. Prihvatljivi troškovi razlikuju se među državama Eurostarsa zato provjerite na koje troškove ima prava Vaš partner. 

Prihvatljivi troškovi za hrvatske prijavitelje i partnere su:

  • plaće zaposlenih
  • amortizacija i sitni inventar
  • troškovi vanjskih usluga
  • troškovi putovanja
  • ostali razvojni troškovi

Financijska sredstva koja se dodjeljuju kroz program ne smatraju se potporama male vrijednosti („de minimis“ potpore).

 Koliko može trajati projekt? 

Projekt može trajati maksimalno 36 mjeseci, a u roku od 2 godine od završetka projekta, rezultat istraživanja treba biti spreman za stavljanje na tržište.

Što je novo u EUROSTARS 2021 u odnosu na prijašnje pozive? 

Uvjeti prihvatljivosti su smanjeni s 13 na 7, a najvažnija promjena odnosi se na mogućnost prijavljivanja inovativnih MSP-ova koji nemaju iskustvo u istraživanju i razvoju, ali maju dobre ideje, ambicije i vještine za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga.

Ne čekajte predugo da započnete pripreme za prijavu za Eurostars. Za kvalitetnu pripremu prijave potrebno je vrijeme i stručnost.

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na program Eurostars, obratite nam se s povjerenjem putem weba ili mailom.

vrh stranice