Kakvi projekti će se financirati iz EU fondova idućih sedam godina

20.11.2020.

Hrvatskoj će u periodu od 2021. do 2027. godine biti na raspolaganju 22,3 milijarde eura iz EU fondova.

Od tog iznosa, 9,4 milijardi eura se odnosi na Mehanizam za oporavak i otpornost kojim se želi potaknuti gospodarski oporavak i što brži izlazak iz krize uzrokovane Covid-19 pandemijom dok se na Višegodišnji financijski okvir, kakav smo već koristili u periodu 2014. – 2020.g., odnosi preostali dio.

Mehanizam za oporavak i otpornost uključuje šest milijardi eura bespovratnih sredstava te povoljne zajmove. Sredstva će biti namijenjena širokom rasponu javnih i privatnih ulaganja: zapošljavanju, razvoju vještina, obrazovanju, istraživanju, razvoju i inovacijama, zdravstvenim pitanjima, javnoj upravi i financijskom sektoru.

Također, 37% izdataka mora biti  usmjereno na klimatske ciljeve, a dodatnih 20% izdataka na digitalne ciljeve. To je ujedno i poruka poduzetnicima, da kad planiraju buduće projekte, razmišljaju zeleno i digitalno.

Kad je Višegodišnji financijski okvir u pitanju, u proteklom financijskom razdoblju 2014. – 2020.g., poduzetnici su se prijavljivali na natječaje iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali, Programa ruralnog razvoja te operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo.

Novost u novom financijskom razdoblju, 2021. – 2027.g. je što će se dio sredstava dodjeljivati temeljem Integriranog teritorijalnog programa (ITP) kojemu je cilj rješavati specifične probleme na lokalnoj i regionalnoj razini.

U sklopu ITP-a, Hrvatska će biti podijeljena na četiri regije – Panonsku Hrvatsku, Jadransku Hrvatsku, Grad Zagreb i Sjevernu Hrvatsku te će se programirati zasebni prioriteti za svaku od četiri regije kao i njima pripadajuća sredstva.

Kako nam tek slijedi dugotrajan proces pripreme i pisanja (tzv. programiranje) novih operativnih programa za sljedeće financijsko razdoblje, sredstva Višegodišnjeg financijskog okvira će poduzetnici moći koristiti najranije 2022.g.

vrh stranice