Hamag-Bicro ponovno otvorio Covid-19 kreditnu liniju za obrtna sredstva

09.12.2020.

Za razliku od proljetnog Covid-19 zajma, ovaj put su prihvatljivi isključivo poduzetnici koji su zatvoreni Odlukom Stožera civilne zaštite RH od 27. studenoga 2020. godine ili su u 2020. godini ostvarila pad prihoda od 60% i više u odnosu na 2019. godinu.
Poduzetnici kojima je već odobren Covid-19 zajam, ne mogu ga tražiti ponovno, a dodatni je uvjet da prijavitelj mora aktivno poslovati najmanje tri mjeseca tokom 2019.g., čime su isključeni poduzetnici osnovani tokom 2020.g.
 
Uvjeti zajma su sljedeći:
Iznos kredita: do 380.000,00 kn 
Kamatna stopa: 0,25%
Rok korištenja: do 6 mjeseci
Poček: do 12 mjeseci (ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine)
Rok otplate: do 5 godina uključujući poček
Instrument osiguranja: zadužnica korisnika zajma


Prihvatljivi korisnici su mikro, mali i srednji poduzetnici koji: 
su više od 50% u privatnom vlasništva;
nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 45 dana u posljednjih 6 mjeseci;
imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme. 
uredno podmiruju postojeća zaduženja odnosno ne smiju kasniti u plaćanju ili ne ispunjavati obvezu  plaćanja bilo kojeg drugog kredita/leasinga/zajma 
nisu društvo u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama (za njih nije podnesen  prijedlog za otvaranje predstečajnog ili stečajnog postupka; za njih nije donesena odluka o pokretanju  postupka prisilne likvidacije);
 

Za više informacija kontaktirajte nas!

vrh stranice