Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije SPIN - Calluro.hr

Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije - SPIN

Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije - SPIN

Tko se može prijaviti?

SPIN mora uključivati minimalno 3 poduzetnika, od čega minimalno 2 poduzetnika moraju biti mali i/ili srednji poduzetnici.

SPIN može uključivati i organizacije za istraživanje i širenje znanja (OIŠZ) – prednost imaju koji djeluju u istoj regiji u kojoj je osnovan dotični SPIN konzorcij.

Prihvatljivi prijavitelji / partneri (poduzetnici)

 • Poduzetnik koji ima sjedište ili podružnicu u trenutku plaćanja potpore u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj.
 • Prijavitelj mora djelovati u području jednog ili više RLV unutar regija Panonske, Jadranske ili Sjeverne Hrvatske.
 • Poduzetnik koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nema registriranu poslovnu jedinicu (ili podružnicu) u RH, odnosno u predmetnoj regiji mora udovoljavati svim uvjetima prihvatljivosti Poziva te registrirati podružnicu u predmetnoj NUTS2 regiji najkasnije do trenutka plaćanja potpore.
 • Prijavitelj mora biti registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje tri godine prije dana predaje projektnog prijedloga.
 • Prijavitelj i partneri zasebno moraju imati minimalo jednog zaposlenog na temelju sati rada prema GFI-POD za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje.
 • Ukupni poslovni prihodi prijavitelja i partnera iznose više od 30% zatražene potpore.
 • Prijavitelj i partner zasebno ne smiju imati iskazan negativan kumulativ EBITDA dvije (2) godine prije predaje projektnog prijedloga.
 

Visina bespovratnih sredstava

Najniži iznos: 500.000,00 eur
Najviši iznos: 3.000.000,00 eur

 

Prihvatljive aktivnosti projekta

 

 1. Aktivnosti istraživanja i razvoja

  - industrijsko istraživanje (TRL od 2 - 4)

  - aktivnosti eksperimentalnog razvoja koje završavaju s TRL 8

  - izrada studije izvedivosti


 2. Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje

 

Na što se mogu utrošiti bespovratna sredstva?

Prihvatljivi troškovi u sklopu natječaja su:

 • Troškovi plaća osoblja
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme, max. 50% vrijednosti
 • Troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata, max 25% ukupno prihvatljivih troškova
 • Troškovi savjetodavnih i sličnih usluga izuzev troškova službenih pristojbi
 • Ostali izdaci nastali isključivo kao posljedica provedbe projekta (max 25% ukupnih prihvatljivih troškova projekta), a koji uključuju: troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda i troškove upravljanja projektom i troškove provođenja postupaka nabave,
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • Troškovi izrade studije izvedivosti.

Ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje – prihvatljivo samo za nositelja konzorcija

Trošak ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta, a sastoji se od postrojenja, novih strojeva i opreme i ostalih potrebnih resursa, te s njima povezanih troškova aktiviranja, transporta i stavljanja u pogon.

 

INTENZITET POTPORE

Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije - SPIN

 

Cilj natječaja

Cilj projekta je provedba istraživanja i razvoja (industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studija izvedivosti) i razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja novog proizvoda/usluge u prioritetnim nišama regionalnih lanaca vrijednosti (RLV) u okviru S3 tematskih područja.

 

Trajanje projekta

 

Trajanje projekta je maksimalno 36 mjeseci od dana početka provedbe.

 

Niste sigurni trebate li se prijaviti i ima li vaša ideja potencijala?

Calluro svoje klijente uspješno vodi do bespovratnih sredstava kroz tri koraka:

 

Preliminarno bodovanje  

Pripreme projekta  

Pomoć u provedbi projekta  

 Provjeravamo može li vaš projekt ostvariti dovoljan broj bodova za prolazak  Ako je vaša projektna ideja prihvatljiva, izradit ćemo za vas kompletnu projektnu dokumentaciju  Nakon pozitivne odluke o financiranju, vodimo vas kroz cjelokupni proces provedbe projekta
Javite nam se i procijenit ćemo vašu ideju.

 

Kontaktirajte nas!

 

vrh stranice