Vaučer za digitalni marketing - Calluro.hr

Vaučer za digitalni marketing

Otvoren je natječaj za vaučere za digitalizaciju, a jedan od njih je vaučer za poboljšanje digitalnih vještina.

Rokovi prijave na natječaj su:

  • 1. 6. - 7. 7. 2023.
  • 1. 11. – 1. 12. 2023.
  • 1. 3. – 1. 4. 2024.


Rang lista se formira na način da se prednost daje prijaviteljima koji zatraže manji iznos bespovratnih sredstava. Nakon toga se prednost daje projektnom prijedlogu koji je podnio nositelj koji ima sjedište registrirano na području županije nižeg stupnja razvijenosti.

Poduzeće može iskoristiti najviše dvije vrste vaučera, uz napomenu da se oba ne mogu zatražiti na istom roku prijave.

 

Za sva pitanja o prihvatljivosti vaše ideje za natječaj te načinu prijave kontaktirajte nas putem weba ili na info@calluro.hr.
vrh stranice