Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma - Calluro.hr

Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma


U 2022. godini nas očekuju pozivi za „Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma” u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Njime će se financirati turističke djelatnosti za javni i privatni sektor. Među prihvatljivim troškovima će biti i izgradnja novih smještajnih kapaciteta.   

Saznajte više o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti [2021. - 2026.] 


 

 

Visina bespovratnih sredstava

Planirana je objava:

 • jednog poziva za javnu turističku infrastrukturu, alokacije 930.000.000,00 kn te
 • tri poziva na privatnu turističku infrastrukturu ukupne alokacije 1.250.000.000,00 kn. 

 

Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

 

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika poduzeća koja djeluju unutar sljedećih djelatnosti prema NKD 2007:

 • 55 Smještaj,
 • 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

za ulaganja u hotele, kampove, zabavne i tematske parkove te prateći sadržaj - zdravstveni, kongresni, kulturni, sportsko-rekreacijski, zabavno-tematski, turističko-ekološki i drugi inovativni sadržaji u turizmu visoke dodane vrijednosti.

Visina bespovratnih sredstava

 • Minimalna potpora: 3.000.000 kn
 • Maksimalna potpora: 50.000.000 kn

Na što se mogu utrošiti bespovratna sredstva?

 Izgradnja, obnova i/ili rekonstrukcija objekata:
 • Troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije
 • Troškovi izgradnje, obnove i/ili rekonstrukcije objekta
 • Troškovi pripremnih, zemljanih, građevinsko- obrtničkih, elektrotehničkih i strojarskih radova te troškovi uklanjanja
 • Komunalni doprinos, trošak priključaka na vodovod i odvodnju te na elektroenergetsku mrežu
 • Troškovi ishođenja građevinske i uporabne dozvole
 • Troškovi usluge provedbe energetskog pregleda te izrade energetskog certifikata nakon provedbe projekta
 • Izgradnja dodatnih sadržaja s pripadajućom infrastrukturom

Opremanje objekata:

 • Troškovi opremanja vezanih za investicije po modelu kružnog gospodarstva
 • Nabava namještaja i opreme
 • Nabava energetski učinkovitijih vozila/plovila isključivo u svrhu prijevoza posjetitelja
 • Nabava strojeva i radnih vozila
 • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja
 • Nabava informatičke opreme

 Energetska obnova objekata i postavljanje sustava za korištenje OIE:

 • Troškovi ulaganja u poboljšanje energetske učinkovitosti
 • E-punionice za električna vozila (automobili, bicikli, romobili)
 • Troškovi ulaganja u postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
 • Trošak nabave, ugradnje, mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon sustava za proizvodnju energije

Usavršavanje djelatnika

Promocija, vidljivost i marketing

 

 

Poticanje ulaganja u transformaciju smještajnih kapaciteta u domaćinstvima u obiteljske i/ili specijalizirane male hotele najmanje kategorije 3*

 

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji su fizičke osobe koje su postojeći iznajmljivači, sukladno Rješenju o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu. za ulaganja kojima se postojeći smještajni kapaciteti u domaćinstvima transformiraju u obiteljske i/ili specijalizirane male hotele najmanje kategorije 3*.

Visina bespovratnih sredstava

 • Minimalna potpora: 100.000 kn
 • Maksimalna potpora: 1.400.000 kn

Na što se mogu utrošiti bespovratna sredstva?

 • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu turističko-ugostiteljskih objekata za smještaj i pripadajuće dodatne sadržaje
 • Uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koja će rezultirati učinkovitijem korištenju resursa i/ili smanjenju nastanka otpada prilikom turističke aktivnosti
 • Uvođenje tehnoloških mjera i drugih zahvata koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti,
 • Uvođenje rješenja za digitalizaciju poslovanja,
 • Uvođenje tehnoloških mjera i drugih zahvata koji rezultiraju unaprjeđenjem higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta,

 

Poticanje aktivnosti umrežavanja u inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga u poduzećima u djelatnosti turizma i povezanim djelatnostima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma 

 

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (MSP) koji vode inovacijski klaster u lancu vrijednosti turizma te su registrirani za djelatnosti:

 • 55 Smještaj
 • 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
 • 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge
Prijavitelj mora provoditi projekt u partnerstvu s najmanje jednim MSP-om uključenim u inovacijski klaster koji provodi aktivnosti uvođenja inovacija u jednom ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u lancu vrijednosti turizma.

Visina bespovratnih sredstava

 • Minimalna potpora: 3.000.000 kn
 • Maksimalna potpora: 21.000.000 kn

Na što se mogu utrošiti bespovratna sredstva?

 • Izgradnja ili nadogradnja inovacijskih klastera,
 • Trošak rada i zaposlenika inovacijskih klastera za vrijeme trajanja projekta
 • Istraživačko-razvojne aktivnosti (industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj, studije izvedivosti)
 • Uvođenje inovacija u lancu vrijednosti
 • Inovacija procesa i organizacije poslovanja MSP-ova koji su u inovacijskom klasteru
 • Uvođenje novih poslovnih modela, tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovanje poduzetnika

 

Svi projekti će morati zadovoljiti opće uvjete prihvatljivosti: 

 • Investicije moraju imati digitalnu i zelenu komponentu. 
 • Prednost će imati projekti u visokom stupnju zrelosti tj. koji su spremni odmah započeti i imaju sve potrebne dozvole (pravomoćna građevinska dozvola). 

Izgradnje novih objekata će biti dozvoljena samo u područjima s nižim indeksom turističke razvijenosti. 

U 1. kategoriji prema Indeksu turističke razvijenosti bit će dozvoljena samo rekonstrukcija postojećih objekata.

 

Cilj natječaja za razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma

Neki od ciljeva koji se žele postići ovim natječajem su:

 • Potaknuti digitalnu i/ili zelenu tranziciju
 • Potaknuti društvenu održivost turizma
 • Promovirati regionalnu diverzifikaciju i specijalizaciju stvaranjem turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti 

Niste sigurni trebate li se prijaviti i ima li vaša ideja potencijala?    

Calluro svoje klijente uspješno vodi do bespovratnih sredstava kroz tri koraka: 

Preliminarno bodovanje  

Pripreme projekta  

Pomoć u provedbi projekta  

 Provjeravamo može li vaš projekt ostvariti dovoljan broj bodova za prolazak  Ako je vaša projektna ideja prihvatljiva, izradit ćemo za vas kompletnu projektnu dokumentaciju  Nakon pozitivne odluke o financiranju, vodimo vas kroz cjelokupni proces provedbe projekta
Javite nam se i procijenit ćemo vašu ideju. 
vrh stranice