Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma - Calluro.hr

Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma


Pozivom za dostavu projektnih prijedloga „Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma” se financiraju turističke djelatnosti za javni i privatni sektor. Među prihvatljivim troškovima je i izgradnja novih smještajnih kapaciteta.

Poziv je podijeljen u tri mjere:

 • Mjera 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju
 • Mjera 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu
 • Mjera 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma


 

1. mjera: hoteli, kampovi, zabavni i tematski parkovi

Ovom mjerom financira se uvođenje procesa prihvatljivih za okoliš, kružno gospodarstvo, digitalne tehnologije te unaprjeđenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta.

 

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika poduzeća koji ulažu u postojeće i nove ugostiteljske objekte za smještaj, zabavne i tematske parkove.

❗ Ako se prijavitelj nalazi u prvoj kategoriji Indeksa turističke razvijenosti (ITR 1), nije moguće ulagati u povećanje smještajnih kapaciteta.

 

Prihvatljive kategorije ulaganja su:

 • Ulaganja u ugostiteljske objekte za smještaj više dodane vrijednosti
 • Dodatni sadržaj ugostiteljskih objekata za smještaj
 • Ulaganja u turističko-ugostiteljske objekte zabavnih i tematskih parkova

Potiču se ulaganja u sljedeće vrste ugostiteljskih objekata:

 • Hotel
 • Hotel baština (heritage)
 • Difuzni hotel
 • Aparthotel
 • Turističko naselje
 • Lječilišne vrste; Lječilišni hotel baština, Lječilišni hotel, Lječilišni aparthotel, Lječilišno turističko naselje, Lječilišni difuzni hotel
 • Hoteli posebnog standarda; Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel holiday resort, Hotel coastal holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s invaliditetom i Hotel bike
 • Kamp

 

Visina bespovratnih sredstava

 • Minimalna potpora: 2.000.000 kn
 • Maksimalna potpora: 50.000.000 kn

 

Na što se mogu utrošiti bespovratna sredstva?

Zelena tranzicija:

 • građenje objekata
 • aktivnost ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti
 • opremanje objekata koje rezultira učinkovitijem korištenju resursa, smanjenjem utroška energije i vode, smanjenjem emisija CO2 ili smanjenjem nastanka otpada prilikom obavljanja djelatnosti
 • uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji;
 • ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača do krajnjeg potrošača
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike
 • ulaganja u održivu mobilnost
 • ulaganja u zelene vještine

Digitalna tranzicija:

 • uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja u poslovanje s ciljem digitalne transformacije
 • uvođenje digitalnih tehnologija i poslovnih modela, uključujući i ugradnju opreme, s ciljem digitalne transformacije
 • ulaganja u digitalne vještine

Neobavezne aktivnosti:

 • uređenje okoliša
 • uvođenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih mjera iznad propisanih standarda;
 • ulaganja u usavršavanje
 • savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta
 • izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije

 

2. mjera: Zelena i digitalna transformacija malih iznajmljivača

Mjera se odnosi na poticanje ulaganja u transformaciju smještajnih kapaciteta u domaćinstvima u obiteljske i/ili specijalizirane male hotele najmanje kategorije 3*. U procesu transformacije potiče se modernizacija i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, uvođenje inovativnih sadržaja više dodane vrijednosti, uvođenje procesa prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa, uvođenje digitalnih tehnologija i unaprjeđenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta.

 

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji su fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo ili obrt i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koje imaju status velikog poduzetnika koji se bavi djelatnošću 55.1 Hoteli i sličan smještaj sukladno NKD 2007.

 

Visina bespovratnih sredstava

 • Minimalna potpora: 100.000 kn
 • Maksimalna potpora: 1.506.900 kn

 

Na što se mogu utrošiti bespovratna sredstva?

Zelena tranzicija:

 • građenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smještaj i pripadajućeg dodatnog sadržaja
 • uvođenje zelenih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji
 • ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti
 • ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača do krajnjeg potrošača
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike
 • ulaganja u održivu mobilnost
 • uređenje okoliša
 • uvođenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih mjera iznad propisanih standarda
 • uvođenje certifikata ili eko oznaka (EU ECOLABEL, EMAS itd.)

Digitalna tranzicija:

 • uvođenje digitalnih tehnologija i poslovnih modela, uključujući i ugradnju opreme, s ciljem digitalne transformacije
 • uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja u poslovanje

Potporne aktivnosti:

 • aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije
 • savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta
 • aktivnosti stručnog nadzora
 • ulaganja u usavršavanje

 

3. mjera: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma

Mjera potiče ulaganja poduzetnika u razvoj proizvoda i usluga te poslovnih modela unutar jednog ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma.

 

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt (osim paušalnih obrta koji nisu prihvatljivi) koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u ekosustavu turizma.

Prihvatljive djelatnosti prijavitelja prema NKD 2007. su:

 • 49 Kopneni prijevoz
 • 1 Pomorski i obalni prijevoz putnika
 • 51 Zračni promet
 • 55 Smještaj
 • 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
 • 34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
 • 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • 30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova (kongresni turizam)
 • 90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
 • 21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
 • 29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti (izuzev rada automata za igru na kovanice)

Prihvatljivi partneri su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala i srednja poduzeća, velika poduzeća ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koje svojim znanjem, resursima (stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim) i istraživačkim kapacitetima doprinose u provedbi projekta istraživanja i razvoja.

 

Visina bespovratnih sredstava

 • Minimalna potpora: 2.000.000 kn
 • Maksimalna potpora: 21.000.000 kn

 

Na što se mogu utrošiti bespovratna sredstva?

Aktivnosti istraživanja i razvoja:

 • provedba vlastitih aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovornih istraživanja i kolaborativnih istraživanja
 • moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:
  • industrijsko istraživanje
  • eksperimentalni razvoj
  • studije izvedivosti
 • plaće zaposlenika

Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta:

 • ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta:
  • laboratorij za istraživanje i razvoj
  • strojevi i oprema
 • ulaganja u nematerijalnu imovinu

Potporne aktivnosti:

 • savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta
 • izrada studijske, projektno-tehničke dokumentacije

 

Cilj natječaja za razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma

Neki od ciljeva koji se žele postići natječajem „Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma” su:

 • razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma
 • povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća
 • bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija
 • transformacija privatnih iznajmljivača u poduzetnike

Niste sigurni trebate li se prijaviti i ima li vaša ideja potencijala?    

Calluro svoje klijente uspješno vodi do bespovratnih sredstava kroz tri koraka: 

Preliminarno bodovanje  

Pripreme projekta  

Pomoć u provedbi projekta  

 Provjeravamo može li vaš projekt ostvariti dovoljan broj bodova za prolazak  Ako je vaša projektna ideja prihvatljiva, izradit ćemo za vas kompletnu projektnu dokumentaciju  Nakon pozitivne odluke o financiranju, vodimo vas kroz cjelokupni proces provedbe projekta
Javite nam se i procijenit ćemo vašu ideju. 
vrh stranice