Europska Unija

Priprema izvoza

Kreditna linija namijenjena pripremi izvoznih poslova i/ili financiranje naplate izvoza.

Korisnici kredita:poslovni subjekti privatnog (trg. društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovi, zadruge i ustnove) i javnog sektora (trg. društva, agencije, ustanove u većinskom vlasništvu JL(R)S i/ili RH.
Namjena kredita: financiranje pripreme izvoznih poslova do naplate (nabava sirovina, repromaterijala, poluproizvoda, odnosno podmirenje obveza prema dobavljačima, troškova radne snage i ostalih tekućih troškova) i/ili financiranje naplate izvoza.
Iznos kredita: minimalan iznos kredita je 100.000 kn,a maksimalan ovisi o kreditnoj sposobnosti korisnika, ugovorenim izvoznim poslovima, raspoloživim sredstvima financiranja HBOR-a i sl.
Kamatna stopa: najmanje 1,75%, a može biti i viša, ovisno o cijeni raspoloživih izvora financiranja.
Rok otplate kredita:

  • Financiranje pojedinačnog posla - do 15 radnih dana od dana naplate izvoznog posla za koji je kredit ugovoren i u pravilu ne dulje od 12 mjeseci od kraja roka korištenja.
  • Okvirni revolving kredit - moguće je obnavljanje kredita pri čemu HBOR zadržava pravo izmjene valute, kamatne stope i naknada za kredit. 
  • Cijeli tekst ovog kreditnog programa možete pročitati ovdje, a za više informacija nas kontaktirajte

    vrh stranice