Poduzetništvo mladih, žena i početnika - Calluro.hr

Korisnici kredita: trg. društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovi, zadruge i ustanove, poduzetnici početnici (start up) i žene poduzetnice.

Namjena kredita:

  • ulaganje u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uključujući i turističke kapacitete, razvoja i uvođenja novog proizvoda/usluga, poticanja novog zapošljavanja itd.
  • ulaganje u obrtna sredstva s ciljem poboljšanja likvidnosti poslovanja (max. 30% uk. iznosa kredita).
Iznos kredita: od 200.000 do 2.000.000 kn pri čemu HBOR financira 85% uk. vrijednosti investicije bez PDV-a.

Kamatna stopa: 2% godišnje

Rok otplate kredita: ovisno o namjeni kredita, a maksimalno do 14 godina, uključujući poček do 5 godina.
vrh stranice