Poduzetnici spremni uložiti 21 milijardu kuna u projekte - Calluro.hr

Poduzetnici spremni uložiti 21 milijardu kuna u projekte

24.02.2021.

U periodu 2021. – 2027. godine Hrvatskoj je na raspolaganju 24 milijarde eura EU sredstava. Ključno pitanje koje se u ovom trenutku postavlja je na koji način će taj iznos biti raspoređen? Koliko od ukupnog iznosa će biti stavljeno na raspolaganje poduzetnicima, a koliko javnom sektoru? Da li će novac poduzetnicima biti plasiran kroz bespovratna sredstva ili financijske instrumente? 

Sa ciljem aktivnog uključivanja poduzetnika u aktualna pitanja Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) provela je anketu kojoj je u kratkom roku pristupilo više od 1.700 poduzetnika. Ovo su njihovi odgovori u brojkama:

  • 99% poduzetnika zanima tema EU fondova
  • 28% poduzetnika neće biti u mogućnosti očuvati poslovanje bez bespovratnih sredstava
  • 30% poduzetnika neće ulagati ako ne bude (dovoljno) bespovratnih sredstava
  • 94% poduzetnika želi bespovratna sredstva, a ne financijske instrumente
  • 21 milijarda kuna je ukupna vrijednost iskazanih ulaganja privatnog sektora u narednih pet godina
  • Poduzetnici planiraju ulaganja u: modernizaciju poslovanja i tehnologije, digitalnu transformaciju, znanje zaposlenika
  • 68% poduzetnika ima pripremljene projekte
  • Više od 50% ukupnih EU fondova treba biti usmjereno u bespovratna sredstva za oporavak, otpornost i podizanje konkurentnosti privatnog sektora.

S obzirom na iskazani interes poduzetnika za temu EU fondova, HUP će od Vlade Republike Hrvatske zahtijevati uključivanje poduzetnika u kreiranje planova i programa raspodjele EU sredstava; redefiniranje gospodarstva i uređenje financiranja (javnih) projekata sa privatnim interesom; namjenu min. 50% EU sredstava poduzetnicima i to uglavnom kroz bespovratna sredstva;  šire dostupne natječaje za veći broj poduzeća. Konačno, prema iskazanom interesu poduzetnika buduće natječaje potrebno je usmjeriti na kapitalna ulaganja, energetsku učinkovitost, inovacije proizvoda i usluga poduzetnika, digitalizaciju i obrazovanje djelatnika.

Više informacija o rezultatima ankete možete pronaći ovdje.

vrh stranice