Europska Unija

Obrtna sredstva

Kreditna linija namijenjena financiranju tekućeg poslovanja s ciljem poboljšanja likvidnosti poslovanja poduzetnika.

Korisnici kredita: trg. društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovi, zadruge i ustanove.
Namjena kredita:

 • financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja) i/ili
 • podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, uz rok otplate do najviše 12 mjeseci.
 • Iznos kredita: najniži iznos kredita je 100.000 kn, a najviši iznos ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi transakcije i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a.
  Kamatna stopa: 2% - 3,5%
  Rok otplate kredita:

 • kratkoročni krediti do 12 mj. od isteka roka korištenja kredita;
 • revolving krediti do 12 mjeseci od sklapanja Ugovora o kreditu;
 • dugoročni krediti do 6 god., uključujući poček do 2 godine. 
 • Cijeli tekst ovog kreditnog programa možete pročitati ovdje, a za više informacija nas kontaktirajte

  vrh stranice