Obrtna sredstva - Calluro.hr

Kreditna linija namijenjena financiranju tekućeg poslovanja s ciljem poboljšanja likvidnosti poslovanja poduzetnika.

Korisnici kredita: trg. društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovi, zadruge i ustanove.

Namjena kredita:

  • financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja) i/ili
  • podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, uz rok otplate do najviše 12 mjeseci.

Iznos kredita: najniži iznos kredita je 100.000 kn, a najviši iznos ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi transakcije i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a.

Kamatna stopa: 2% - 3,5%

Rok otplate kredita:

  • kratkoročni krediti do 12 mj. od isteka roka korištenja kredita;
  • revolving krediti do 12 mjeseci od sklapanja Ugovora o kreditu;
  • dugoročni krediti do 6 god., uključujući poček do 2 godine.
vrh stranice