Kredit kupcu - Calluro.hr

Kreditna linija namijenjena kreditiranju kupaca/banaka u inozemstvu s ciljem podupiranja konkurentnosti izvoznika na međunarodnim tržištima kroz odobravanje dužih rokova otplate kupcima u inozemstvu.
Korisnici kredita: poslovna banka kupca s kojim je izvoznik zaključio izvozni ugovor ili • kupac uz prihvatljivo osiguranje.

Način kreditiranja: sufinanciranjem izvoznih poslova zajedno s drugim bankama ili samostalnim financiranjem banke ili kupca u inozemstvu.

Namjena kredita: kreditiranje izvoza roba i usluga sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom.

Iznos kredita:

  • do 100% vrijednosti izvoznog ugovora za rokove otplate duže od 2 god.;
  • do 85% vrijednosti izvoznog ugovora za rokove otplate duže od 2 god.

Kamatna stopa:

  • Fiksna kamatna stopa: CIPR + marža;
  • Varijabilna kamatna stopa: LIBOR/EURIBOR + marža.

Rok otplate kredita: do 10 godina, ovisno o vrsti robe i usluga koje se izvoze.

vrh stranice