Kredit dobavljaču - Calluro.hr
Kreditiranje dobavljača s ciljem povećanja konkurentnosti izvoznika na međunarodnim tržištima kroz odobravanje dužih rokova otplate kupcima u inozemstvu.

Korisnici kredita: dobavljač koji s kupcem u inozemstvu zaključuje izvozni ugovor.

Način kreditiranja: izravno kreditiranje.

Namjena kredita: kreditiranje izvoza roba i usluga sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom.

Iznos kredita:

  • do 100% vrijednosti izvoznog ugovora za rokove otplate duže od 2 god.;
  • do 85% vrijednosti izvoznog ugovora za rokove otplate duže od 2 god.

Kamatna stopa:

  • Fiksna kamatna stopa: CIPR + marža;
  • Varijabilna kamatna stopa: LIBOR/EURIBOR + marža.

Rok otplate kredita: od 180 dana do 15 godina, ovisno o predmetu izvoznog ugovora, odnosno namjeni kredita.

vrh stranice